Wijzigingen in wandelagenda ivm Corona-virus

Vanwege het coronavirus heeft de regering een aantal maatregelen getroffen. Eén daarvan is dat tot 1 september 2020 geen evenementen zijn toegestaan. Dit treft ook de wandelsport. Een  groot aantal wandeltochten gaat daardoor niet door. Dat heeft ook effect op het programma van WIEGO. In de wandelagenda treft u de tochten aan die zijn afgelast en die – onder voorbehoud van verdere maatregelen – doorgaan en waaraan WIEGO gaat deelnemen of leden van WIEGO kunnen deelnemen. 

Snertwandeltocht Prinsenbeek

Met 600 wandelaars door Prinsenbeek
(van de site: Prinsenbeek Nieuws van 17 februari 2020)

De Snertwandeltocht van Wandelsportvereniging W.I.E.G.O. trok zaterdag 592 wandelaars naar het startpunt bij basisschool De Griffioen in Prinsenbeek. De organisatie vindt dat een heel mooi resultaat en kijkt terug op een prima wandeldag. Gezien de weersverwachtingen aan het begin van de week hadden wij onze twijfels of het aantal van 500 deelnemers wel gehaald zou worden. De deelname op de afstanden 20 en 25 kilometer viel wel wat tegen ten opzichte van vorig jaar. Maar op de afstand 15 kilometer waren veel meer wandelaars. Mogelijk dat velen terug wilden zijn voordat de storm boven Prinsenbeek zou losbarsten. Ook de wandeltocht in Made, met de afstanden 15 en 25 km, zou een rol kunnen hebben gespeeld.

Wel is het zo dat we flink wat (erwten)soep hebben moeten bijkopen. En dat wij daarbij alle drie de supermarkten in Prinsenbeek hebben leeggekocht wat betreft de erwtensoep. De deelnemers kwamen niet alleen uit Prinsenbeek, Breda en naaste omgeving, maar ook van verder weg uit Nederland en zelfs uit België. Ook was er een aantal wandelsportverenigingen present. Zo waren er W.I.K. en D.D.V., beide uit Dordrecht, S.D.S. uit Rotterdam en Oostendam uit Ridderkerk. “Snertwandeltocht Prinsenbeek” verder lezen

Nieuwjaarsreceptie – 10 januari 2020

Hiermee worden alle leden, donateurs en adverteerders uitgenodigd voor de NIEUWJAARSRECEPTIE van WIEGO op vrijdagavond 10 januari 2020 in Gebouw Mariëndal (van de Prot. Kerk Ginneken), Duivelsbruglaan 13, 4835 JD Breda (wijk Ginneken).
De nieuwjaarsreceptie begint om 19.00 uur en eindigt om 21.00 uur. Na de geslaagde receptie van de afgelopen twee jaren heeft het bestuur gemeend dit nogmaals te doen.
U bent allen van harte welkom.

WIEGO Nieuws – december / januari 2020

EVENEMENTENJAARGIDS 2020 VAN WANDELBOND KWBN

Inmiddels hebben veel leden weer de Wandelevenementen Jaargids 2020 van wandelbond KWBN ontvangen. Omdat niet iedereen deze jaargids gebruikt of nodig heeft, vragen wij u om deze gids dan aan onze secretaris. Hans v.d. Bruggen te geven. Daarmee kunnen wij andere wadelaars weer een plezier doen. Ook steunt u de vereniging daarmee. Gooi het dus NIET bij het oud papier.

VERKIEZING CLUBHELD VAN HET JAAR
Tot en met maandag 2 december kon er weer gestemd worden voor de clubheld van het jaar. Om in aanmerking te komen voor de titel moest een vrijwilliger minimaal 50 stemmen ontvangen. Hoe meer stemmen een kandidaat kreeg, des te groter was de kans dat hij of zij zich ‘Clubheld van het Jaar 2019’ mocht noemen en voor de vereniging een geheel verzorgd feest kon winnen. Voor WIEGO was genomineerd onze secretaris Hans v.d. Bruggen. In de gemeente Breda kwam onze secretaris uiteindelijk op de 6e plaats. Toch een mooie prestatie voor een niet al te grote vereniging zoals WIEGO.

Grote Clubacte
Van 14 september t/m 10 december 2019 konden loten van de Grote Clubactie worden gekocht dan wel verkocht. 59 leden van onze vereniging hebben 150 loten gekocht/verkocht. Daardoor is er totaal een bedrag van € 360,00 in de kas van onze vereniging gekomen. Hoewel bij het ter perse gaan nog niet bekend was op welke lotnummers prijzen op zijn gevallen, willen wij alle leden die die loten hebben gekocht dan wel verkocht, hartelijk bedanken voor hun steun.

JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING
Op vrijdag 6 december jl. vond de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van WIEGO plaats. Er waren 30 leden op afgekomen, terwijl 20 leden bericht van verhindering hadden gestuurd. Dat wil zeggen dat zo’n 200 leden niets van zich hebben laten horen. Dat is jammer want op deze avond legt het (gekozen) bestuur rekening en verantwoording af aan de leden over het reilen en zeilen van WIEGO in het afgelopen verenigingsjaar. Dus in plaats van tijdens het lopen onderling te mopperen over bepaalde zaken, kunt u die op deze avond kwijt en kan het bestuur kijken of er iets mee gedaan kan worden.

Tijdens deze laatste jaarvergadering kwamen er geen bijzonderheden naar voren. Wel maakten enkelen aanwezigen op- dan wel aanmerkingen die werden beantwoord. Ook werd aandacht besteed aan het feit dat in het afgelopen jaar vier leden en één donateur zijn overleden. De beide aftredende bestuursleden, Ine de Munk en Hans v.d. Bruggen werden herkozen omdat er geen tegenkandidaten waren.

Verder werd ons lid Maria Wolters gehuldigd met een bos bloemen en een aardigheidje omdat zij op 1 september jl. 25 jaar lid van onze vereniging was. Zij bedankte WIEGO daarvoor met een kleine speech. Ook kregen de aanwezige vrijwilligers een kleine attentie voor  hun hulp en medewerking (de niet aanwezige vrijwilligers krijgen deze attentie de komende tijd nog). Na afloop van de vergadering om ca. 20.30 uur bleven veel leden nog voor de gezellige (gratis)  bingo.

WANDELCAFÉ
Op woensdag 27 november jl. werd in Boskant (bij Sint Oedenrode) door en voor de Regio Brabant-Zeeland een zogeheten Wandelcafé georganiseerd. Vier bestuursleden van WIEGO, te weten Ine de Mink, Johan van Rijen, Tamin Dusseljee en Hans v.d. Bruggen zijn daar naar toe geweest. Er werden op verzoek groepjes gevormd die onderling informatie en ideeën uitwisselden. Ook werd met de aanwezige vertegenwoordiger van het bondsbureau gediscuteerd over het in te voeren online inschrijven en het blijkbaar niet meer doorgaan van het inschrijven met bar- c.q. QR-code. Het bleek voor iedereen een interessante avond.