2010-11-20 sinterklaastocht Dordrecht deel 2

51e Sint Nicolaas-wandeltocht in Dordrecht

 

Op 20 november 2010 vertrok wandelsportvereniging WIEGO met 41 wandelaars naar Dordrecht, om daar deel te gaan nemen aan de 51e Sint Nicolaas-wandeltocht.

 

Het vertrek was vanuit de Short Stay Facility aan de M.H.Trompweg. Na het oversteken van de weg ging het voor “Watersteyn” linksaf en daarna via een voetpad naar de Zuidendijk. Vervolgens ging het via diverse staten door een poort naar het “Buitenhof”. Na het “Buitenhof”, ging het via enkele tunnels weer terug naar de Zuidendijk. Na het oversteken van de Uelerlaan, ging het linksaf via een klinkerpad en onder twee viaducten door naar een park. Hier volgde men een bochtig pad door het park en via enkele straten kwam men weer terug op de Zuidendijk. Via de Oudendijk wandelde men nu naar de wijk Dubbeldam en naar de rust bij Sporting Delta.

 

Na de rust wandelde men naar de Dubbelsteynlaan-West, waar het voormalige gemeentehuis van Dubbeldam staat,om daarna de Burg. Jaslaan over te steken. Via een voetpad en diverse bruggetjes ging het langs het Albert Schweijzerziekenhuis en de sportboulevard naar de Oudendijk. Enkele straten verder kwam men uit op de Admiraal de Ruyterweg met op het einde een graspad, om zo naar het voetpad over de A16 te gaan. Vervolgens ging het over de Amstelwijckfietsbrug naar de rust in de kantine van KC (= Korfbal Combinatie) Dordrecht. Na de rust volgde men de Laan van Londen, het Van der Steenhovenplein, de Langedaal en enkele bruggen terug naar het startpunt, waar de wandelaars door St. Nicolaas en zijn pieten werden opgewacht en allemaal een speculaaspop kregen. Het was wederom een mooie tocht en men keerde dan ook zeer tevreden terug naar Breda.

Jef Maanders.