WIEGO Nieuws – December 2022

VAN DE REDACTIE

Op allerlei gebied zijn mensen bezig met vrijwilligerswerk. De een doet dan naast zijn werk, de ander omdat die inmiddels is gepensioneerd. Vaak is dat van huis uit meegegeven. Maar dat vrijwilligerswerk kan soms botsen in de huiselijke sfeer. Ook zijn er tegenwoordig mensen die alleen in de vakantieperiode vrijwilliger zijn. En weer anderen doen het helemaal niet. “WIEGO Nieuws – December 2022” verder lezen

WIEGO Nieuws – November 2022

VAN DE REDACTIE

Onze stad Breda is omgeven door bossen en ligt daardoor in een bosrijke omgeving in de provincie Noord-Brabant. Maar ook Noord-Brabant zelf is een bosrijke provincie. Echter gaat de kwaliteit van deze Brabantse bossen in snel tempo achteruit. Maar bossen zijn belangrijk voor iedereen: de bossen brengen ons schone lucht, slaan CO2 op, helpen mee met klimaatadaptie en het is natuurlijk fijn om er te kunnen recreëren. “WIEGO Nieuws – November 2022” verder lezen

Uitnodiging voor de algemene ledenvergadering

Op vrijdag 9 december 2022 wordt de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van Wandelsportvereniging “W.I.E.G.O.” gehouden en vindt plaats in gebouw “Mariëndal”, Duivelsbruglaan 13, 4835 JD Breda (wijk Ginneken). Deze vergadering begint om 19.30 uur.

De uitnodiging met de agenda en de bijbehorende stukken krijgt u per mail toegestuurd. Bent u niet in het bezit van een mailadres of is uw mailadres niet bekend bij het bestuur, dan kunt u daarover contact opnemen met onze secretaris.

Na afloop van deze jaarvergadering wordt weer de GRATIS bingo-avond gehouden.

WIEGO Nieuws – Juli en Augustus 2022

VAN DE REDACTIE
De maand juli is al jarenlang de maand waarin zowel de Vierdaagse van Nijmegen als de Vierdaagse van Apeldoorn worden georganiseerd. In het verleden vielen deze twee tochten samen in dezelfde week omdat zij georganiseerd werden door twee toen rivaliserende wandelbonden, te weten de KNBLO (Nijmegen) en de NWB (Apeldoorn). Door ingrijpen van het ministerie is destijds de afspraak gemaakt dat de Apeldoornse Vierdaagse voortaan georganiseerd zou worden in de week voor de Nijmeegse Vierdaagse. Nu beide tochten onder dezelfde wandelbond (KWbN) vallen, is dat nog steeds de situatie. “WIEGO Nieuws – Juli en Augustus 2022” verder lezen

WIEGO Nieuws – Juni 2022

VAN DE REDACTIE

Nu corona op een laag pitje staat, blijkt het niet goed te gaan met de gezondheid van de Nederlandse bevolking. Voordat corona in ons land kwam, bleek al dat een flink deel van de bevolking te zwaar was (overgewicht) door verkeerde voeding. De overheid had al campagnes gelanceerd om de bevolking attent te maken op een betere keuze van voedsel en om (meer) aan sport te gaan doen. Door corona werd dit streven flink doorkruist. “WIEGO Nieuws – Juni 2022” verder lezen