Nordic Walking

Voor de leden van WIEGO de volgende oproep: 

Op de oproep in de vorige uitgaven van de Wandelkoerier voor de cursus Nordic Walking zijn tot op heden geen reacties of aanmeldingen gekomen. Wel blijken diverse leden reeds een cursus gevolgd te hebben en interesse te hebben om in georganiseerd verband aan deze tak van sport te doen. Het bestuur is dan ook het plan om een afdeling Nordic Walking in het leven te roepen, waarbij de leden van deze nieuwe afdeling onder leiding van een gecertificeerde begeleider wekelijks deze tak van sport kunnen beoefenen.

In verband met het vorenstaande vragen wij of geïnteresseerden (leden, hun familie en/of kennissen) zich zo snel mogelijk willen aanmelden bij onze secretaris, Hans van der Bruggen, tel. No. 076-5657357.

Bij voldoende animo zal zo snel mogelijk een bijeenkomst plaats vinden met deze geïnteresseerden om vast te stellen wanneer deze wekelijkse activiteiten het best kan plaats vinden.