WIEGO Nieuws – Maart 2022

ONDERHOUD WANDELNETWERK

In en rond Breda is een wandelnetwerk opgebouwd. Dit is herkenbaar aan de gele en groene verfstrepen op bomen en op de groene plaatjes met gele driehoek op palen e.d. Dit wandelnetwerk wordt 2 maal per jaar door leden van WIEGO gecontroleerd of alles nog in goede staat is. Daarvoor zoeken wij een paar leden die een deel daarvan met z’n tweeën controleren, rapporteren en bijwerken. Mankementen worden dan doorgegeven aan onze coördinatrice Anny van Lint. Door het afhaken/stoppen van enige leden zijn wij op zoek naar vervangers. Wilt u meer weten of heeft u interesse, neem dan contact op met Anny van Lint via email: annyvanlint@gmail.com of tel. no. 076- 5420316

Inschrijven 104e Vierdaagse Nijmegen

De inschrijving voor de 104e Vierdaagse van Nijmegen dit jaar is gestart op maandag 14 februari om 10.00 uur en sluit op vrijdag 25 maart 2022 om 17.00 uur. Er is dus één inschrijfperiode voor alle deelnemers. Het inschrijfgeld bedraagt dit jaar € 104,00. Leden van KWbN (Kon. Wandelbond Ned.) – dus ook van WIEGO – krijgen een reductie van € 5,00 mits zij hun bondsnummer vermelden bij de inschrijving. Deelnemers die voor de Vierdaagse van 2020 waren ingeschreven en hadden betaald zijn dit jaar verzekerd van deelname en doen dus niet mee aan de loting. Zijn er na de afsluiting van de inschrijvingsperiode meer dan 49.000 aanmeldingen, dan vindt er loting plaats onder alle andere wandelaars m.u.v. de deelnemers aan het programma Via Vierdaagse. Er is dus ook geen uitzondering voor jongeren met een geboortedatum tussen 2006 en 2010 en voor degene die in 2020 zelf hun inschrijving hebben geannuleerd. Wel doen jongeren die geboren zijn tussen 2007 en 2010 mee in de dubbele loting. En jongeren met geboortejaar in 2006 in een enkele loting. De loting wordt op 4 april gehouden en de uitslag wordt dan bekendgemaakt. Wie ingeloot is krijgt per email een betaallink toegestuurd en dient uiterlijk 18 april betaald te hebben. Anders vervalt de inschrijving.

VERZORGING TIJDENS DE NIJMEEGSE VIERDAAGSE

Van 19 t/m 22 juli 2022 worden in Nijmegen de 104e Int. Vierdaagse Afstandsmarsen gehouden. Ook dit jaar bestaat voor onze leden en hun kennissen weer de mogelijkheid om gebruik te maken van de verzorgingsposten van St. Wandelsport Dordrecht e.o. (SWD) langs de route. De deelnamekosten zullen dit jaar vermoedelijk € 20.00 bedragen. Daarvoor staan er op alle posten dixi’s speciaal voor de wandelaars die deelnemen aan deze verzorging. Ook is er de mogelijkheid om onderweg of na afloop geholpen te worden door ehbo-ers van deze verzorging. Op de afstand 30 km staan dage-lijks 2 tot 3 posten en op de afstanden 40 en 5 km staan 3 tot 4 posten. Aanmelden voor deze verzorging kan via onze secretaris, Hans van der Bruggen.

Huisstijl wandelbond KWbN

Sinds eind vorig jaar heeft de Kon. Wandelbond Nederland – dat is de wandelbond waar ook WIEGO en al haar leden bij zijn aangesloten – een nieuwe huisstijl. De vorige huisstijl werd wat oubollig beschouwd en had blijkbaar weinig uitstraling. Met dit nieuwe logo en daaraan gekoppeld de overige uitingen van deze huisstijl hoopt de bond wat herkenbaarder te zijn. De schrijfwijze van de naam is ook aangepast. In plaats van KWBN luidt dit nu KWbN, Dus met een kleine letter “b”. Dit wordt veroorzaakt doordat de naam Wandelbond aan elkaar geschreven wordt.