WIEGO Nieuws – April 2019

MEDEWERKERS GEZOCHT VOOR AVONDVIERDAAGSE GINNEKEN
Voor de 73e AVONDVIERDAAGSE, die van maandag 20 mei t/m donderdag 23 mei 2019 in de Bredase wijk Ginneken wordt georganiseerd door de Commissie Avondvierdaagse van WIEGO zijn medewerkers nodig om als verkeersregelaar op te treden. Dat houdt in dat u met één of meer persoenen op bepaalde punten in het parkoers er voor zorgt dat de deelnemers veilig kunnen oversteken. Voor de verkeersregelaars moet een korte cursus via internet worden gedaan. Daarom vragen wij onze leden om één (of eventueel meer) avonden te komen helpen. Hiermee steunt u ook meteen de kas van onze vereniging. Als u wilt en kunt helpen geef u dan zo snel mogelijk op bij onze secretaris, Hans v.d. Bruggen (tel. 076-5657357, b.g.g.. 06-36080869 of email wsvwiego@gmail.com). Vermeld ook welke avond(en) u kunt helpen. Wacht niet met aanmelden, maar doe het NU. De organisatie weet dan snel wie er helpen en kan een planning maken; ook vanwege de cursus voor de verkeersregelaars.

DIABETES CHALLENGE
Nadat WIEGO afgelopen jaar mee heeft gewerkt aan de Diabetes Challenge die in Breda onder meer in de wijk Boeimeer plaats heeft gevonden., werd ook dit jaar WIEGO weer door Breda-Actief benaderd om mee te werken aan de door de Bas van der Goor Foundation ondersteunde Diabetes Challenge. Op 6 februari jl. werd hiervoor in het stadskantoor van Breda een informatieavond gehouden en op 19 maart 2019 werd in het Trivium in Etten- Leur een voorlichtingsavond gehouden met vooral informatie over diabetes en hoe te handelen en daarmee om te gaan. Hierna volgt er op 17 april a.s. in de Bredero in de wijk Boeimeer een bijeenkomst met een aantal wandelsportbegeleiders van WIEGO en gezondheidsdeskundigen die de groepen in de wijk Boeimeer zullen gaan begeleiden. Aan deze groepen worden vermoedelijk ook deelnemers uit de wijken Princenhage en Heuvel toegevoegd. Daarna is het de bedoeling dat de Challenge rond 2 mei van start gaat om in 20 weken het prestatieniveau van de deelnemers door middel van wandelen omhoog te brengen. Eind september is er dan een afsluitend evenement in schaats- en sportcentrum De Uithof in Den Haag. Hierna kunnen deze deelnemers zich eventueel bij WIEGO aansluiten om zo hun prestatieniveau op peil te houden.

Inschrijven 103e Vierdaagse Nijmegen
De inschrijving voor de 103e Vierdaagse van Nijmegen is op vrijdag 22 maart 2019 om 17.00 uur gesloten. Totaal waren er 53.074 aanmeldingen. Door annulering en dubbele of foutieve inschrijvingen werd dit aantal verminderd met 744 stuks waardoor er uiteindelijk 52.330 aanmeldingen overbleven. Omdat er maar 47.000 startbewijzen worden uitgegeven, heeft er op 29 maart jl. een loting plaats gevonden. Omdat 40.188 inschrijvers direct een startbewijs kregen, waren nog 6.812 startbewijzen beschikbaar en moesten er van de overige 12.142 aanmelders er 5.330 afvallen (door loting). Hiervan kan een deel na 12 april a.s. nog een herkansing krijgen. Als na deze datum bij de afsluiting van de betaaltermijn – door annulering of vervalen inschrijvingen wegens niet betalen – er startbewijzen over blijven kunnen de 5.330 uitgelotenen zich nogmaals aanmelden. Daarbij geld dan die wie het eerst komt het eerst maalt.

OPROEP AAN DE DEELNEMERS VAN DE VIERDAAGSE NIJMEGEN, APELDOORN EN ANDERE VIERDAAGSEN
Wij vragen alle leden die dit jaar deelnemen aan de Nijmeegse Vierdaagse en/of de Apeldoornse Vierdaagse en/of een andere Vierdaagse om aan onze secretaris, Hans v.d. Bruggen, per telefoon of email door te geven welke Vierdaagse men loopt, welke afstand men loopt en voor de hoeveelste maal er wordt deelgenomen. Ga er niet (automtisch) van uit dat onze secretaris  “dat wel weet” maar geeft het per mail of telefoon aan hem door. In de loop van de maand juni houden wij voor deze deelnemers weer een informatieavond.

VERZORGING TIJDENS DE NIJMEEGSE VIERDAAGSE
Tijdens de 103e Int. Vierdaagse Afstands marsen die devan 16 t/m 19 juli 2019 in Nijmegen worden gehouden. Kunnen onze leden en hun kennissen weer gebruik kunnen maken van de verzorgingsposten langs het parkoers door St. Wandelpsort Dordrecht e.o. (SWD). De deelnamekosten zijn dit jaar  € 18.00. Daarvoor zijn er op alle posten dixi’s speciaal alleen voor de wandelaars die deelnemen aan deze verzorging. Ook is er de mogelijkheid om onderweg of na afloop geholpen te worden door ehbo-ers van deze verzorging. Op de afstand 30 km staan dagelijk 2 tot 3 posten en op de afstanden 40 en 5 km staan 3 tot 4 posten. Aanmelden voor deze verzorging kan via onze secretaris, Hans v.d. Bruggen.

2019-02-03 Soep niet aan te slepen bij Snerttocht

Zaterdag 16 februari 2019 organiseerde WIEGO zijn 28e Snerttocht te Prinsenbeek. De weersverwachting voor die dag zag er goed uit. En dat bleek ook want de temperatuur was voor de tijd van het jaar vrij hoog. Of het aan het mooie weer lag of dat er weinig “concurrentie” in de buurt was of de gevoerde propaganda (onder meer doordat sinds kort ook de tochtinformatie op Faceboek staat). Feit is dat eer een recordopkomst was van 615 wandelaars! “2019-02-03 Soep niet aan te slepen bij Snerttocht” verder lezen

2019-02-02 Regenachtige derde Winterserietocht

Zaterdag 2 februari 2019 werd de 3e Winterserietocht door WIEGO georganiseerd. De weersverwachting zag er goed uit want er zou maar één “buitje” vallen. Jammer genoeg begon dat buitje rond half acht ’s ochtends en ’s middag om circa half zes was het eindelijk droog. Desondanks kwamen er toch nog 327 wandelaars. Dat was wel minder dan gehoopt maar rekening houdend met de nattigheid toch een prima opkomst. “2019-02-02 Regenachtige derde Winterserietocht” verder lezen