WIEGO Nieuws – Juli en Augustus 2019

DEELNEMERS VIERDAAGSE NIJMEGEN EN APELDOORN

Dit jaar nemen (voor zover bij ons bekend) 4 leden en één donateur deel aan de Vierdaagse van Apeldoorn en 38 leden en 1 donateur aan de Nijmeegse Vierdaagse. Wij willen hen en alle andere bekenden vanaf deze plaats heel veel succes toewensen. Wij hopen dat iedereen weer zijn of haar Vierdaagse met succes volbrengt. Verder vragen wij onze leden om (als het mogelijk is) tijdens de laatste dag van de Vierdaagse in het WIEGO-shirt te lopen.

OPROEP VOOR MEDEWERKERS

Over niet al te lange tijd organiseert onze vereniging weer diverse wandeltochten, allereerst de Markdalwandeltocht op zaterdag 28 september a.s. en daarna de West-Brabantse Loopdag op zondag 20 oktober a.s.. Bij deze evenementen hebben wij hebben hulp nodig voor:

  • -inschrijving startbureau;
  • -verzorgingsposten onderweg (koffie/thee, bouillon, fruit;
  • -aanbrengen pijlen (eventueel een deel van het parkoers en/of samen met
  •  anderen tijdens de voorgaande dag);
  • -afhalen pijlen tijdens de tocht.

Kunt u helpen of wilt u weten wat een functie inhoudt, nemen dan contact op met onze secretaris, Hans v.d. Bruggen, tel. no. 076-5657357 (b.g.g. 06-360808690 of email: wsvwiego@gmail.com

ONDERHOUD WANDELNETWERK

In en rond Breda en door heel West-Brabant loopt een Wandelnetwerk. Dit is te herkennen en aangegeven met gele en groene strepen op bomen en paaltjes en de geel/groene pijlplaatjes op zo geheten “knooppuntpalen”. Leden van WIEGO onderhouden binnen de gemeente Breda een deel van dit Wandelnetwerk door twee keer per jaar hun deel te controleren, bij te werken en eventueel te rapporteren. Door verhuizing en andere oorzaken zijn twee leden met dit werk gestopt. WIEGO is nu op zoek naar twee leden die dit werk willen voortzetten. Voor alle informatie kan contact worden opgenomen met de coördinator binnen WIEGO: Anny van Lint, Argusvlinder 146 te Breda, tel. 076-5420316 of email: h.j.lint@ziggo.nl

GROTE CLUBACTIE

Van 15 september t/m 11 december 2018 kunt u weer loten van de GROTE CLUBACTIE kopen en/of verkopen. De opbrengst van deze lotenverkoop komt Ten goede aan onze vereniging. De afgelopen jaren leverde de deelname aan de GROTE CLUBACTIE onze vereniging steeds zo’n € 360,00 op. Wilt u loten kopen (of verkopen), geef dan uw besteling door aan onze secretaris, Hans v.d. Bruggen (tel. 076-5657357, b.g.g. 06-36080869 of email: wsvwiego@gmail.com) bij wie u de loten ook eventueel kunt ophalen. Wie de meeste loten verkoopt/koopt aan niet leden, krijgt als beloning een kleine prijs. Als iedereen zich inzet kan misschien hetzelfde bedrag als vorig jaar (of meer) worden ontvangen. Van ieder verkocht lot ad. € 3,00 gaat namelijk € 2,40 naar onze vereniging, terwijl € 0,60 naar de St. Grote Clubactie gaat. Maar ook de kopers van de loten kunnen prijzen winnen.

DIABETES CHALLENGE

De Diabetes Challenge is (in Breda) alweer twee maanden bezig. Vanuit De Bredero in de wijk Boeimeer wandelen wekelijks zo’n 17 mensen onder begeleiding van wandeltrainers van WIEGO en een fysiotherapeut of huisarts. Gezien de weersomstandigheden varieert het aantal deelnemers wel eens. Bij heel slecht weer (regen) of hoge temperatuur (hitte) kan het gebeuren dat een enkeling verstek laat gaan. Ook bleek dat sommige deelnemers zichzelf overschatten en aan een langere afstand met een hoger tempo begonnen en zich in de daaropvolgende weken terug lieten zakken tot een niveau wat beter bij hen paste. Als afsluiting kunnen de deelnemers aan deze Challenge eind september meedoen aan het grote landelijke wandelevenement vanuit schaats- en sportcentrum De Uithof in Den Haag waar ze de laatste kilometers van de Challenge wandelen samen met alle deelnemers uit het hele land. En daarna kunnen deze deelnemers zich eventueel bij WIEGO aansluiten om zo hun prestatieniveau op peil te houden.