2015-09-28 Overlijden Frans van Duuren

Overlijden Frans van Duuren
 
Op 28 september is toch nog onverwacht op 87-jarige leeftijd overleden onze donateur Frans van Duuren (geboren 7 juni 1928). Frans was zo’n 65 jaar lid van onze Bredase zustervereniging “Steeds Voorwaarts”,  waarvan hij jaren secretaris is geweest en daarna voorzitter. Bij zijn aftreden als bestuurslid werd hij benoemd tot ere-voorzitter. Later werd er weer een beroep op Frans gedaan en werd hij weer secretaris van “Steeds Voorwaarts”.
Frans heeft zich altijd ingezet op de wandelsport binnen en buiten Breda te promoten. Zelf liep Frans 40 maal de Nijmeegse Vierdaagse en 20 keer de Apeldoornse Vierdaagse. Zijn 40ste keer in Nijmegen heeft Frans een jaar moeten uitstellen omdat hij een maand voordat hij in eerste instantie zijn 40e zou lopen in Kinderdijk (hij was meegegaan met onze vereniging) ten val was gekomen en naar later bleek zijn heup te hebben gebroken. Een jaar na zijn 40e vierdaagse heeft Frans een zware hartoperatie gehad en daarna is het qua gezondheid niet meer goed gekomen met Frans.
Frans is altijd een heel sportief man geweest, want naast wandelsport deed Frans ook nog aan boksen bij de “Bredase Ring” en bezocht hij verder nog de (thuis)wedstrijden van NAC. Wij zullen Frans in de Bredase wandelsportwereld zeker missen. Vanaf deze plaats wensen wij zijn dochter, kleindochter en haar man, de achterkleinkinderen, zijn broers en zijn levenspartner Nel Verstegen heel veel sterkte toe bij het verwerken van dit voor hen zo grote verlies.