Aanzienlijk meer startbewijzen voor 90e Vierdaagse beschikbaar in 2006

Evenals vorig jaar zijn er ook dit jaar weer twee perioden om in te schrijven voor de 90e Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen te Nijmegen.

De limiet van het totaal aantal inschrijvingen is verhoogd naar 49.000. Er worden echter geen “diplomalopers”meer toegelaten. Deze regeling is uit het Vierdaagse- reglement geschrapt.

Tijdens de 1e inschrijfperiode van maandag 6 februari t/m vrijdag 10 maart 2006 – zijn alleen de navolgende vier categorieën zeker van een startbewijs:

  1. Deelnemers die in 2005 de Vierdaagse reglementair en met goed gevolg hebben volbracht,
  2. Deelnemers die in 2005 tijdens de Vierdaagse zijn uitgevallen, maar in 2004 de Vierdaagse reglementair en met goed gevolg hebben volbracht,
  3. Iedereen die in 1994 is geboren,
  4. Iedereen die zowel in 2004 als in 2005 voor de Vierdaagse is uitgeloot.

Voor debutanten en alle andere wandelaars die in 2006 de Vierdaagse willen lopen, geldt een 2e inschrijfperiode van maandag 13 maart t/m donderdag 13 april 2006 om 24.00 uur. Als de inschrijflimiet van 49.000 wordt overschreden, dingen alle inschrijvingen tijdens deze tweede periode mee naar een startbewijs dat door middel van loting direct na 13 april wordt toegekend. Het aantal start bewijzen dat verloot wordt is gelijk aan het verschil tussen het aantal inschrijvingen in de eerste periode en het vastgestelde inschrijflimiet van 49.000. Het moment van inschrijven in beide perioden is dus niet van belang. In beide inschrijfperioden is het voor zowel Nederlanders als voor buitenlanders mogelijk schriftelijk of via internet in te schrijven.

Begin februari worden alle deelnemers, die in 2005 de Vierdaagse met succes hebben uitgelopen, persoonlijk geïnformeerd over het nieuw vastgestelde in- schrijfreglement. Inschrijven buiten de gestelde perioden om is absoluut onmogelijk. Er zijn géén wachtlijsten en er worden geen uitzonderingen gemaakt.