WIEGO Nieuws – Februari 2019

Inschrijven 103e Vierdaagse Nijmegen
De inschrijving voor de 102e Vierdaagse van Nijmegen begint dit jaar op maandag 4 februari om 10.00 uur en eindigt op vrijdag 22 maart 2019 om 17.00 uur. Er is dus één inschrijfperiode voor alle deelnemers. Het inschrijfgeld bedraagt dit jaar € 84,00. Leden van KWBN (Kon. Wandel Bond Ned.) krijgen een reductie van € 5,00 mits zij hun bondsnummer vermelden bij de inschrijving. Deelnemers die de Vierdaagse eerder uitliepen en opnieuw willen meedoen, zijn verzekerd van een startbewijs en dienen gelijktijdig bij de inschrijving te betalen. Zijn er na de afsluiting van de inschrijvingsperiode meer dan 47.000 aanmeldingen, dan vindt er loting plaats onder de wandelaars die voor de 1e maal mee zouden doen. Uitgezonderd van deze loting zijn degene met een geboortedatum tussen 2004 en 2007, degene die bij de 101e en 102e Vierdaagse zijn uitgeloot en de deelnemers aan Via Vierdaagse. De uitslag van de loting wordt op 29 maart bekendgemaakt. Wie ingeloot is krijgt per email een betaallink toegestuurd en dient uiterlijk 12 april betaald te hebben. Anders vervalt de inschrijving.

VERZORGING TIJDENS DE NIJMEEGSE VIERDAAGSE
Van 16 t/m 19 juli 2019 worden in Nijmegen de 103e Int. Vierdaagse Afstandsmarsen gehouden. Afgelopen jaar hebben onze leden en hun kennissen gebruik kunnen maken van de verzorgingsposten langs het parkoers door St. Wandelpsort Dordrecht e.o. (SWD). Ook dit jaar bestaat die mogelijkheid weer. De deelnamekosten zullen dit jaar vermoedleijk € 18.00 bedragen. Daarvoor staan er op alle posten dixi’s speciaal voor de wandelaars die deelnemen aan deze verzorging. Ook is er de mogelijkheid om onderweg of na afloop geholpen te worden door ehbo-ers van deze verzorging. Op de afstand 30 km staan dagelijk 2 tot 3 posten en op de afstsanden 40 en 5 km staan 3 tot 4 posten. Aanmelden voor deze verzorging kan via onze secretaris, Hans van der Bruggen.