WIEGO Nieuws – Maart 2024

Van de Redactie

Wie bij het lezen van de vorige uitgave van ons verenigingsblad ‘de Koerier’ goed heeft opgelet, heeft gemerkt dat de Koerier aan zijn 50ste jaar is begonnen. De rekenaars onder de lezers zullen dan opmerken dat onze vereniging inmiddels al meer dan 63 jaar bestaat en zullen zich mogelijk afvragen: was er de eerste jaren dan geen verenigings- of mededelingenblad? Het antwoord kan kort en krachtig zijn: Ja.

Ja er was vanaf het begin al een verenigingsblad waarin de agenda van de tochten en verslagen van gelopen tochten waren opgenomen. Alleen was onze vereniging bij de oprichting een zelfstandige afdeling binnen een omni-vereniging. In dat blad werden de agenda en verslagen opgenomen. Op een gegeven ogenblik werden er dat echter zoveel in relatie met de verslagen van andere afdelingen dat de redactie van dat blad besloot om te stoppen met informatie van onze vereniging.

Daarop verscheen in eerste instantie regelmatig een mededelingenblad waaruit 50 jaar geleden onze Koerier ontstond, zij het dat de naam toen Wandelkoerier was. Dit verenigingsblad is nog steeds het visitekaartje van WIEGO al zijn er mensen die van mening zijn dat de uitgave van ons blad in papieren vorm kan stoppen omdat alles via internet gelezen kan worden. Deze mensen vergeten echter dat niet iedereen daartoe in staat is. En ook met die leden zal WIEGO rekening moeten houden. Ook blijkt een deel van de leden de Koerier niet of slechts gedeeltelijk te lezen. Daarmee missen zij soms informatie die van belang kan zijn. Uiteraard wordt een (groot) deel van de inhoud van de Koerier ook verspreid via de site van WIEGO. Maar ook die wordt niet door iedereen bekeken. En dat is jammer. Vooral voor het werk achter de schermen. En dat zijn de leden die de nodige kopij aanleveren, zorgen dat het blad kan verschijnen en zorgen dat dit blad bij alle leden, donateurs, adverteerders en andere belangstellenden wordt bezorgd. Soms komt er kritiek op de inhoud. Maar vaak zijn dat de mensen die nooit iets aanleveren. En zo moeilijk is dat echt niet. Een verslag schrijven over een tocht die gelopen is, hoeft niet zo groot te zijn. Lees deze uitgave als voorbeeld maar.

Als redactie zijn wij altijd blij met aangeleverde artikelen. Soms verschijnen die wat later in de Koerier omdat de eerdere uitgave al vol stond. Schaam u dus niet om iets te schrijven wat met wandelsport of een wandeltocht te maken heeft. Alles is echt welkom. Ook in dit 50ste jaar zullen wij weer ons beste beentje voor zetten om u als lezer zo goed mogelijk te informeren.

WANDEL CHALLENGE

In navolging van vorig jaar start Breda-Actief in samenwerking met o.m. WIEGO weer de Wandelchallenge (voorheen: Diabetes Challenge). Deze Wandelchallenge is voor iedereen die onder begeleiding wil wandelen. Ook als je een chronische ziekte of beperking hebt, kan je meedoen. Je wandelt gedurende 19 weken en is bedoelt voor iedereen die actiever of gezonder wil worden of zijn/haar conditie wil verbeteren! Daarbij loop je onder begeleiding van een wandelcoach met als doel o.m. een gezamenlijke loop op 14, 15 of 16 juni a.s. tijdens de Special Olympics te Breda.
Er wordt voorlopig vanaf maart gestart met 2 wandelgroepen vanuit resp. de wijk Heuvel en zorgcentrum De IJpelaar aan de Overakkerstraat in Breda Zuidoost.
Heb je nog vragen? Bel 076-5233555 en vraag naar Milou of mail naar: breda-actief.nl/wandelchallenge
Wandel jezelf fit!

Maczek Memorial Wandeltocht

Op 29 oktober a.s. is het 80 jaar geleden dat Breda bevrijd werd van de Duitse Bezetting door de 1e Poolse Pantserdivisie onder leiding van generaal Stanislaw Maczek.
Het in Breda gevestigde Maczek Memorial wil dit feit herdenken door op zaterdag 21 september 2024 in samenwerking met WIEGO een wandeltocht te organiseren van Baarle-Nassau over Alphen (N.Br.), Gilze en Bavel naar Breda met als eindbestemming het Maczek Memorial aan de Ettensebaan.
Deze tocht is 36 km lang. Maar men kan ook starten in Alphen (N.Br.) voor 28 km; in Gilze voor 18 km; en in Breda voor resp. 8 of 4 km.
Na afloop kan iedereen gratis het Maczek Memorial bezoeken en is er voor de deelnemers een herinnering. Uiteraard is er bij de organisatie van deze tocht op de dag zelf ook de nodige hulp nodig. Heeft u interesse, neem dan contact op met onze secretaris, Hans van der Bruggen.