Markdaltocht

ZATERDAG 28 september 2024 organiseert WSV WIEGO de 53e Markdaltocht te Breda. 

STARTPLAATS :
Gebouw “Mariëndal”, Duivelsbruglaan 13,4835 JD Breda (wijk Ginneken)

Vanaf NS-station Breda-Centraal bereikbaar met  stadsbuslijn 7 richting Nieuw-Wolfslaar en streekbuslijn 132 (beide uitstaphalte Valkeniersplein).

GRATIS parkeren op het nabijgelegen Schoolakkerplein (4835 EJ Breda)

AFSTANDEN :
5, 10, 15, 20, 25, 30 en 40 km.

Onderweg zijn er alleen horeca-rustplaatsen, die voor eigen rekening zijn. De route is bepijld.

INSCHRIJVEN:  We werken met digitale voorinschrijving via Wandel.nl.
Indien u op de dag zelf besluit om te komen wandelen, kunt u zich uiteraard nog te plaatse inschrijven.

Het startbureau is open vanaf 8.30 uur.

STARTTIJD :
afstand 40 km………………: 9.00 tot 10.00 uur;
afstand 30 km.……………….: 9.00 tot 12.00 uur;
afstand 25 km…………………: 9.00 tot 12.00 uur;
afstand 20 km…………………: 9.00 tot 13.00 uur;
afstand 15km………………….: 9.00 tot 13.00 uur;
afstand 10 km..……………….: 9.00 tot 14.00 uur;
afstand 5 km..…………………: 9.00 tot 14.00 uur.

INSCHRIJFGELD :
Alle afstanden,  met herinnering… ..: € 5,00;
Alle afstanden,  zonder herinnering. € 3,00.

Deelnemers, die geen lid zijn van een erkende wandelbond of vereniging, betalen € 1,00 extra.

Als online inschrijven niet lukt, of u wilt meer informatie, neem dan contact op met onze secretaris, Hans van der Bruggen, via wsvwiego@gmail.com

MEDISCHE VERZORGING:
Gediplomeerde E.H.B.O.-leden zijn aanwezig.

HERINNERING :
Wie inschrijft met herinnering, ontvangt na afloop een medaille met lint.

EXTRA PRIJZEN :
Deze worden uitgereikt aan de grootste deelnemende vereniging (totaal aantal deelnemers over alle afstanden), mits onder de verenigingsnaam ingeschreven.

INLICHTINGEN:
H. v.d. Bruggen
tel. 076-5657357 (b.g.g.: 06-36080869) of: wsvwiego@gmail.com

De algemene voorwaarden (protocol) voor de wandeltochten die WSV W.I.E.G.O organiseert kunt u hier lezen.