WIEGO Nieuws – januari/februari 2020

Inschrijven 104e Vierdaagse Nijmegen
De inschrijving voor de 104e Vierdaagse van Nijmegen begint dit jaar op maandag 3 februari om 10.00 uur en eindigt op vrijdag 27 maart 2020 om 17.00 uur. Er is dus één inschrijfperiode voor alle deelnemers. Het inschrijfgeld bedraagt dit jaar € 100,00. Leden van KWBN (Kon. Wandel Bond Ned.) krijgen een reductie van € 5,00 mits zij hun bondsnummer vermelden bij de inschrijving. Deelnemers die de Vierdaagse eerder uitliepen en opnieuw willen meedoen, zijn verzekerd van een startbewijs en dienen gelijktijdig bij de inschrijving te betalen. Zijn er na de afsluiting van de inschrijvingsperiode meer dan 49.000 aanmeldingen, dan vindt er loting plaats onder de wandelaars die voor de 1e maal mee zouden doen. Uitgezonderd van deze loting zijn jongeren met een geboortedatum tussen 2005 en 2008, degene die bij de 102e en 103e Vierdaagse zijn uitgeloot en de deelnemers aan Via Vierdaagse. De loting wordt op 3 april gehouden en de uitslag wordt dan bekendgemaakt. Wie ingeloot is krijgt per email een betaallink toegestuurd en dient uiterlijk 17 april betaald te hebben. Anders vervalt de inschrijving.
VERZORGING TIJDENS DE NIJMEEGSE VIERDAAGSE
Van 21 t/m 24 juli 2020 worden in Nijmegen de 104e Int. Vierdaagse Afstandsmarsen gehouden. Afgelopen jaar hebben onze leden en hun kennissen gebruik kunnen maken van de verzorgingsposten langs het parkoers door St. Wandelpsort Dordrecht e.o. (SWD). Ook dit jaar bestaat die mogelijkheid weer. De deelnamekosten zullen dit jaar vermoedelijk € 18.00 bedragen. Daarvoor staan er op alle posten dixi’s speciaal voor de wandelaars die deelnemen aan deze verzorging. Ook is er de mogelijkheid om onderweg of na afloop geholpen te worden door ehbo-ers van deze verzorging. Op de afstand 30 km staan dagelijk 2 tot 3 posten en op de afstanden 40 en 50 km staan 3 tot 4 posten. Aanmelden voor deze verzorging kan via onze secretaris, Hans van der Bruggen.
EVENEMENTENJAARGIDS 2020 VAN WANDELBOND KWBN
Veel leden hebben weer de Wandelevenementen Jaargids 2020 van wandelbond KWBN ontvangen. Omdat niet iedereen deze jaargids gebruikt of nodig heeft, vragen wij u om deze gids dan aan onze secretaris. Hans v.d. Bruggen te geven. Daarmee kunnen wij andere wandelaars weer een plezier doen. Ook steunt u daarmee de vereniging. Gooi het dus NIET bij het oud papier.
GROTE CLUBACTIE
Van 14 september t/m 10 december 2019 konden loten van de Grote Clubactie worden gekocht dan wel verkocht. Jammer genoeg is er op geen van de 150 gekochte/verkochte loten een prijs gevallen. Toch is er uiteraard een winnaar namelijk WIEGO zelf. Want van de opgebrachte € 450,00 gaat namelijk € 360,00 naar onze vereniging. En daar kan weer het een en ander voor de leden en de wandelsport gedaan worden. Vandaar dat wij nogmaals alle leden die loten hebben gekocht dan wel verkocht, hartelijk bedanken voor hun hulp, steun en inzet.
Programma Afd. Wandelsport 2020
Op dit moment zijn de ingevulde enquêteformulieren binnen en worden behandeld in de eerstkomende bestuursvergadering. Mede aan de hand van de uitslag van de enquête wordt het programma voor afd. Wandelsport voor het jaar 2020 vastgesteld. Bij de vaststelling wordt ook rekening gehouden met de wandeltochten van verenigingen die tochten van WIEGO bezocht hebben bezocht. Hierna wordt dan offerte aangevraagd voor de busreizen. In de volgende uitgave van de Koerier treft u dit nieuwe programma dan aan.