Uitnodiging Ledenvergadering – 10 juni 2022

UITNODIGING LEDENVERGADERING

Vanwege de coronamaatregelen van de overheid kon de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van Wandelsportver. “W.I.E.G.O.” tot nu toe geen doorgang vinden. In afwachting van de nieuwe aangepaste regels heeft het bestuur besloten om deze ledenvergadering plaats te laten vinden op vrijdag 10 juni 2022. T.z.t. ontvangt u de uitnodiging met de agenda en de bijbehorende stukken per mail. Bent u niet in het bezit van een mailadres of is uw mailadres niet bekend bij ons, dan kunt u daarover contact opnemen met onze secretaris. Bent u niet in het bezit van een mailadres of is uw mailadres niet bekend bij ons, dan kunt u daarover contact opnemen met onze secretaris.

Wegens het ontbreken van een voorzitter stelt het bestuur de huidige voorzitter a.i., Ine de Munk, daarvoor kandidaat. Ook is het bestuur op zoek naar twee kandidaten voor het bestuurslidmaatschap. Adspirant-kandidaten kunnen zich tot uiterlijk één week vóór aanvang van de ledenvergadering schriftelijk aanmelden bij de secretaris. De aanmelding moet voorzien zijn van de namen en handtekeningen van 4 leden, die deze kandidatuur steunen.

Wilt u weten wat het bestuurslidmaatschap inhoudt, neem dan rustig contact op met onze secretaris, Hans van der Bruggen.