Protocol Wandeltochten WSV W.I.E.G.O.

Protocol wandeltocht van wandelsportver. “W.I.E.G.O.”

Algemeen:

Wandelsportver. “W.I.E.G.O.” vraagt de wandelaars de volgende uitgangspunten aan te houden:

 1. Gebruik steeds je gezonde verstand;
 2. Voorkom rechtstreeks contact met andere wandelaars en vrijwilligers;
 3. Tref aanvullende hygiënemaatregelen, zoals handen wassen;
 4. Vermijd drukte en opeenhoping van wandelaars;
 5. Blijf thuis bij verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, verhoging tot 38 graden of koorts;
 6. Volg steeds de aanwijzingen op van de vrijwilligers/functionarissen van wandelsportver. “W.I.E.G.O.”, herkenbaar aan gele of oranje hesjes’.

Voorinschrijven:

Ter voorkoming van drukte op het inschrijfbureau en bij de rustposten is voorinschrijving en betaling via de website aan te bevelen. Op deze manier kunnen wij coronaproof werken

Door het online inschrijven verklaart u dat u zich zult houden aan het door wandelsportver. “W.I.E.G.O.”, opgestelde protocol voor dit wandelevenement.

Indien het evenement voortijdig afgelast wordt, op advies van het RIVM of de lokale autoriteiten, heeft u recht op 50% van het betaalde bedrag

Parkeren:

Volg de aanwijzingen op van de eventuele parkeerwachten.

Startbureau:

 1. U dient de bevestiging van uw voorinschrijving te printen om deze te laten scannen door de medewerkers van wandelsportver. “W.I.E.G.O.”;
 2. Neem binnen in de startlocatie en buiten op het ‘terras’ de geldende horeca-richtlijnen in acht en volg steeds de aanwijzingen op van de aanwezige (horeca)medewerkers.
 3. Volg de aanwijzingen op van de aanwezige medewerker van wandelsportver. “W.I.E.G.O.”, herkenbaar aan gele of oranje hesjes’.

Onderweg:

Vermijd drukte en opeenhoping van wandelaars.

Haal niet in op smalle paadjes, maar wacht even tot u weer op een breder gedeelte wandelt.

Rustlocaties:

Neem binnen in de horecagelegenheid die als rustlocatie dient, en buiten op het terras de geldende horeca richtlijnen in acht en volg steeds de aanwijzingen op van de aanwezige horecamedewerkers.

Finish:

Bij terugkomst op de startlocatie dient u zich weer af te melden bij het inschrijfbureau. Daarbij dient u ook de voornoemde regels in acht te nemen. De organisatie zal daarbij zoveel mogelijk ‘sturen’.

Plaatje en afstempelen wandel-km-boekje

 1. Neem zelf 1 plaatje (inbegrepen bij het inschrijfgeld) van de stapel.
 2. Sla voor het afstempelen van het wandel-km-boekje het boekje open op de juiste pagina, zodat de medewerker van wandelsportver. “W.I.E.G.O.” niet in contact hoeft te komen met het boekje voor het zetten van de stempel.
 3. Volg de aanwijzingen op van de aanwezige medewerker van wandelsportver. “W.I.E.G.O.”-functionaris, herkenbaar aan een gele of oranje hesje.

Noodnummer

Indien dringend bel het calamiteitennummer bovenaan op de routebeschrijving voor overleg.

Wij verwachten dat een ieder zich houdt aan bovenstaande afspraken en regels.

Denk aan uw gezondheid en die van onze wandelaars en vrijwilligers.

Het hangt mede van uw gedrag af of andere wandelverenigingen in de toekomst ook  wandeltochten mogen organiseren.

Breda, 11 juni 2022

Bestuur Wandelsportver. “W.I.E.G.O.”