Alternatieve 2e Winterseriewandeltocht 2020/2021

Alternatieve 2e Winterserie-wandeltocht
Helaas mogen op dit moment nog steeds geen georganiseerde activiteiten plaatsvinden in de bossen rond Breda, omdat het er al regelmatig te druk is waardoor social distancing moeilijk te garanderen is.

Daarom gaat ook onze 2e Winterserietocht 2020/2021 die gepland was op 23 januari 2021 hierdoor – in de oorspronkelijke vorm – NIET door.

Er is nu wederom gekozen voor een alternatieve Winterserietocht: u kunt op een door u zelf gekozen dag tussen 16 januari a.s. en 31 januari 2021 verantwoord en veilig de route van de 5,10, 15, 20, 25, 30 of zelfs 40 km wandelen!

Na inschrijving via Wandel.nl (klik hier voor de link) krijgt u per mail (of per post) de betreffende routebeschrijving (en voor de route van de 25, 30 en 40 km ook de gpx bestanden) en eventueel een medaille en kunt u de tocht lopen op een door u zelf te kiezen dag tussen 16 en 31 januari 2021.

De route gaat, afhankelijk van de gekozen afstand,  langs en door de dorpen Bavel, Dorst en Ulvenhout, door landbouwgebied en door de natuurgebieden De Vijf Eiken, Seterse bossen, Ulvenhoutsebos, het St. Annabos en de landgoederen Anneville en Wolfslaar. De route is niet gemarkeerd.

De aangegeven horecagelegenheid  is niet altijd open is en dan alleen als “take away”.

Leden en donateurs van WIEGO melden zich per telefoon of per mail aan bij onze secretaris met opgave van de gekozen afstand.

AFSTANDEN:
5, 10, 15, 20, 25, 30 en 40 km.

INSCHRIJFGELD:
€ 3,50 (zonder medaïlle)
€ 6,00 (met medaïlle)

Deelnemers, die lid zijn van een erkende wandelbond of vereniging, krijgen € 1,00 reductie per tocht 

WIEGO Nieuws – December 2020

VAN DE REDACTIE

Langs deze weg willen wij alle leden, donateurs, adverteerders en andere belangstellenden hele fijne Kerstdagen en een prettige Jaarwisseling toewensen. Het zullen – net als de als het overgrote deel van het afgelopen jaar – vreemde dagen worden.

Sinds 14 oktober jl. verkeert Nederland weer in een gedeeltelijke lockdown door het toegenomen aantal besmettingen met het coronavirus en het daaraan verbonden aantal ziekenhuisopnamen. Inmiddels zijn er wel positieve berichten over het ontwikkelde vaccin tegen het virus. Maar of de regering voor de komende feestdagen daardoor de teugels iets laat vieren en ons iets meer (bewegings)vrijheid geeft, daar is nu nog geen zekerheid over. “WIEGO Nieuws – December 2020” verder lezen

WIEGO Nieuws – November 2020

VAN DE REDACTIE
Tot voor kort dachten we dat we het coronavirus hadden verslagen en dat we onze sociale bewegingsruimte hadden herwonnen. Toen de besmettingen en de ziekenhuisopnames na de eerste golf flink terugliepen, dachten we corona onder de duim te hebben. Maar dat blijkt ijdele hoop te zijn geweest, waarbij misschien onze wens wel de vader van de gedachte was. Eén ding is inmiddels wel helder: de strijd tegen het corona-virus is nog niet gestreden. “WIEGO Nieuws – November 2020” verder lezen

27e West-Brabantse Loopdag

Voor de 27e maal organiseerde WIEGO op zondag 18 oktober 2020 de wandeltocht van de West-Brabantse Loopdag. Er kwamen dit jaar totaal 134 wandelaars op af. Dat was de helft van het aantal deelnemers van vorig jaar. Dit was uiteraard een gevolg van de huidige corona-crisis en de door de regering getroffen maatregelen. Bij de voorbereiding van deze tocht was uitgegaan van alle regels en richtlijnen die ook toegepast waren tijdens de Markdaltocht in september jl. Echter kwam daar nog een probleem bij. Kort na de Markdaltocht werd door de regering afgekondigd dat alle sportkantines gesloten moesten worden. Goede raad was duur. Maar nu stond er tussen de kantine en de fietsenstalling van atletiekver. Sprint als sinds maart dit jaar een grote partytent, waar de atleten tijdens de beoefening van hun sport hun tassen en kleding konden opbergen.  Dankzij het bestuur van Av. Sprint mochten wij deze tent als startlocatie gebruiken. Probleem opgelost. “27e West-Brabantse Loopdag” verder lezen

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering WSV WIEGO

UITNODIGING

Op vrijdag 27 november 2020 vindt de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van Wandelsportvereniging “W.I.E.G.O.” plaats in gebouw “Mariëndal”, Duivelsbruglaan 13, 4835 JD Breda (wijk Ginneken). Deze vergadering begint om 19.30 uur.

In verband met de corona-regels mogen er niet meer dan 30 personen aanwezig zijn. Wilt u de jaarvergadering bezoeken, dan vragen wij u om dit van te voren te melden bij onze secretaris, Hans van der Bruggen. De uitnodiging met de agenda en de bijbehorende stukken krijgt u daarna per mail toegestuurd.

Kom dus niet uit eigen beweging, want dan moeten wij u waarschijnlijk de toegang tot de vergadering ontzeggen.

Kunt u niet bij de jaarvergadering aanwezig zijn, maar wilt u tocht de betreffende stukken ontvangen, neem dan ook contact op met onze secretaris.

Dit jaar zijn Johan van Rijen en Carla Spiering aftredend als bestuurslid.  Zij stellen zich niet herkiesbaar. Johan van Rijen is daarbij aftredend als voorzitter van de vereniging. Het bestuur is dan ook op zoek naar kandidaten voor het voorzitterschap. Aspirant-kandidaten kunnen zich tot uiterlijk één week vóór aanvang van de ledenvergadering schriftelijk aanmelden bij de secretaris. De aanmelding moet voorzien zijn van de namen en handtekeningen van 4 leden, die de kandidatuur steunen.