Politiek en Sport

De gemeenteraadsverkiezingen zijn inmiddels weer achter de rug. Nu is het bij veel sportactiviteiten zo dat men sport en politiek gescheiden houdt of wil houden. Maar is dat wel mogelijk?

Nee, moet hierop het antwoord luiden. Sport is in zekere zin altijd afhankelijk van de politiek. 0m dicht bij huis maar te beginnen: de gemeente. Breda bijvoorbeeld heeft veel gemeentelijke sportvelden en sportzalen. Deze kunnen door sportverenigingen vaak tegen een redelijke prijs van de gemeente worden gehuurd. Maar heeft de gemeente grond nodig voor woningen of bedrijventerreinen, dan kan het sportveld bebouwd worden en de sportzaal worden gesloopt. Gaat het slecht met de economie of moet de gemeente anderszins de eindjes aan elkaar knopen, dan worden de te verstrekken gemeentelijke subsidiegelden onder de loep gelegd om te kijken of daar niet in gesneden kan worden. En dan kan een vereniging door gemeentelijk beleid in de problemen komen. Want vallen er sportvelden of sportzalen weg in de wijk waar je zit, waar kom je dan terecht en is dat te overbruggen voor de leden? Ontvang je als vereniging minder subsidiegelden, dan zal je zelf moeten snijden in je uitgaven of de bijdragen van de leden moeten aanpassen (= verhogen) met de kans dat er leden gaan lopen, waardoor je weer minder inkomsten hebt. Ook op regeringsniveau spelen deze kwesties. Alleen dan vaak in relatie tot sportbonden. Maar ook dan is het vaak een kwestie van geld. Een aantal jaren moest het kabinet prioriteiten gaan stellen en begon ondermeer met het verminderen en in sommige gevallen zelfs met het afschaffen van financiële bijdragen. Daardoor konden een aantal sportbonden hun sport niet meer op het peil handhaven waarop ze zaten. Zelfs dreigden een aantal sportbonden het loodje te moeten leggen. Met name kleine sportbonden of minderbekende sporten kwamen daardoor in de gevarenzone. Daartegenover staatechter dat krachtige sporten of sportbonden heel wat klaar kunnen spelen bij decentrale overheid. En eigenlijk zou dat ook bij de lage overheid (lees: gemeente)zo moeten zijn of kunnen. Sport en politiek zijn dus wel degelijk afhankelijk van elkaar. Aleen is de sport meer afhankelijk van de politiek dan andersom. Willen wij als sporters en als sport dus iets voor elkaar willen krijgen dan zullen wij de door ons gekozen vertegenwoordigers daarvoor moeten benaderen op de juiste, maar wel nette manier.

 

De redactie