2005-12-03 – Dordrecht, 46e Sint Nicolaaswandeltocht

Op 3 december 2005 vertrokken er 31 wandelaars van W.I.E.G.O. naar Dordrecht, om daar deel te gaan nemen aan de 46e Sint Nicolaaswandeltocht. De bus vertrok op tijd in Breda, maar helaas was er voor de Moerdijkbrug een file en kwam men met vertraging aan in Dordrecht. Maar om kwart over tien kon toch vertrekken van uit de kantine van Korfbalvereniging Mervic, gelegen op het Sportterrein Amstelwijck.

Direct na het vertrek wandelde men al over een glad smal graspad naast een sloot en het volgende pad was weer naast een sloot, maar gelukkig het een breed pad. Het begon dus al slecht en hoe zou het verderop zijn? Nog meer gladde paden, dat was dus even afwachten. Na het einde van dit pad kwam men op de Laan van Londen en ging het over voetpaden naar het Van der Steenhovenplein, dat over ging in de Oosterweg, waar men lang het Amstelwijckziekenhuis wandelde. Op het einde ging het over een brug en sloeg rechtsaf de Langedaal in. Via de Bui- tengrave kwam men bij een brede sloot en via een trapje naar beneden ging het over een brug en via enkele onverharde paden kwam men uit op de Smitsweg, welke langs de spoorlijn en de N3 lag. Op het einde van de Smitsweg ging het linksaf over de spoorwegovergang en onder het viaduct van de N3 door. Via een asfaltfietspad en daarna steeds maar voetpaden en 2x onder de N3 te zijn doorgegaan ging het over een brug naar het Sterrenburgpark. Dit park werd doorkruist en op het eind ging het weer over een brug en weer over voetpaden ging het nu langs het water, de Leeuwstraat, de Herschelstraat en de Eddington- weg, naar de Oudendijk. Op de Oudendijk sloeg men rechtsaf en even later ging het onder een viaduct door en na 2x over een brug gegaan te zijn, wandelde men steeds over voetpaden via het Dubbelmondepad, de Koningstraat, de Groene- kruislaan, en de Dubbelsteynlaan-West tot het einde van de Cederlaan.

Via weer enkele voetpaden ging het over een brug naar de Wilgenlaan, die tot het einde werd gevolgd. Via de tennisbanen langs de Esdoornlaan ging het nu naar de Gravensingel, waar de rust was. Na de rust ging het weer verder over de Gra- vensingel via weer bijna uitsluitend voetpaden via de Vijverlaan, Platanenlaan, de brug op de Achterweg over en via het viaduct naar de Dubbeldamseweg- Zuid. Vandaar ging het verder via de Prof. Waterinklaan, waar bij de bussluis overgestoken werd en via een onverhard pad kwam men uit op de Laan der Verenigde Naties, waar men weer onder een viaduct door moest. Via de Over- kampweg en enkele voetpaden achter het Albert Schweitzerziekenhuis, kwam men weer uit op de Oudendijk. Nu werden enkele fietspaden gevolgd, waarvan het laatste overging in een voetpad en uitkwam bij het NS-station Dordrecht- Zuid. Na het station waren er weer voetpaden en via de Galelëilaan en het voet- pad langs een vijver ging het weer over een brug en werd het pad langs het water gevolgd tot de volgende brug waar men weer over ging en via een onver- hard pad naar de Saturnuslaan wandelde en via de Kometenlaan en de Zuiden- dijk ging het nu naar het fietspad dat onder het viaduct doorging en meteen over een spoorwegovergang. Na de Domela Nieuwenhuizenweg ging het weer over een brug via de Zuidendijk, naar de Smitsweg en weer na een brug door het Wielwijckpark. En bij de 4e kruising linksaf naar de rust in de “Short Stay Faci- lity” (een voormalig verzorgingstehuis), waar Sint. Nicolaas met zijn Piet aan- wezig was om de wandelaars te trakteren op pepernoten en een speculaaspop. Na de rust ging het via de M.H. Trompweg en de Copernicusweg over de A16. Via de Mijlweg, de Amstelwijckweg, de Wielhovenstraat en de Wieldrechtse Zeedijk ging het naar het afsluithek op de Kamerlingh Onnesweg. Vandaar ging het naar de Rijksstraatweg en via de Vierlinghstraat naar de Amstelwijckfiets- brug. Hier ging men weer over de A16 en na een klein stukje over de Laan van Londen, kwam men weer uit op het vertrekpunt. De route was goed, vooral om- dat er bijna uitsluitend over voetpaden werd gewandeld en men dus geen last had van het verkeer. Helaas begon het om 2 uur zachtjes te regenen en kregen de 25 km. wandelaars toch nog een nat pak.

 

Jef Maanders