Algemene Tocht Informatie

ALGEMEEN

Alle wandeltochten worden georganiseerd door Wandelsportvereniging WIEGO met toepassing van de richtlijnen van de KNBLO Wandelsportorganisatie te Nederland, alsmede van de Ned. Fed. voor de Volkssport(aangesloten bij het I.V.V.). In gevallen waarin het reglement nietvoorziet, beslist het bestuur.

STARTPLAATS:

Tenzij anders vermeldt, is de startplaats steeds in Clubgebouw Handboogschutterij Prins Hendrik, Viandenlaan 7, Breda-Zuid (wijk Ginneken); te bereiken vanaf N.S.-station Breda C.S. met stadsbuslijn 7 richting Ginneken (uitstaphalte Viandenlaan).

INLICHTINGEN:

Mevr. E. v.d.Westen, De Hamstr. 21, 4834RH Breda, tel. 076-5611931; Dhr. H. v.d.Bruggen, Amerongenstr. 130, 4834RD Breda, tel. 076-5657357.

INSCHRIJFGELD:

Tenzij anders vermeldt, betalen deelnemers, die niet zijn aangesloten bij een erkende wandelbond of vereniging €0,50 extra.

MEDISCHE VERZORGING:

Gediplomeerde E.H.B.O.-leden zijn aanwezig.

I.V.V.-STEMPEL:

Het I.V.V.-stempel wordt op al onze afstanden.

WANDELBOEKJES:

Deze kunnen worden afgegeven op het startbureau om te worden voorzien van een stempel en herinnering.

DEELNAME:

Aan deze tocht kunnen zowel individuele wandelaars als groepen meedoen. Een groep dient minstens uit 11 personen, incl. de leider, te bestaan.

DIVERSEN:

Denk aan art. 28 en 29 van het R.V.V., waaraan zowel wandelaars als leiding zich dienen te houden:

1. De voetganger loopt op voetpad of trottoir;
2. Bij ontbreken van voetpad of trottoir maakt men gebruik van het fietspad, maar hindert de fietsers of brommers niet;
3. BINNEN de bebouwde kom loopt men, bij ontbreken van voetpad of trottoir, aan de uiterste rechterzijde; BUITEN de bebouwde kom aan de uiterste linkerzijde;
4. Door voetgangers gevormde kolonnes, met een leider van tenminste 16 jaar, mogen de rijbaan volgen die openstaat voor verkeer met onbespannen wagens;
5. De kolonnes moeten aan de volgende eisen voldoen:
– geen grotere breedte hebben dan 3 personen, en geen grotere lengte hebben dan 30 personen;
– lopen in gesloten groepsverband;
– de gedragsregels volgen van onbespannen wagens;
– een afstand van tenminste 30 meter laten tot de voor haar wandelende kolonne. Voor overtreding van punt 5 is de leider aansprakelijk. Ook is het zingen, trommelen of muziek maken in de omgeving van begraafplaatsen, ziekenhuizen en kerken niet toegestaan.
– Verder wordt de groepen gevraagd (indien mogelijk) elkaar in de bebouwde kom niet te passeren.