2016-06-09 Uitnodiging Bijzondere Ledenvergadering WIEGO

Op donderdag 9 juni 2016 vindt er een Buitengewone Ledenvergadering van Wandelsportvereniging “W.I.E.G.O.” plaats vanwege de vaststelling van de nieuwe statuten en het daarbij behorende huishoudelijke reglement.

Deze vergadering begint om 19.30 uur en vindt plaats in Gebouw Mariëndal aan de Duivelsbruglaan. U krijgt hiervoor nog een aparte uitnodiging met de agenda. De bijbehorende stukken kunt u opvragen bij de secretaris, via wsvwiego@gmail.com .