WIEGO Nieuws – November 2019

EVENEMENTENJAARGIDS 2020 VAN WANDELBOND KWBN
Binnenkort ontvangen onze leden weer de Wandelevenementen Jaargids 2020 van wandelbond KWBN. Omdat niet iedereen deze jaargids gebruikt of nodig heeft, vragen wij u om deze gids dan aan onze secretaris. Hans v.d. Bruggen te geven. Daarmee kunnen wij andere wandelaars weer een plezier doen. Ook steunt u de vereniging daarmee. Gooi het dus NIET bij het oud papier.

BELEIDSBIJEENKOMST KWBN REGIO BRABANT-ZEELAND
Op dinsdag 24 september jl. werd door de wandelbond voor de aangesloten organisaties van Regio Brabant-Zeeland in Tilburg een Beleidsbijeenkomst gehouden. Vier bestuursleden van WIEGO, te weten Carla Spierings, Ine de Munk, Tamin Dusseljee en Hans v.d. Bruggen zijn daar naar toe gegaan. Vanuit het bondskantoor werd door de directeur uitleg gegeven over de koers en ontwikkeling van de wandelbond terwijl daarnaast ook vragen gesteld konden worden an de beide aanwezige ledenraadsleden van de Regio.

WANDELEVENEMENTEN-WORKSHOP VAN KWBN
Op donderdag 24 oktober jl. werd door Wandelbond KWBN op haar kantoor te Nijmegen een workshop wandelevenementen georganiseerd voor de wat grotere aangesloten organisaties. Namens WIEGO zijn daar naar toegegaan Tamin Dusseljee en Hans v.d. Bruggen. Tijderns dez e workshop werden onder meer de mogelijkheiden van de social media behandeld alsmede de individualisering in wandelsportland en de voor- en nadelen daarvan voor de wandelsport en de evenementen.

GROTE CLUBACTIE
Van 14 september t/m 10 december 2019 kunt u weer loten van de GROTE CLUBACTIE kopen en/of verkopen. De opbrengst van deze lotenverkoop komt ten goede aan onze vereniging. De afgelopen jaren leverde de deelname aan de GROTE CLUBACTIE onze vereniging steeds zo’n € 360,00 op. Wilt u loten kopen (of verkopen), geef dan uw besteling door aan onze secretaris, Hans v.d. Bruggen (tel. 076-5657357, b.g.g. 06-36080869 of email: wsvwiego@gmail.com) bij wie u de loten ook eventueel kunt ophalen. Wie de meeste loten verkoopt/koopt aan niet-leden, krijgt als beloning een kleine prijs. Als iedereen zich inzet kan misschien hetzelfde bedrag als vorig jaar (of meer) worden ontvangen. Van ieder verkocht lot ad. € 3,00 gaat namelijk € 2,40 naar onze vereniging, terwijl € 0,60 naar de St. Grote Clubactie gaat. Maar ook de kopers van de loten kunnen prijzen winnen. Zie voor de prijzen de Koerier van afgelopen september