2012-04-17 Lek en Overwaard te Streefkerk

Langs Lek en Overwaard bij Streefkerk

Op zaterdag 17 april 2012 organiseerde de plaatselijke wandelsportvereniging “De Kievitten” vanuit Streefkerk hun 48e Lektocht; zo genoemd omdat Streefkerk aan de dijk langs de rivier de Lek ligt. WIEGO ging daar naar toe met een bus met 43 deelnemers. Mooi op tijd zette Piet Eland (onze chauffeur die dag) zijn bus stil op de Lekdijk en stapte iedereen uit om de Kerkstraat af te lopen naar het startpunt in café “Het Wapen van Streefkerk”. Wie jaren niet in Streefkerk is geweest, heeft niets gemist. Behalve een enkele nieuwe straat is het nog steeds het kleine stille plaatsje in het polderlandschap van de Alblasserwaard lang de Lek. De Kerkstraat heeft een kleine winkelgalerij, een cafetaria annex ijstent, heet eerder genoemde café en natuurlijk de protestante en enige kerk. Veel vertier is er dus niet. Bij het inschrijven werd de secretaresse nog even gecondoleerd met het overlijden van haar moeder, mevr. De Jong, de grote animator van deze vereniging. Dit nieuws had kort te voren nog in het bondsblad Het Wandelsport Magazine gestaan, maar mevr. De Jong bleek al ruim negen maanden daarvoor te zijn overleden. Door een misverstand tussen De Kievitten en de redactie van het bondsblad was de betreffende mededeling veel te laat geplaatst.

Hierna begonnen de deelnemers aan de diverse afstanden, resp. 10, 15, 20 en 30 km. Vanaf de start werd Streefkerk kort doorkruist voordat de Lekdijk werd bereikt die een kot stuk richting Nieuw-Lekkerland werd gevolgd. Al snel werd de dijk verlaten en ging het richting tiendweg, die gevolgd werd tot voorbij Nieuw-Lekkerland. De naam Tiendweg komt nog uit de middeleeuwen toen boeren en burgers een tiende van hun opbrengst als belasting moesten afdragen aan de landheer. In dit geval was dat een stuk grond waarover dus een weg (de Tiendweg) leidde. De route voerde hierna de wandelaars richting de ijsbaan van Alblasserdam en daarna langs de Oberwaard weer terug richting Streefkerk. De overwaard is niet alleen de boezem om het overtollige water op te vangen voordat het de Lek wordt ingepompt, maar ook het verlengde van de bekende molengang van Kinderdijk. Halverwege was een verzorgingspost aan de Zijdeweg en hier lieten wij ons de koffie goed smaken. Even daarvoor waren wij een aantal leden gepasseerd die 20 km liepen en die al bij deze post geweest waren maar nu een rondje moesten liepen om voor de tweede keer bij deze rustplaats te komen. Na de rust werd verder gelopen naar Oud-Alblas, dat wij echter niet ingingen, maar buitenom passeerden, om daarna via een aantal rustige polderwegen de verzorgingspost aan de Zijdeweg voor de tweede keer te bereiken. Ook nu werd weer even gestopt voor de koffie. Daarna werd de route weer verder gevolgd door de brug over de Overwaard over te steken en langs een bovenkruier (een type molen) diverse polderpaadjes te volgen tot de stuw bij de Middenpolderweg. Daarna werd de provinciale weg en de weg naar Streefkerk (de Randweg) gevolgd om in Streefkerk nog wat straatjes te volgen, alvorens het eindpunt weer werd bereikt. De 30 km zat er weer op en er was nog tijd om een consumptie te gebruiken. Tegen gingen liepen alle WIEGO-lopers naar de dijk en de bus, waarna Piet ons weer terug naar Breda en Etten-Leur reed.

Stef Kerker