Samenvatting 35e Winterserie-wandeltochten

De laatste tocht van onze 35e Winterserie-wandeltochten is al weer even achter de rug, maar toch krijgt u, zoals u van ons gewend bent, een totaal overzicht ter afsluiting. Totaal hebben 41 mensen hun medewerking verleend aan deze serie. Dat wil zeggen dat zo’n kwart van onze leden een of meerdere malen actief is geweest bij de voorbereiding of uitvoering.

Vanaf deze plaats wil het bestuur deze helpers nogmaals van harte bedanken voor hun hulp en inzet!

Het overzicht:

  • 15 medewerkers hielpen bij 4 tochten;
  • 5 medewerkers hielpen bij 3 tochten;
  • 7 medewerkers hielpen bij 2 tochten;
  • 14 medewerkers hielpen bij 1 tocht.

Wat u in de afzonderlijke verslagen vermoedelijk gemist heeft, is de onderverdeling naar het aantal malen dat de diverse wandelaars deelnamen aan deze serie. Een en ander hebben wij samengevat in navolgend overzicht.

Winterserie-

tocht

Totaal Aantal
deelnemers
 1e keer  2e keer  3e keer  4e keer
1e
2e
3e

4e
322
349
603
371
322
243
390
205
 –
106
133
62


80
5648
Totaal:
 1645  1160 301
136
48

Een oplettende lezer zal nu opmerken dat er feitelijk maar 1160 wandelaars aan
onze Winterserie hebben deelgenomen, waarvan er 859 maar eenmaal kwamen
en 301 meerdere malen. In navolgend overzicht verduidelijken wij een en ander.

  • 859 personen namen 1x deel = 859
  • 165 personen namen 2x deel = 330
  • 88 personen namen 3x deel = 264
  • 48 personen namen 4x deel = 192
  • 1160 personen namen totaal deel = 1645