Activiteitencommissie samengesteld

In vervolg op de Jubileumcommissie, die de viering van het 40-jarig bestaan van onze vereniging heeft voorbereid en uitgevoerd, is op voorstel van een aantal leden een activiteitencommissie in het leven geroepen. Deze commissie bestaan uit:

  • Marco de Ruijter,
  • Jessica Smeekens,
  • Peter de Ruijter.

Deze commissie wil diverse activiteiten binnen onze vereniging organiseren die geen verband houden met wandelen, zoals een bingoavond, een uitstapje en dergelijke. Binnenkort krijgen alle leden een enquêteformulier in de bus met de vraag of men inderdaad geïnteresseerd is in bijvoorbeeld een bingoavond. Voor meer informatie kunt u terecht bij Marco de Ruijter (zie: bestuur).