Wiego Nieuws – april 2022

VAN DE REDACTIE

Er gaat geen zaterdag voorbij zonder dat er veel mensen zijn die zich er over verbazen dat het alweer weekend is. Hoewel zeker in de huidige tijd elke week voorbij vliegt, blijven zij volharden in hun verwondering. Dat zijn vaak dezelfde mensen die die ook altijd in december tegen elkaar zeggen dat het jaar weer afschuwelijk snel voorbij is gegaan. Maar als je zelf zo om je heen kijkt naar anderen, voelt het inderdaad alsof je alleen maar met je ogen hebt geknipperd. “Wiego Nieuws – april 2022” verder lezen

WIEGO Nieuws – Maart 2022

ONDERHOUD WANDELNETWERK

In en rond Breda is een wandelnetwerk opgebouwd. Dit is herkenbaar aan de gele en groene verfstrepen op bomen en op de groene plaatjes met gele driehoek op palen e.d. Dit wandelnetwerk wordt 2 maal per jaar door leden van WIEGO gecontroleerd of alles nog in goede staat is. Daarvoor zoeken wij een paar leden die een deel daarvan met z’n tweeën controleren, rapporteren en bijwerken. Mankementen worden dan doorgegeven aan onze coördinatrice Anny van Lint. Door het afhaken/stoppen van enige leden zijn wij op zoek naar vervangers. Wilt u meer weten of heeft u interesse, neem dan contact op met Anny van Lint via email: annyvanlint@gmail.com of tel. no. 076- 5420316 “WIEGO Nieuws – Maart 2022” verder lezen

Nieuwjaarsreceptie – 10 januari 2020

Hiermee worden alle leden, donateurs en adverteerders uitgenodigd voor de NIEUWJAARSRECEPTIE van WIEGO op vrijdagavond 10 januari 2020 in Gebouw Mariëndal (van de Prot. Kerk Ginneken), Duivelsbruglaan 13, 4835 JD Breda (wijk Ginneken).
De nieuwjaarsreceptie begint om 19.00 uur en eindigt om 21.00 uur. Na de geslaagde receptie van de afgelopen twee jaren heeft het bestuur gemeend dit nogmaals te doen.
U bent allen van harte welkom.