Nieuwjaarsreceptie – 10 januari 2020

Hiermee worden alle leden, donateurs en adverteerders uitgenodigd voor de NIEUWJAARSRECEPTIE van WIEGO op vrijdagavond 10 januari 2020 in Gebouw Mariëndal (van de Prot. Kerk Ginneken), Duivelsbruglaan 13, 4835 JD Breda (wijk Ginneken).
De nieuwjaarsreceptie begint om 19.00 uur en eindigt om 21.00 uur. Na de geslaagde receptie van de afgelopen twee jaren heeft het bestuur gemeend dit nogmaals te doen.
U bent allen van harte welkom.

Uitnodiging jaarvergadering

Op vrijdag 6 december 2019 vindt de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van Wandelsportvereniging “W.I.E.G.O.” plaats in gebouw “Mariëndal”, Duivelsbruglaan 13, 4835 JD Breda (wijk Ginneken). Deze vergadering begint om 19.30 uur. Via email krijgt u nog een aparte uitnodiging met de agenda en de bijbehorende stukken.

Verkiezing clubheld van het jaar

VERKIEZING CLUBHELD VAN HET JAAR
Vanaf maandag 28 oktober t/m maandag 2 december kan er weer gestemd worden voor de clubheld van het jaar. Om in aanmerking te komen voor de titel moet een vrijwilliger minimaal 50 stemmen ontvangen. Hoe meer stemmen jouw clubheld krijgt, des te groter de kans dat hij of zij zich ‘Clubheld van het Jaar 2019’ mag noemen en voor de vereniging een geheel verzorgd feest wint. Voor WIEGO is genomineerd onze secretaris Hans v.d. Bruggen. Stemmen op Hans kan via: https://www.clubheldvanhetjaar.nl/hans-van-der-bruggen 

In iedere gemeente wint de clubheld met de meeste stemmen. Dit wordt op dinsdag 3 december bekendgemaakt. Op dinsdag 10 december worden de provinciewinnaars bekendgemaakt. Om zowel sport- als cultuurclubs een even grote kans te bieden, kiest een jury per provincie of de cultuur- of sportclub met de meeste stemmen doorgaat naar de landelijke finale. Op dinsdagavond 17 december komen alle provinciewinnaars bij elkaar en mag de club de deskundige jury in vijf minuten overtuigen waarom hun clubheld de titel verdient. Na de pitches overlegt de vakjury kort en wordt bekendgemaakt wie zich ‘Clubheld van het jaar 2019’ mag noemen. Daarnaast ontvangt de winnaar een geheel verzorgd feest voor zijn of haar club!

73e AIRBORNE-WANDELTOCHT

73e AIRBORNE-WANDELTOCHT

Op zaterdag 7 september 2019 wordt te Oosterbeek de 73e AIRBORNE-WANDELTOCHT georganiseerd. Deelname aan deze tocht door onze vereniging vindt plaats als vóór 19 augustus 2019 minimaal 40 deelnemers zich hebben opgegeven onder gelijktijdige betaling van de kosten
(= reiskosten en inschrijfgeld), zijnde:

  • leden afd. Wandelsport t/m 16 jaar   : €  9,00;
  • leden afd. Wandelsport van 17 jaar en ouder: € 12,00;
  • leden afd. Recr. Wandelen en donateurs   : € 19,50;
  • overigen   : € 22,00.
  • (vrijwilligers WIEGO krijgen € 1,00 korting)

Wie zich ná 19 augustus 2019 opgeeft betaald € 1,50 extra. Binnenkort krijgen alle leden hierover een brief. Bij onvoldoende aanmeldingen gaat de busrit niet door en krijgt iedereen zijn geld terug. Indien deelname door onze vereniging wel doorgaat, vertrekt de bus waarmee wij reizen als volgt:

  • 7.30 uur: Streekbusstation Valpoort Winkelcentrum Etten-Leur. 
  • 7.45 uur: Stadsbushalte NS-station Breda-Prinsenbeek (Haagse Beemden);
  •  7.50 uur: Stadsbushalte Lunetstraat bij Dijkplein (Tuinzigt);
  •  8.00 uur: Stadsbushalte Doornboslaan bij Verviersstraat (Hoge Vucht);
  •  8.10 uur: Stadsbushalte Winkelcentrum De Burcht (IJpelaar);

Tussen kwart over zes en kwart voor zeven ’s avonds verwachten wij weer terug te zijn bij de opstappunten in Breda en om zeven uur in Etten-Leur.