Uitnodiging Jaarvergadering – 14 januari 2022

UITNODIGING

Vanwege de coronacrisis wordt de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van Wandelsportvereniging “W.I.E.G.O.” gehouden op vrijdag 14 januari 2022 en vindt plaats in gebouw “Mariëndal”, Duivelsbruglaan 13, 4835 JD Breda (wijk Ginneken). Deze vergadering begint om 19.30 uur. De uitnodiging met de agenda en de bijbehorende stukken krijgt u per mail toegestuurd.

Bent u niet in het bezit van een mailadres of is uw mailadres niet bekend bij het bestuur, dan kunt u daarover contact opnemen met onze secretaris.

Deze bijeenkomst wordt gecombineerd met de Nieuwjaarsreceptie van WIEGO waarvoor alle leden, donateurs en adverteerders/sponsoren worden uitgenodigd.