Nordic Walking

Op zaterdag 18 maart jl. hebben ongeveer 25 geïnteresseerden deelgenomen aan de kennismakingsles Nordic Walking. In mei start daarom een nieuwe cursus, die bestaat uit 6 lessen van 1 uur op woensdag- of donderdagavond om 19.00 uur. Het verzamelpunt is aan het eind van de Huisdreef (200 meter voorbij Restaurant “De Boschwachter”). 

Omdat de eerste les valt in de week van de Bredase Avondvierdaagse kan deze plaats vinden op vrijdagavond 19 mei, mits er voldoende aanmeldingen zijn vanuit WIEGO.

Hoewel het cursusgeld totaal € 75,00 is, zijn de kosten voor de deelnemers van WIEGO slechts € 70,00; maar ook hiervoor geldt weer dat er voldoende aan- meldingen moeten zijn vanuit WIEGO. In het cursusgeld is het gebruik van de poles inbegrepen. Hoewel de kosten voor sommigen misschien wat hoog lijken, moet u bedenken dat u les krijgt van een INWA-gecertificeerde cursusleider. Geïnteresseerden vragen wij om hun deelname zo snel mogelijk, maar uiterlijk vóór 15 april, door te geven onze secretaris, Hans v.d. Bruggen.