Oproep Michel Janssen

Hallo,
Mijn naam is Michel Janssen uit Nijmegen ik ben 39 jaar oud. Momenteel ben ik een website aan het voorbereiden over de voormalige wandelvereniging genaamd RK SWV De Vrolijke Tippelaars Roermond' deze website is een eerbetoon aan mijn oom en oprichter van deze vereniging Broeder Michiel. Ik roep hiervoor uw hulp in het gaat om het volgende:

Mensen die van deze vereniging lid zijn geweest (ik praat dus over de jaren eind 40 tot begin 60) zou ik het prettig vinden dat u uw naam en in welke jaren u meeliep en in welke gemeente u destijds woonde, dit vraag ik u omdat ik dan zo een complete lijst kan samenstellen wie er allemaal heeft mee gelopen, tevens zijn foto's en documentatiemateriaal van harte welkom, vooral een foto met de embleemkleuren (Groen + Wit?) van deze vereniging zijn erg welkom, tevens zou ik het ook prettig vinden dat u mij een verhaal stuurde of u mijn oom (Broeder Michiel) personelijk goed heeft gekend. Dit vraag ik u allemaal om mijn website over deze vereniging zo compleet mogelijk te krijgen. Bij voorbaat mijn dank voor uw medewerking.

Met vriendelijke Groet,

Webmaster van de website van de voormalige wandelvereniging 'RK SWV De Vrolijke Tippelaars Roermond' Website:http://www.devrolijketippelaars.nl
E-Mail: postmaster@devrolijketippelaars.n