Alternatieve 4e Winterserie-wandeltocht

Alternatieve 4e Winterserie-wandeltocht
Ook de  4e Winterserietocht 2020/2021 die gepland was op 6 maart 2021 gaat door de corona-beperkingen – in de oorspronkelijke vorm – NIET door.

Er is weer gekozen voor een alternatief: de “virtuele” Winterserietocht.  U kunt op een door u zelf gekozen dag verantwoord en veilig de route van de 5,10, 15, 20, 25, 30 of zelfs 40 km wandelen!

Tussen 26 februari en 21 maart 2021  onvangt u na inschrijving via Wandel.nl (klik hier voor de link)  per mail (of per post) de betreffende routebeschrijving (en voor de route van de 20, 25, 30 en 40 km ook de gpx bestanden) en eventueel een medaille en kunt u de tocht lopen op een door u zelf te kiezen dag.

U kunt de route lopen op eigen gekozen moment . U kunt er natuurlijk ook voor kiezen om de afstand in de eigen (directe) omgeving te wandelen.

De route van de 4e Winterserietocht gaat, afhankelijk van de gekozen afstand, langs en door Ulvenhout,  het Ulvenhoutsebos, het St. Annabos,  het Mastbos en het Markdal en de landgoederen Hondsdonk, Anneville en Wolfslaar. De route is niet gemarkeerd.

De aangegeven horecagelegenheid  is niet altijd open is en dan alleen als “take away”.

Leden en donateurs van WIEGO melden zich per telefoon of per mail aan bij onze secretaris met opgave van de gekozen afstand.

AFSTANDEN:
5, 10, 15, 20, 25, 30 en 40 km.

INSCHRIJFGELD:
€ 3,50 (zonder medaïlle)
€ 6,00 (met medaïlle)

Deelnemers, die lid zijn van een erkende wandelbond of vereniging, krijgen € 1,00 reductie per tocht 

Alternatieve 30e Snertwandeltocht

Ook onze 30e Snertwandeltocht die gepland was op 27 februari 2021 gaat door de coronamaatregelen – in de oorspronkelijke vorm – NIET door.

Er is weer gekozen voor een alternatief: de virtuele Snerttocht. U kunt op een door u zelf gekozen dag verantwoord en veilig de route van de 5,10, 15, 20 of 25 km wandelen – helaas zonder de warme erwten- of tomatensoep bij terugkomst…

Tussen 13 februari en 7 maart 2021 ontvangt u na inschrijving via Wandel.nl (klik hier voor de link)  per mail (of per post) de betreffende routebeschrijving (en voor de route van de 20 en 25 km ook de gpx-bestanden) en eventueel een medaille.

U kunt de route lopen op eigen gekozen moment . U kunt er natuurlijk ook voor kiezen om de afstand in de eigen (directe) omgeving te wandelen.

De route gaat, afhankelijk van de gekozen afstand, door het Liesbos, natuurgebied De Hooiberg, diverse parken in Prinsenbeek en het landbouwgebied rond Prinsenbeek. De route is niet gemarkeerd.

De aangegeven horecagelegenheid  is niet altijd open is en dan alleen als “take away”.

Leden en donateurs van WIEGO melden zich per telefoon of per mail aan bij onze secretaris met opgave van de gekozen afstand.

AFSTANDEN:
5, 10, 15, 20 en 25 km.

INSCHRIJFGELD:
€ 3,50 (zonder medaïlle)
€ 6,00 (met medaïlle)

Deelnemers, die lid zijn van een erkende wandelbond of vereniging, krijgen € 1,00 reductie per tocht 

WIEGO Nieuws – December 2020

VAN DE REDACTIE

Langs deze weg willen wij alle leden, donateurs, adverteerders en andere belangstellenden hele fijne Kerstdagen en een prettige Jaarwisseling toewensen. Het zullen – net als de als het overgrote deel van het afgelopen jaar – vreemde dagen worden.

Sinds 14 oktober jl. verkeert Nederland weer in een gedeeltelijke lockdown door het toegenomen aantal besmettingen met het coronavirus en het daaraan verbonden aantal ziekenhuisopnamen. Inmiddels zijn er wel positieve berichten over het ontwikkelde vaccin tegen het virus. Maar of de regering voor de komende feestdagen daardoor de teugels iets laat vieren en ons iets meer (bewegings)vrijheid geeft, daar is nu nog geen zekerheid over. “WIEGO Nieuws – December 2020” verder lezen

WIEGO Nieuws – November 2020

VAN DE REDACTIE
Tot voor kort dachten we dat we het coronavirus hadden verslagen en dat we onze sociale bewegingsruimte hadden herwonnen. Toen de besmettingen en de ziekenhuisopnames na de eerste golf flink terugliepen, dachten we corona onder de duim te hebben. Maar dat blijkt ijdele hoop te zijn geweest, waarbij misschien onze wens wel de vader van de gedachte was. Eén ding is inmiddels wel helder: de strijd tegen het corona-virus is nog niet gestreden. “WIEGO Nieuws – November 2020” verder lezen

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering WSV WIEGO

UITNODIGING

Op vrijdag 27 november 2020 vindt de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van Wandelsportvereniging “W.I.E.G.O.” plaats in gebouw “Mariëndal”, Duivelsbruglaan 13, 4835 JD Breda (wijk Ginneken). Deze vergadering begint om 19.30 uur.

In verband met de corona-regels mogen er niet meer dan 30 personen aanwezig zijn. Wilt u de jaarvergadering bezoeken, dan vragen wij u om dit van te voren te melden bij onze secretaris, Hans van der Bruggen. De uitnodiging met de agenda en de bijbehorende stukken krijgt u daarna per mail toegestuurd.

Kom dus niet uit eigen beweging, want dan moeten wij u waarschijnlijk de toegang tot de vergadering ontzeggen.

Kunt u niet bij de jaarvergadering aanwezig zijn, maar wilt u tocht de betreffende stukken ontvangen, neem dan ook contact op met onze secretaris.

Dit jaar zijn Johan van Rijen en Carla Spiering aftredend als bestuurslid.  Zij stellen zich niet herkiesbaar. Johan van Rijen is daarbij aftredend als voorzitter van de vereniging. Het bestuur is dan ook op zoek naar kandidaten voor het voorzitterschap. Aspirant-kandidaten kunnen zich tot uiterlijk één week vóór aanvang van de ledenvergadering schriftelijk aanmelden bij de secretaris. De aanmelding moet voorzien zijn van de namen en handtekeningen van 4 leden, die de kandidatuur steunen.