Afgelastingen wandelevenementen tot 1 juni

Mede door de maatregelen die de regering gisteren (maandag 23 maart jl.) heeft bekend gemaakt zijn alle wandeltochten tot 1 juni a.s. afgelast en bijeenkomsten van 3 personen of meer niet toegestaan.
Daardoor gaan alle busritten die WIEGO naar wandeltochten zou laten rijden tot 1 juni a.s. NIET door. Wat er daarna gaat gebeuren is op dit ogenblik onbekend.
Ook alle recreatieve wandelingen van WIEGO op mandag, woensdag en donderdag zijn voorlopig tot 1 juni a.s. stopgezet.
Verder gaat ook de Avondvierdaagse in het Ginneken (gepland van 25 t/m 28 mei 2020) dit jaar niet door. Alle medewerkers die zich reeds hadden aangemeld, willen wij hartelijk bedanken voor de aangeboden hulp, maar die is spijtig genoeg dit jaar niet nodig. Hopelijk volgend jaar (2021) weer wel.
Tenslotte betekent het vorenstaande dat alle wandeltochten uit de jaargids van wandelbond KWBN (en ook van de SGWB) tot 1 juni zijn afgelast en niet door gaan. Er zijn dus momenteel geen alternatieven om tot die datum deel te nemen aan officiële wandeltochten.

Wijzigingen in wandelagenda ivm Corona-virus

Vanwege het coronavirus heeft de regering een aantal maatregelen getroffen. Eén daarvan is dat tot en met 31 maart 2020 evenementen met 100 deelnemers of meer niet zijn toegestaan. Dit treft ook de wandelsport. Een aantal wandeltochten gaat daardoor niet door. Dat heeft ook effect op het programma van WIEGO. In de wandelagenda treft u de tochten aan die zijn afgelast en die – onder voorbehoud van verdere maatregelen – doorgaan en waaraan WIEGO gaat deelnemen of leden van WIEGO kunnen deelnemen. Hieronder de belangrijkste wijzigingen:

21 maart    : Schapenkoppentocht, Dordrecht        AFGELAST

28 maart    : Jan van Boventocht, Oostendam        AFGELAST

Onder voorbehoud gaan we 13 april  naar de Paastocht in Den Haag. 

WIEGO Nieuws – Maart 2020

VAN DE REDACTIE

Wandelen voor de lol in eigen land wordt steeds populairder onder Nederlanders. Afgelopen jaar werd dat 400 miljoen keer langer dan een uur gedaan waarbij ondanks de “gratis benenwagen” toch voor bijna een miljard euro werd besteed aan versnaperingen. Uit cijfers van Gastvrij Nederland, NBTC-NIPO en CBS blijkt dat de laatste tien jaar deze buitenactiviteit fors toeneemt. Wandeltochten staan nu met 15% van de vrijetijdsactiviteiten op nummer 1, gevolgd door uitgaan (9%), passief recreëren ((9%) , winkelen (7%), fietsen (5%) en fitness (4%0. Het trendrapport “toerisme, recreatie en vrije tijd 2019” geeft aan dat twee derde van de Nederlandse bevolking regelmatig wandelt. Gemiddeld twee uur over een afstand van acht kilometer. “Slechts” 40% is 55-plusser en de helft start de wandeling thuis. Een woordvoerder van KWBN (Kon. Wandelbond Nederland) geeft aan dat “lopen niet suf is”. Dat imago is allang achterhaald. Er zijn namelijk zoveel verschillende vormen van wandelen. Zo is er een trend naar meer beleving zoals lopen tussen theatervoorstellingen, struintochten in de ongerepte natuur met een gids, weg van de gebaande wegen, in het buitenland de bergen in en natuurlijk ook bij ons in Nederland inspanningen als de Vierdaagse van Nijmegen. Volgens koepel Gastvrij Nederland zijn er in Nederland meer dan 45.000 kilometer aan wandelnetwerken, bijzondere routes en streekpaden.. De motieven om te wandelen zijn herkenbaar volgens NBTC-NIPO Research: buiten zijn in de frisse lucht, ontspanning en “het hoofd leegmaken”, beweging en conditie, en sociale contacten. Ook jongeren trekken vaker de wandelschoenen aan. Het is een manier om samen bezig te zijn. Nederland heeft daarbij het voordeel dat er een goede infrastructuur is voor wandelaars. Verder is mooi meegenomen dat de kosten redelijk laag zijn om toch lekker te bewegen terwijl de belasting voor onze gewrichten relatief laag is. Alles bij elkaar genomen is er maar één conclusie: wandelen is gezond. Maar daar zijn met name de georganiseerde wandelaars (wandelaars die zijn aangesloten bij een wandelvereniging of wandelbond) al jaren van overtuigd. Anders hadden zij de moeite niet genomen om een lidmaatschap aan te gaan. Alleen vormt deze groep een minderheid in de totaliteit van wandelaars. Mogelijk dat deze groep een deel van de andere wandelaars (met name de jongeren) kan overhalen om ook de verenigingen en de (landelijke) wandelbond in Nederland te komen versterken.
De redactie.

OPROEP VOOR MEDEWERKERS

Onze vereniging organiseert de komende tijd de Avondvierdaagse in mei 2020. Bij dit evenement hebben wij hebben hulp nodig voor:
-verkeersregelaars;
-(mogelijk) uitdeelpost(en).
Wilt u weten wat een functie inhoudt of kunt u helpen, neem dan contact op met onze secretaris.

VERZORGING TIJDENS DE NIJMEEGSE VIERDAAGSE

Van 21 t/m 24 juli 2020 worden in Nijmegen de 104e Int. Vierdaagse Afstandsmarsen gehouden. Afgelopen jaar hebben onze leden en hun kennissen gebruik kunnen maken van de verzorgingsposten langs het parkoers door St. Wandelsport Dordrecht e.o. (SWD). Ook dit jaar bestaat die mogelijkheid weer. De deelnamekosten zijn dit jaar € 18.00. Daarvoor staan er op alle posten dixi’s speciaal voor de wandelaars die deelnemen aan deze verzorging. Ook is er de mogelijkheid om onderweg of na afloop geholpen te worden door ehbo-ers van deze verzorging. Op de afstand 30 km staan dagelijk 2 tot 3 posten en op de afstsanden 40 en 5 km staan 3 tot 4 posten. Aanmelden voor deze verzorging kan via onze secretaris, Hans v.d. Bruggen.

Snertwandeltocht Prinsenbeek

Met 600 wandelaars door Prinsenbeek
(van de site: Prinsenbeek Nieuws van 17 februari 2020)

De Snertwandeltocht van Wandelsportvereniging W.I.E.G.O. trok zaterdag 592 wandelaars naar het startpunt bij basisschool De Griffioen in Prinsenbeek. De organisatie vindt dat een heel mooi resultaat en kijkt terug op een prima wandeldag. Gezien de weersverwachtingen aan het begin van de week hadden wij onze twijfels of het aantal van 500 deelnemers wel gehaald zou worden. De deelname op de afstanden 20 en 25 kilometer viel wel wat tegen ten opzichte van vorig jaar. Maar op de afstand 15 kilometer waren veel meer wandelaars. Mogelijk dat velen terug wilden zijn voordat de storm boven Prinsenbeek zou losbarsten. Ook de wandeltocht in Made, met de afstanden 15 en 25 km, zou een rol kunnen hebben gespeeld.

Wel is het zo dat we flink wat (erwten)soep hebben moeten bijkopen. En dat wij daarbij alle drie de supermarkten in Prinsenbeek hebben leeggekocht wat betreft de erwtensoep. De deelnemers kwamen niet alleen uit Prinsenbeek, Breda en naaste omgeving, maar ook van verder weg uit Nederland en zelfs uit België. Ook was er een aantal wandelsportverenigingen present. Zo waren er W.I.K. en D.D.V., beide uit Dordrecht, S.D.S. uit Rotterdam en Oostendam uit Ridderkerk. “Snertwandeltocht Prinsenbeek” verder lezen

WIEGO Nieuws – december / januari 2020

EVENEMENTENJAARGIDS 2020 VAN WANDELBOND KWBN

Inmiddels hebben veel leden weer de Wandelevenementen Jaargids 2020 van wandelbond KWBN ontvangen. Omdat niet iedereen deze jaargids gebruikt of nodig heeft, vragen wij u om deze gids dan aan onze secretaris. Hans v.d. Bruggen te geven. Daarmee kunnen wij andere wadelaars weer een plezier doen. Ook steunt u de vereniging daarmee. Gooi het dus NIET bij het oud papier.

VERKIEZING CLUBHELD VAN HET JAAR
Tot en met maandag 2 december kon er weer gestemd worden voor de clubheld van het jaar. Om in aanmerking te komen voor de titel moest een vrijwilliger minimaal 50 stemmen ontvangen. Hoe meer stemmen een kandidaat kreeg, des te groter was de kans dat hij of zij zich ‘Clubheld van het Jaar 2019’ mocht noemen en voor de vereniging een geheel verzorgd feest kon winnen. Voor WIEGO was genomineerd onze secretaris Hans v.d. Bruggen. In de gemeente Breda kwam onze secretaris uiteindelijk op de 6e plaats. Toch een mooie prestatie voor een niet al te grote vereniging zoals WIEGO.

Grote Clubacte
Van 14 september t/m 10 december 2019 konden loten van de Grote Clubactie worden gekocht dan wel verkocht. 59 leden van onze vereniging hebben 150 loten gekocht/verkocht. Daardoor is er totaal een bedrag van € 360,00 in de kas van onze vereniging gekomen. Hoewel bij het ter perse gaan nog niet bekend was op welke lotnummers prijzen op zijn gevallen, willen wij alle leden die die loten hebben gekocht dan wel verkocht, hartelijk bedanken voor hun steun.

JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING
Op vrijdag 6 december jl. vond de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van WIEGO plaats. Er waren 30 leden op afgekomen, terwijl 20 leden bericht van verhindering hadden gestuurd. Dat wil zeggen dat zo’n 200 leden niets van zich hebben laten horen. Dat is jammer want op deze avond legt het (gekozen) bestuur rekening en verantwoording af aan de leden over het reilen en zeilen van WIEGO in het afgelopen verenigingsjaar. Dus in plaats van tijdens het lopen onderling te mopperen over bepaalde zaken, kunt u die op deze avond kwijt en kan het bestuur kijken of er iets mee gedaan kan worden.

Tijdens deze laatste jaarvergadering kwamen er geen bijzonderheden naar voren. Wel maakten enkelen aanwezigen op- dan wel aanmerkingen die werden beantwoord. Ook werd aandacht besteed aan het feit dat in het afgelopen jaar vier leden en één donateur zijn overleden. De beide aftredende bestuursleden, Ine de Munk en Hans v.d. Bruggen werden herkozen omdat er geen tegenkandidaten waren.

Verder werd ons lid Maria Wolters gehuldigd met een bos bloemen en een aardigheidje omdat zij op 1 september jl. 25 jaar lid van onze vereniging was. Zij bedankte WIEGO daarvoor met een kleine speech. Ook kregen de aanwezige vrijwilligers een kleine attentie voor  hun hulp en medewerking (de niet aanwezige vrijwilligers krijgen deze attentie de komende tijd nog). Na afloop van de vergadering om ca. 20.30 uur bleven veel leden nog voor de gezellige (gratis)  bingo.

WANDELCAFÉ
Op woensdag 27 november jl. werd in Boskant (bij Sint Oedenrode) door en voor de Regio Brabant-Zeeland een zogeheten Wandelcafé georganiseerd. Vier bestuursleden van WIEGO, te weten Ine de Mink, Johan van Rijen, Tamin Dusseljee en Hans v.d. Bruggen zijn daar naar toe geweest. Er werden op verzoek groepjes gevormd die onderling informatie en ideeën uitwisselden. Ook werd met de aanwezige vertegenwoordiger van het bondsbureau gediscuteerd over het in te voeren online inschrijven en het blijkbaar niet meer doorgaan van het inschrijven met bar- c.q. QR-code. Het bleek voor iedereen een interessante avond.