2018-07-10 – WIEGO Nieuws Juli en Augustus

DEELNEMERS VIERDAAGSE NIJMEGEN EN APELDOORN

Dit jaar nemen (voor zover bij ons bekend) 4 leden en één donateur deel aan de Vierdaagse van Apeldoorn. Daarvan loopt één lid mee voor de 1e keer. Eén lid loopt de afstand 30 km/dag en de andere drie leden en de donateur 20 km/dag.

Aan de Nijmeegse Vierdaagse doen 42 leden en 2 donateurs mee. Daarvan lopen 4 leden voor de eerste maal mee en zijn er 5 jubilarissen. Eén lid loopt voor de 40e keer, 1 lid voor de 10e maal, 2 leden voor de 5e maal en één donateur voor de 25e keer. Op de afstand 50 km lopen 8 leden, op de afstand 40 km doen 16 leden mee en op de afstand 30 km lopen 18 leden en 2 donateurs.

Wij willen hen en alle andere bekenden vanaf deze plaats heel veel succes toewensen. Wij hopen dat iedereen weer zijn of haar Vierdaagse met succes volbrengt. Verder vragen wij onze leden om (als het mogelijk is) tijdens de laatste dag van de Vierdaagse in het WIEGO-shirt te lopen. 

 

VERZORGING VIERDAAGSE NIJMEGEN

Omdat de Bredase Wandelverzorging “De Sprong” is gestopt met de verzorging onderweg tijdens de Nijmeegse Vierdaagse van de de wandelaars uit Breda en omstrekende regio is er door het bestuur van WIEGO gezocht naar een oplossing voor de deelnemende leden. Eerst is er contact geweest met wandelgroep Quo Vadis. Hiervoor hadden zich 26 leden aangemeld maar Quo Vadis durfde dit tocht niet aan. Gelukkig is er toch nog een andere oplossing gevonden. Van 17 t/m 20 juli 2018 kan tijdens de 102e Vierdaagse gebruikt gemaakt worden van de verzorging van St. Wandelsport Dordrecht (SWD). Op de afstand 30 km staan twee posten en op de afstanden 40 en 50 km staan drie posten. Daarvoor hebben zich uiteindelijk 27 leden/deelnemers aangemeld.

 

EERSTE HULP BIJ WANDELSPORT

In september a.s. organiseert de Regio Brabant-Zeeland van KWBN een ééndaagse cursus Eerste Hulp Bij Wandelsport. Deze cursus wordt op een viertal plaatsen in Noord-Brabant en Zeeland gegeven op resp. 1, 8, 22 en 29 september. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Een aantal leden heeft in het verleden al kenbaar gemakt zo’n ééndaagse cursus te willen volgen. Vanaf deze plaats vragen wij om deze leden en eventueel andere leden die interesse hebben zich (nogmaals) maar vóór 3 augustus a.s. aan te melden bij onze secretaris Hans van der Bruggen 

 

ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (PRIVACYWET)

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) willen wij u over het volgende informeren. Wij zijn als organisatie verplicht een protocol op te stellen, waarin beschreven is welke gegevens van u opslaan en wat wij er mee doen. Ten behoeve van de registratie van de ontvangen contributie, het verzenden van de Koerier en informatie over busreizen en wandeltochten, hebben wij de volgende gegevens van onze leden opgeslagen: naam, adres, woonplaats, bankrekeningnummer en indien door u opgegeven telefoonnummer en emailadres. Deze gegevens zijn alleen in te zien en te bewerken door de secretaris en de penningmeester; zij verwerken de mutaties, geven deze door aan de wandelbond KWBN en zorgen voor verzending van post, email en de Koerier. Zodra iemand aangeeft geen lid of donateur meer te willen/kunnen zijn, worden alle gegevens verwijderd. Bovengenoemde gegevens worden met geen enkele andere partij gedeeld en zijn opgeslagen in Dropbox en ten huize van de secretaris en de penningmeester, waar zij door antivirusprogramma’s op de computer worden beschermd. Mocht u bezwaar hebben tegen de registratie van bovengenoemde gegevens, dan kunt u dit melden aan onze secretaris Hans van der Bruggen via email (wsvwiego@gmail.com) of schriftelijk via de post (adres voorin deze Koerier). Aanpassen van deze gegevens kan consequenties hebben voor de toezending van de Koerier en het lidmaatschap.

2018-04-02 Paaswandeltocht Gouda

63e Paaswandeltocht te Gouda

Op maandag 2 april jl. (tweede paasdag) ging WIEGO met een bus vol wandelaars naar Gouda om daar deel te nemen aan de Paastocht van de plaatselijke wandelsportver. D.E.S. (Door Eendracht Sterk).

Gouda ligt bij de samenvloeiing van de rivieren de Gouwe en Hollandse IJssel. Mede dankzij de binnenvaart over deze rivieren groeide Gouda in de middeleeuwen uit tot een belangrijke stad. In 1272 kreeg de stad stadsrechten en aan het eind van de middeleeuwen was Gouda uitgegroeid tot de vijfde stad van Holland. In de binnenstad is nog altijd een groot aantal historische en monumentale gebouwen te vinden, waarvan het Stadhuis en de Sint-Janskerk waarschijnlijk de beroemdste zijn. De stad staat daarnaast bekend om zijn Goudse kaas, die in de zomer nog steeds verhandeld wordt op de donderdagse toeristische kaasmarkt. Ten slotte geniet Gouda bekendheid door de fabricage van kaarsen, pijpen en stroopwafels en de jaarlijkse Kaarsjesavond.

Met afstanden van 5, 10, 15, 25 en 40 km wass er voor iedereen een passende wandeling. En voor cultuurliefhebbers was er ook de mogelijkheid om bijvoorbeeld een wandeling van 10 of 15 kilometer te combineren met de stadswandeling van 10 kilometer door historische centrum van Gouda. De 15 km-route ging dit jaar naar de oostkant van Gouda. Wij liepen naar en door het natuurgebied de Goudse Hout en zagen aan de linkerkant de bekende Reeuwijkse Plassen.  In het natuurgebied liepen wij door bossages en open veldjes en passeerden ook een manége. Nadat we bij NS-station Gouda Goverwelle onder de spoorlijn waren doorgegaan kwamen we in een parkwaar de eerste rust in een scoutinggebouw was. Hier stopten wij alleen om gebruik te maken van het toilet omdat de afgelegde afstand tekort was.

Daarna volgende wij de route verder en kwamen op een dijkweg langs de Hollandse IJssel. Na een kort stukje kwamen we bij een pittoresk sluisje waarvan wij dachten dat dit de bekende Goejanverwellesluis uit de geschiedenisboekjes was. Achteraf bleek dat niet zo te zijn maar het sluisje was daarom niet minder leuk. Aan de andere kant van de Hollandse IJssel bleven wij deze rivier volgen. De rivier leek door de aanwezige bedrijven verderop meer op een kanaal dan een rivier. Dat was wel wat jammer.

Tenslotte kwamen we bij een rotonde en moesten rechtsaf over de Gouderaksebrug. Die was echter gesloten want de bomen waren omlaag en de rode lampen branden. Er was echter geen schip te bekennen dat onder de brug door moest. Inmiddels zagen wij verscheidene automobilisten en motoren omdraaien en terugrijDen. Solveig van Mourik belde tenslotte eerst naar de organisatie maar die wist van niets. Daarop belde zij resp. Rijkswaterstaat en de politie. Daaruit bleek dat er vermoedelijk een storing was en mochten wij op eigen risico onder de afsluitbomen door en de weg vervolgen naar poldermolen de Mallemolen waar de tweede rust was. Dit gedeelte kwam ons bekend voor en dat klopte ook. In oktober bleken wij met de Vrijbuitertocht in Gouda dit deel ook gelopen te hebben.

Bij de molen, die in 1910 geheel is gerestaureerd, was nog gelegenheid voor een kop koffie of soep in de naastgelegen rustpauze bij het gemaal Een Gouwe Stek. Na deze rustpauze werd de tocht verder gevolgd onder de spoorlijnen door en door Gouda-west waarna tenslotte de finish werd bereikt. Omdat er door het oponthoud bij de brug ruim een half uur verloren was, was er geen tijd meer om de stadswandeling van 10 km te lopen. Op eigen gelegenheid zijn we toen met behulp van de “tomtom” naar het centrum van Gouda gegaan om nog wat van de historie op te nemen en Goudse stroopwafels te kopen. Uiteindelijk bleek dat toch nog ruim 5 km te zijn. Dus kon er weer 20 km in het wandelboekje worden bijgeschreven.

W.A.N. de Laar

2018-05 WIEGO Nieuws – Mei 2018

MEDEWERKERS GEZOCHT VOOR AVONDVIERDAAGSE GINNEKEN 

Voor de 72e AVONDVIERDAAGSE, die van maandag 28 mei t/m donderdag 31 mei 2018 in de Bredase wijk Ginneken wordt georganiseerd door de Commissie Avondvierdaagse van WIEGO zijn medewerkers nodig om als verkeersregelaar op te treden. Dat houdt in dat u met één of meer persoenen op bepaalde punten in het parkoers er voor zorgt dat de deelnemers veilig kunnen oversteken. Voor de verkeersregelaars moet een korte cursus via internet worden gedaan. Daarom vragen wij onze leden om één (of eventueel meer) avonden te komen helpen. Hiermee steunt u ook meteen de kas van onze vereniging. Als u wilt en kunt helpen geef u dan zo snel mogelijk op bij onze secretaris, Hans v.d. Bruggen (tel. 076-5657357, b.g.g.. 06-36080869 of email wsvwiego@gmail.com. Vermeld ook welke avond(en) u kunt helpen. Wacht niet met aanmelden, maar doe het NU. De organisatie weet dan snel wie er helpen en kan een planning maken; ook vanwege de cursus voor de verkeersregelaars.


Inschrijven voor 102
ste Vierdaagse 

De inschrijving voor de 102e Vierdaagse van Nijmegen is inmiddels afgesloten en ook de loting heeft plaatsgevonden.. Er waren 52.669 aanmeldingen. Daarbij waren 1.539 dubbele aanmeldingen, zodat na deze correctie het juiste aantal aanmeldingen 51.130 bleek te zijn. Omdat er slechts 47.000 deelnemers toegalaten kunne worden, moest er onder 4.130 aanmeldingen geloot worden. Dit zijn kandidaat-deelnemers die voor de eerste maal mee willen doen. Na de loting bleek dat 1.744 inschrijvers alsnog heeft afgezegd of niet (op tijd) heeft betaald. Zodoende kon vanaf  maandag 16 april jl. vanaf 10.00 uur iedereen die was uitgeloot alsnog met een persoonlijke code via internet een startbewijs kopen. Voor het eerst in de geschiedenis van de Vierdaagse gebeurt dit.


OPROEP AAN DEELNEMERS VIERDAAGSE NIJMEGEN EN APELDOORN

Wij vragen alle leden die dit jaar deelnemen aan de Nijmeegse Vierdaagse en/of de Apeldoornse Vierdaagse om aan onze secretaris, Hans v.d. Bruggen, per telefoon of email door te geven welke Vierdaagse men loopt, welke afstand men loopt en voor de hoeveelste maal er wordt deelgenomen. In de loop van de maand juni wordt voor deze deelnemers weer een informatieavond gehouden..


DIABETES CHALLENGE

Na de informatieavond op 7 maart jl. in het Bredase Stadskantoor over de Diabetes Challenge van de Bas van der Goor Foundation, waar o.m. een aantal bestuursleden en leden van WIEGO (als enige sportvereniging) aanwezig waren, is er op 19 maart in Boeimeer een vervolgbijeenkomst geweest voor het opzetten en begeleiden van een wandelgroep. Daarbij waren een bestuurslid van WIEGO en twee leden aanwezig, die dit als wandelcoach willen begeleiden. Deze Challenge is namelijk niet alleen bedoeld voor diabetes maar ook voor mensen met andere beperkingen. Het doel is om in 20 weken het prestatieniveau door middel van wandelen omhoog te brengen, waarna er een afsluitend evenement plaats vindt. Inmiddels is er op 16 april jl. een tweede bijeenkomst geweest in Boeimeer waarbij een aantal “puntjes op de i” zijn gezet en gebleken is dat inmiddels al 17 personen zich voor deze Challenge hebben aangemeld. Verder was er op 17 april jl. bij Decathlon een bijeenkomst voor de wandel- en medische begeleiders waarin vanuit Diabetesvereniging Nederland uitleg en toelichting over diabetes werd gegeven. Ook hier waren drie (bestuurs)leden van WIEGO bij aanwezig.


PRIVACYWET

Per 25 mei 2018 treedt in Nederland (en de Europese Unie) de zogeheten  Privcaywet in werking. Ook sportverenigingen hebben daarmee te maken. Daarom organiseerde Breda-Actief met de Vrijwilligersacademie op 9 en 16 april 2018 twee cursusavonden waarop e.e.a. uitgelegd en toegelicht werd. Naar deze cursus zijn drie bestuursleden van WIEGO gegaan die daar heel wat hebben opgestoken. Ook hier gold het spreekwoord “de soep wordt nooit zo heet gegeten als die wordt opgediend”. Voor onze vereniging blijken de gevolgen nogal mee te vallen. Wel zal er door en in het bestuur een aantal afspraken( protocollen) in het leven moeten worden geroepen.

 

Fonds voor de Sport Breda

Het Fonds voor de Sport Breda is een (nieuwe) stichting die voort komt uit NOC*NSF en die zich richt op het werven van financiële middelen voor o.m. sportactiviteiten in Breda. Daarvoor werden een aantal informatieavonden voor de Bredase sportverenigingen belegd. Naar één van deze avonden zouden twee bestuursleden van WIEGO gaan om zich te laten informeren over de mogelijkheden voor WIEGO. Doordat een paar van deze avonden samen vielen met activiteiten van Breda-Actief en er daardoor ook wat verwarring onder de verenigingen is ontstaand, heeft dit fonds besloten de vastgestelde bijeenkomsten uit te stellen tot een latere datum.

 

REGIONALE KENNISDAG

Regio Brabant-Zeeland van KWBN organiseerde op zaterdag 14 april jl. te Breda voor de bestuursleden van de aangesloten organisaties van de regio een zogeheten Kennisdag. Naar deze dag zijn drie bestuursleden van WIEGO gegaan. Er werd informatie gegeven over (nieuwe) de lidorganisatie-administratie van de bond en over het online inschrijven bij wandeltochten. Ook waren er drie workshops over resp. het calamiteitenplan, sponsoring en social media. Onze bestuursleden hebben meegedaan aan de workshops Calamiteitenplan en Sponsoring.

 

VERZORGING DEELNEMERS VIERDAAGSE NIJMEGEN

 

Zoals u in onze vorige uitgave van de Koerier heeft kunnen lezen stopt de Bredase Wandelverzorging De Sprong met de verzorging onderweg tijdens de Nijmeegse Vierdaagse van de deelnemers uit Breda en omstreken. Dit is natuurlijk heel jammer en een paar leden hebben daarop aangeboden om de verzorgingsploeg te versterken. Helaas bleek de organisatie al een paar onomkeerbare stappen te hebben gedaan waardoor dit initiatief spijtig genoeg geen vervolg kon krijgen. Wij willen de mensen die zich beschikbaar hebben gesteld van harte bedanken voor hun aanbod. Ook willen wij de vrijwilligers van Drong die zich in het verleden hebben ingezet bij de verzorging vanaf deze plaats van harte bedanken voor wat zij hebben gedan voor de Nijmeegse Vierdaagse-lopers. De deelnemers van dit jaar zullen voorlopig zelf moeten zorgen voor hun verzorging onderweg. Wel is het bestuur bezig met het zoeken naar een eventuele oplossing. Zodra er meer bekend is, zullen wij de deelnemers informeren.

2018-02-24 Snert wandeltocht

Stralende snert-wandeltocht

(overgenomen van: PrinsenbeekNieuws.nl)

Er was wat concurrentie maar toch meldden zich vanochtend zo’n vierhonderd wandelaars voor de 27ste Snert-wandeltocht van wandelsportvereniging W.I.E.G.O. Zij vertrokken vanuit basisschool De Griffioen in Prinsenbeek voor een tocht bij stralend winterweer en liepen afstanden van 5, 10, 15, 20 of 25 kilometer.

Binnen waren de vrijwilligers van het organiserend comité vooral het eerste uur druk om alles in goede banen te leiden. Maar ook bij terugkomst van de wandelaars hoefden ze zich niet te vervelen, zoals de Prinsenbeekse clubleden Adri Vincenten en Jopie Mol die druk in de weer waren met de erwten- en tomatensoep en Adje Vriens.

,,Op een goede dag hadden we weleens vijfhonderd lopers’’, vertelt secretaris Hans van der Bruggen, die toch heel tevreden is over de opkomst vandaag. ,,We hebben de pech dat er in Etten-Leur tegelijkertijd een landelijke tocht is, met afstanden van 20, 40 en 60 kilometer. Daar kwamen we deze zomer pas achter.’’ Maar misschien wel dankzij het mooie winterweer zijn er toch veel wandelaars naar Prinsenbeek gekomen.

De Bredase vereniging start de wandelingen meestal bij de Duivelsbruglaan in Breda, maar maakt voor de snert-wandeltocht een uitzondering. Ook volgende week doen wandelaars van W.I.E.G.O. nog een keer Prinsenbeek aan. De route van die winterserietocht gaat richting Liesbos.

2018-04 WIEGO Nieuws – April 2018

MEDEWERKERS GEZOCHT VOOR AVONDVIERDAAGSE GINNEKEN

Voor de 72e AVONDVIERDAAGSE, die van maandag 28 mei t/m donderdag 31 mei 2018 in de Bredase wijk Ginneken wordt georganiseerd door de Commissie Avondvierdaagse van WIEGO zijn medewerkers nodig om als verkeersregelaar op te treden. Dat houdt in dat u met één of meer persoenen op bepaalde punten in het parkoers er voor zorgt dat de deelnemers veilig kunnen oversteken. Voor de verkeersregelaars moet een korte cursus via internet worden gedaan. Daarom vragen wij onze leden om één (of eventueel meer) avonden te komen helpen. Hiermee steunt u ook meteen de kas van onze vereniging. Als u wilt en kunt helpen geef u dan zo snel mogelijk op bij onze secretaris, Hans v.d. Bruggen (tel. 076-5657357, b.g.g.. 06-36080869 of email wsvwiego@gmail.com. Vermeld ook welke avond(en) u kunt helpen. Wacht niet met aanmelden, maar doe het NU. De organisatie weet dan snel wie er helpen en kan een planning maken; ook vanwege de cursus voor de verkeersregelaars.

 

OPROEP AAN DEELNEMERS VIERDAAGSE NIJMEGEN EN APELDOORN

Wij vragen alle leden die dit jaar deelnemen aan de Nijmeegse Vierdaagse en/of de Apeldoornse Vierdaagse om aan onze secretaris, Hans v.d. Bruggen, per telefoon of email door te geven welke Vierdaagse men loopt, welke afstand men loopt en voor de hoeveelste maal er wordt deelgenomen. In de loop van de maand juni houden wij voor deze deelnemers weer een informatieavond.

 

BEWEEGPROGRAMMA

Eind vorig jaar heeft Breda-Actief in de wijk Heuvel/Princenhage een aantal weken voor 50-plussers een Beweegprogramma gevoerd. Daarbij konden de deelnemers kennis maken met diverse sporten en verenigingen. Ook WIEGO werd daarbij benaderd en heeft en kennismakingsdag gehouden. Op 20 januari 2018 was de afsluitdag. Leden van WIEGO hebben de deelnemers toen voorzien van de benodigde informatie over wat WIEGO is en doet. Er was voldoende inter4esse voor WIEGO bij de deelnemers. En nu is het afwachten op de resultaten. De actieve leden willen wij vanaf deze plaats nogmaals hartelijk danken voor hun tijd en inzet.

 

DIABETES CHALLENGE

Naar aanleiding van het Beweegprogramma in de wijk Heuvel/Prinenhage werd WIEG door Breda-Actief benaderd voor de Diabetes Challenge van de Bas van der Goor Foundation. Hiervoor werd op 7 maart jl. in het stadskantoor van Breda een informatieavond  gehouden waar diverse bestuursleden van WIEGO (als enige sportvereniging) bij aanwezig waren. Ook waren er veer aanwezigen uit de medische wereld. Na afloop werden er afspraken gemaakt. En inmiddels is er op 19 maart in Boeimeer al een bijeenkomst geweest voor een vervolg. Daarbij waren een bestuurslid van WIEGO en twee leden aanwezig die dit willen begeleiden. Deze Challenge is namelijk niet alleen bedoeld voor diabetes maar ook voor mensen met andere beperkingen. Het doel is om in 20 weken het prestatieniveau door middel van wandelen omhoog te brengen, waarna er een afsluitend evenement plaats vindt.

 

INFORMATIEAVOND AVONDVIERDAAGSE 

Onlangs organiseerde de Regio Brabant-Zeeland van KWBN diverse informatieavonden voor de komende Avondvierdaagsen. Op 19 maart was er zo’n avond in Oosterhout. Daar zijn de leden van onze commissie Avondvierdaagse naar toe geweest. Door de bestuursleden van de regio werd de nodige informatie over de veranderingen en ontwikkelingen uitgelegd en toegelicht, zoals de wijzigingen voor de verkeersregelaars, de nieuwe herinneringen voor de nummers 11 t/m 25 en dies meer.

 

PRIVACYWET

Binnenkort treed in Nederland de zogeheten Privaywet in werking. Met name sportverenigingen hebben daarmee te maken. Omdat er nogal wat onduidelijkheid en onbekendheid is bij de verenigingen organiseert de Vrijwilligers Academie Breda op 9 en 16 april 2018 twee cursusavonden waarop e.e.a. uit- en toegelicht gaat worden. Naar deze cursus gaan ook drie bestuursleden van WIEGO.

 

FONDS VOOR DE SPORT BREDA

Het Fonds voor de Sport Breda is een (nieuwe) stichting die zich richt op het werven van financiële middelen voor o.m. sportactiviteiten in Breda. Daarvoor beleggen zij een aantal informatieavonden. Naar één van deze avonden zullen een paar bestuursleden gaan om zich te laten informeren over de mogelijkheden voor WIEGO.

 

REGIONALE KENNISDAG

Regio Brabant-Zeeland van KWBN organiseert op zaterdag 14 april a.s. voor de bestuursleden van de aangesloten organisaties in Breda een zogeheten Kennisdag. Er zal dan informatie worden gegeven over de lidorganisatie-administratie en over het online inschrijven bij wandeltochten. Ook zijn er workshops over het calamiteitenplan, sponsoring en social media. Naar deze kennisdag gaan drie bestuursleden van WIEGO.