WIEGO Nieuws – November 2020

VAN DE REDACTIE
Tot voor kort dachten we dat we het coronavirus hadden verslagen en dat we onze sociale bewegingsruimte hadden herwonnen. Toen de besmettingen en de ziekenhuisopnames na de eerste golf flink terugliepen, dachten we corona onder de duim te hebben. Maar dat blijkt ijdele hoop te zijn geweest, waarbij misschien onze wens wel de vader van de gedachte was. Eén ding is inmiddels wel helder: de strijd tegen het corona-virus is nog niet gestreden. “WIEGO Nieuws – November 2020” verder lezen

27e West-Brabantse Loopdag

Voor de 27e maal organiseerde WIEGO op zondag 18 oktober 2020 de wandeltocht van de West-Brabantse Loopdag. Er kwamen dit jaar totaal 134 wandelaars op af. Dat was de helft van het aantal deelnemers van vorig jaar. Dit was uiteraard een gevolg van de huidige corona-crisis en de door de regering getroffen maatregelen. Bij de voorbereiding van deze tocht was uitgegaan van alle regels en richtlijnen die ook toegepast waren tijdens de Markdaltocht in september jl. Echter kwam daar nog een probleem bij. Kort na de Markdaltocht werd door de regering afgekondigd dat alle sportkantines gesloten moesten worden. Goede raad was duur. Maar nu stond er tussen de kantine en de fietsenstalling van atletiekver. Sprint als sinds maart dit jaar een grote partytent, waar de atleten tijdens de beoefening van hun sport hun tassen en kleding konden opbergen.  Dankzij het bestuur van Av. Sprint mochten wij deze tent als startlocatie gebruiken. Probleem opgelost. “27e West-Brabantse Loopdag” verder lezen

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering WSV WIEGO

UITNODIGING

Op vrijdag 27 november 2020 vindt de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van Wandelsportvereniging “W.I.E.G.O.” plaats in gebouw “Mariëndal”, Duivelsbruglaan 13, 4835 JD Breda (wijk Ginneken). Deze vergadering begint om 19.30 uur.

In verband met de corona-regels mogen er niet meer dan 30 personen aanwezig zijn. Wilt u de jaarvergadering bezoeken, dan vragen wij u om dit van te voren te melden bij onze secretaris, Hans van der Bruggen. De uitnodiging met de agenda en de bijbehorende stukken krijgt u daarna per mail toegestuurd.

Kom dus niet uit eigen beweging, want dan moeten wij u waarschijnlijk de toegang tot de vergadering ontzeggen.

Kunt u niet bij de jaarvergadering aanwezig zijn, maar wilt u tocht de betreffende stukken ontvangen, neem dan ook contact op met onze secretaris.

Dit jaar zijn Johan van Rijen en Carla Spiering aftredend als bestuurslid.  Zij stellen zich niet herkiesbaar. Johan van Rijen is daarbij aftredend als voorzitter van de vereniging. Het bestuur is dan ook op zoek naar kandidaten voor het voorzitterschap. Aspirant-kandidaten kunnen zich tot uiterlijk één week vóór aanvang van de ledenvergadering schriftelijk aanmelden bij de secretaris. De aanmelding moet voorzien zijn van de namen en handtekeningen van 4 leden, die de kandidatuur steunen.

WIEGO-Nieuws – Oktober 2020

VAN DE REDACTIE
Door de corona-uitbraak zijn er dit jaar al meer tv’s verkocht dan in het vorige jaar. Hoewel 2020 het jaar was dat grote sportevenementen zoals de Olympische Spelen en het Europees kampioenschap voetballen niet doorgingen, waren de verkopen in de eerste helft van het jaar vergelijkbaar met een groot sportjaar. De mensen ware meer aangewezen op vermaak thuis en omdat ook de kinderen de hele dag binnenbleven, vonden veel ouders het blijkbaar prettig om voor hen een extra tv voor in hun slaapkamer aan te schaffen. “WIEGO-Nieuws – Oktober 2020” verder lezen

49e Markdal-wandeltocht in corona-tijd

Op zaterdag 26 september 2020 organiseerde WIEGO de 49e Markdalwandeltocht. Het was even wennen voor WIEGO en voor de deelnemers, want het was de eerste tocht die WIEGO sinds 29 februari jl. organiseerde. Door de corona-crisis kon WIEGO eind juni de jaarlijkse Bossentocht namelijk niet organiseren. Ook was het wennen doordat vanwege het corona virus alles “corona-proef” moest zijn volgens de regels en richtlijnen van wandelbond KWBN. Omdat wandelsport een buitensport en “doorstroomsport” is, gaf het parkoers geen probleem. “49e Markdal-wandeltocht in corona-tijd” verder lezen