WIEGO Nieuws – januari/februari 2020

Inschrijven 104e Vierdaagse Nijmegen
De inschrijving voor de 104e Vierdaagse van Nijmegen begint dit jaar op maandag 3 februari om 10.00 uur en eindigt op vrijdag 27 maart 2020 om 17.00 uur. Er is dus één inschrijfperiode voor alle deelnemers. Het inschrijfgeld bedraagt dit jaar € 100,00. Leden van KWBN (Kon. Wandel Bond Ned.) krijgen een reductie van € 5,00 mits zij hun bondsnummer vermelden bij de inschrijving. Deelnemers die de Vierdaagse eerder uitliepen en opnieuw willen meedoen, zijn verzekerd van een startbewijs en dienen gelijktijdig bij de inschrijving te betalen. Zijn er na de afsluiting van de inschrijvingsperiode meer dan 49.000 aanmeldingen, dan vindt er loting plaats onder de wandelaars die voor de 1e maal mee zouden doen. Uitgezonderd van deze loting zijn jongeren met een geboortedatum tussen 2005 en 2008, degene die bij de 102e en 103e Vierdaagse zijn uitgeloot en de deelnemers aan Via Vierdaagse. De loting wordt op 3 april gehouden en de uitslag wordt dan bekendgemaakt. Wie ingeloot is krijgt per email een betaallink toegestuurd en dient uiterlijk 17 april betaald te hebben. Anders vervalt de inschrijving.
VERZORGING TIJDENS DE NIJMEEGSE VIERDAAGSE
Van 21 t/m 24 juli 2020 worden in Nijmegen de 104e Int. Vierdaagse Afstandsmarsen gehouden. Afgelopen jaar hebben onze leden en hun kennissen gebruik kunnen maken van de verzorgingsposten langs het parkoers door St. Wandelpsort Dordrecht e.o. (SWD). Ook dit jaar bestaat die mogelijkheid weer. De deelnamekosten zullen dit jaar vermoedelijk € 18.00 bedragen. Daarvoor staan er op alle posten dixi’s speciaal voor de wandelaars die deelnemen aan deze verzorging. Ook is er de mogelijkheid om onderweg of na afloop geholpen te worden door ehbo-ers van deze verzorging. Op de afstand 30 km staan dagelijk 2 tot 3 posten en op de afstanden 40 en 50 km staan 3 tot 4 posten. Aanmelden voor deze verzorging kan via onze secretaris, Hans van der Bruggen.
EVENEMENTENJAARGIDS 2020 VAN WANDELBOND KWBN
Veel leden hebben weer de Wandelevenementen Jaargids 2020 van wandelbond KWBN ontvangen. Omdat niet iedereen deze jaargids gebruikt of nodig heeft, vragen wij u om deze gids dan aan onze secretaris. Hans v.d. Bruggen te geven. Daarmee kunnen wij andere wandelaars weer een plezier doen. Ook steunt u daarmee de vereniging. Gooi het dus NIET bij het oud papier.
GROTE CLUBACTIE
Van 14 september t/m 10 december 2019 konden loten van de Grote Clubactie worden gekocht dan wel verkocht. Jammer genoeg is er op geen van de 150 gekochte/verkochte loten een prijs gevallen. Toch is er uiteraard een winnaar namelijk WIEGO zelf. Want van de opgebrachte € 450,00 gaat namelijk € 360,00 naar onze vereniging. En daar kan weer het een en ander voor de leden en de wandelsport gedaan worden. Vandaar dat wij nogmaals alle leden die loten hebben gekocht dan wel verkocht, hartelijk bedanken voor hun hulp, steun en inzet.
Programma Afd. Wandelsport 2020
Op dit moment zijn de ingevulde enquêteformulieren binnen en worden behandeld in de eerstkomende bestuursvergadering. Mede aan de hand van de uitslag van de enquête wordt het programma voor afd. Wandelsport voor het jaar 2020 vastgesteld. Bij de vaststelling wordt ook rekening gehouden met de wandeltochten van verenigingen die tochten van WIEGO bezocht hebben bezocht. Hierna wordt dan offerte aangevraagd voor de busreizen. In de volgende uitgave van de Koerier treft u dit nieuwe programma dan aan.

Opkomst deelname Oliebollentocht was weer enorm

Zaterdag 4 januari 2020 was een jubileum voor de Oliebollentocht. WIEGO organiseerde voor de 50e maal deze tocht. De opkomst was navenant: 476 deelnemers waren komen opdagen. Gelukkig hadden we een vooruitziende blik gehad en waren de routebeschrijvingen ruim afgedraaid. Alles verliep vlekkeloos en zonder wanklank. De wandelaars kwamen ook allemaal tevreden terug. Met name de rustplaats in Taveerne Jeugdland bij Ulvenhout bevalt omdat daar voldoende ruimte is en dus meer zitplaatsen. De oliebollen na afloop deed blijkbaar alles verder vergeten want er zitten nu drie oliebollen in een zakje Voor de geïnteresseerden: totaal zijn er 1.470 oliebollen gebakken.

Hieronder een verslag over de Oliebollentocht van één van onze leden, Anita Lodewijks: 
“Opkomst deelname Oliebollentocht was weer enorm” verder lezen

WIEGO Winterserie goed begonnen

Op zaterdag 21 december 2019 organiseerde WIEGO de 1e tocht van de 48e Winterserie-wandeltochten. Mogelijk mede door het feit dat WIEGO inmiddels en Facebookpagina heeft waarop deze tocht stond vermeld kwamen er totaal 361 wandelaars. Dat zijn er meer dan het vorige jaar. Maar ook het weer speelde een rol. Hoewel de winter volgens de kalender inmiddels was begonnen, leek het meer lente waardoor mogelijk de wandelaars zeer te spreken waren over de tocht, de organisatie en de startlocatie. Er viel geen enkele wanklank of kritiek. Wel is één wandelaar onderweg opgehaald omdat die het niet meer zag zitten. Terwijl een andere deelnemer bij de laatste verzorgingspost het advies kreeg om de “lus” niet meer te lopen gezien de resterende tijd. En verder was het jammer dat er toch mensen zin die niet van de pijlen kunnen afblijven. Maar gelukkig werd dit snel hersteld door een medewerker.

“WIEGO Winterserie goed begonnen” verder lezen

De eerste Winterseriewandeltocht WIEGO

 Op 21 december 2019 ‘s morgens rond 8,00 uur was de deeltaxi er weer om mij thuis op te halen. Ik was ruim op tijd. Even een kopje koffie drinken. Het was al vroeg druk. Men was nog niet zo ver dat alle spullen klaar stonden. Dat ging wel snel zo dat iedereen zich aan kon melden. Sanne was er ook nog niet en ik had even de tijd om de handen uit de mouwen steken om de wagen van Christine leeg te maken en de vlag op te hangen. Mooi op tijd voor de grote drukte.
Teun, Stan, Jacques en Sanne gingen 30 km lopen. Ik had er niet voor gekozen om op de 30km te gaan als mijn laatste wandeltocht van dit jaar. Het was een mooie en met zorg gecoördineerde wandeltocht. Heel goed gepijld. Het parcours was zeer mooi met veel nieuwe stukken.
Wij gingen om 9.00 uur precies van start. De te lopen afstanden waren 5, 10, 15, 20, 25, 30 en 40 km. Ik zelf koos voor de 20 km-afstand. Heerlijk ontspannen gelopen heb ik en was dan ook om 11.00 uur bij de eerste rust in café De 7 Heuveltjes. Een kopje koffie drinken en daarna weer verder.
Nog 10 km te gaan. Op de wagenrust even goedendag zeggen. Daar was ik om 12,20 uur. De vrolijke dames waren heel leuk uitgedost. Ik ging gelijk weer verder. Ook nu weer een mooi en nieuw stuk in het Mastbos over de vlonders. Het laatste stuk van de route was ook mooi  Normaal zou ik de weg volgen. Nu heb ik dat niet gedaan, maar achter kasteel Bouvinge en Staatsbosbeheer een mooi stuk heerlijk gelopen. Om 13,20 uur liep ik weer binnen bij Mariëndal. Ik had de deeltaxi gebeld voor 14,00 uur. Om richting de binnenstad te gaan. En dan weer snel naar huis waar ik om 15,30 uur aankwam na en mooie wandeldag. Mij rest u allen een mooi nieuw wandeljaar toe te wensen
Inge Mol – van Egmond.

Nieuwjaarsreceptie – 10 januari 2020

Hiermee worden alle leden, donateurs en adverteerders uitgenodigd voor de NIEUWJAARSRECEPTIE van WIEGO op vrijdagavond 10 januari 2020 in Gebouw Mariëndal (van de Prot. Kerk Ginneken), Duivelsbruglaan 13, 4835 JD Breda (wijk Ginneken).
De nieuwjaarsreceptie begint om 19.00 uur en eindigt om 21.00 uur. Na de geslaagde receptie van de afgelopen twee jaren heeft het bestuur gemeend dit nogmaals te doen.
U bent allen van harte welkom.