Afdeling Wandelsport

Met de afdeling Wandelsport bezoekt WSV WIEGO wandeltochten door heel Nederland. Het wandelprogramma wordt, in overleg met de leden, vastgesteld uit het aanbod dat in het landelijk wandelprogramma staat. Tussen maart en november kan ongeveer eens per twee weken gewandeld worden bij verenigingen in Nederland.

Voor deze tochten verzorgt WSV WIEGO de inschrijving en het busvervoer.

De bus waarmee we reizen heeft 5 opstappunten:
– Streekbusstation winkelcentrum Etten-Leur
– Stadsbushalte NS-station Haagse-Beemden
– Stadsbushalte Dijkplein (Tuinzigt)
– Stadsbushalte Doornboslaan/Vervierstraat (Hoge Vucht)
– Stadsbushalte winkelcentrum De Burcht (IJpelaar)

U betaalt als u mee gaat een bijdrage aan de reiskosten. Deze deelnamekosten zijn (inclusief inschrijfgeld)*:
-lid afd. Wandelsport t/m 16 jaar         : €   4,00;
-lid afd. Wandelsport van 17 jaar en ouder: €   8,00;
-lid afd. Recr. Wandelen / donateurs : € 11,50
(met herinnering: € 13,00);
-overigen         : € 13,50 (met herinnering: € 15,00).
(vrijwilligers van WIEGO krijgen € 1,00 korting)
*) voor sommige tochten gelden afwijkende (hogere) deelnamekosten.

U kunt ook lid worden van de afdeling Wandelsport, u betaalt dan een lagere reisbijdrage. Voor de hoogte van de contributie zie menu:
De Vereniging >> contributie“.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Hans van der Bruggen
076-5657357 of wsvwiego@gmail.com