Jubileumcommissie

JUBILEUMCOMMISSIE WIEGO

In 2015 hoopt onze vereniging het 50-jarig bestaan te vieren. Inmiddels hebben naast ons bestuurslid Jan Hack zes leden zitting genomen in de nieuwe jubileumcommissie, namelijk: Solveig v.d. Bruggen, Willy Hermens, Toos Mattijssen, Jeanny Schaepman, Christine Smit en Terry v.d. Westen. Ook is deze commissie al bij elkaar geweest. Heeft u ideeën, neem dan contact op met één van deze leden. Verder vraag deze commissie ten behoeve van te organiseren enveloppenloterijen om spullen die u heeft, waar u niets meer mee doet en die er nog goed uit zien. Ook deze materialen kunt kwijt bij één van deze leden.