WIEGO Nieuws – Juni 2024

Van de Redactie

Tijdens de coronapandemie stond zowat het hele leven stil. Ook de sport. Zeker in verenigingsverband want georganiseerd sporten kon feitelijk niet vanwege de mogelijke contacten onderling. Na het coronatijdperk veerde het sporten en ook het georganiseerd sporten in verenigingsverband weer op. Nog altijd is het niet op hetzelfde peil bereid als voor de coronapandemie. En men denkt dat het zeker nog een jaar of 2 à 3 kan duren om de Nederlanders weer net zo sportief te krijgen.

Met name onder de jeugd van ca. 13 tot 18 jaar bleek de animo om te gaan sporten na de coronaperiode klein te zijn. Inmiddels is dat aantal ook weer aan het stijgen, maar er zijn verschillen. Sportte aanvankelijk ca. 65 % van de tieners regelmatig, inmiddels is bij de tienerjongens ca. 71 % aan het sporten. Dat is dus een duidelijke stijging. Bij de tienermeisjes is echter het omgekeerde aan de hand. Daar heeft zich een – zij het kleine – daling ingezet naar ca. 63 %. Een en ander blijkt uit de Spotmonitor van NOC*NSF. Dat is het jaarlijkse onderzoek naar sportdeelname van de Nederlandse bevolking.

Maar niet alleen baart deze daling de sportcentrum zorgen. Ook veel mensen met een laag opleidingsniveau hebben de weg naar het sporten nog niet teruggevonden. Deze groep haakte in coronatijd met name om financiële redenen massaal af.. Betaalbaarheid en toegankelijkheid blijven voor veel sporters heel belangrijk. Daarom adviseert genoemde sportkoepel ook om het traditionele sportaanbod eens tegen het licht te houden. En hoe passen we dat aanbod dusdanig aan dat het nog bij iedereen past. Want het streven van zowel de sportkoepel als de overheid is er op gericht om zoveel mogelijk mensen aan het sporten te krijgen.

Ook binnen WIEGO kennen wij eerdergenoemde verschijnselen. En het bestuur breekt zich dan ook het hoofd hoe dit op te lossen. Kijken wij bijvoorbeeld naar de bezetting bij de busreizen. Dat was voor corona tussen de 40 en 45 deelnemers. Nu ligt het gemiddelde net boven de 30. Wel groeit het aantal deelnemers bij de recreatieve groepen. Dat is dan weer positief. Maar met name de jeugd zal toch aan het sporten gebracht moeten worden, omdat dit de ouderen van de toekomst zijn. Het is dan ook jammer dat er bepaalde (semi overheids-) instanties zijn die (bewust of onbewust) het sporten van de jeugd tegenwerken. En soms treft het ook andere doelgroepen in de sport. Denk daarbij aan allerlei regels waar grotere sportevenementen tegenwoordig aan moeten voldoen.