2014-10-12 Rose Gronontocht

Op zondag 12 oktober 2014 werd in het Belgische Wildert (bij Essen) door Wc. De Sint Jansstappers de Rose Gronon-wandeltocht georganiseerd. Deze tocht is genoemd naar Rose Gronon die op 16 april 1901 in Antwerpen werd geboren en aldaar op 16 september 1979 is overleden. Rose Gronon is het pseudoniem van de Vlaamse schrijfster Marthe Bellefroid. Zij studeerde aan de Middelbare Normaalschool te Brussel en gaf zelf enige tijd les aan de Stedelijke Normaalschool van haar geboortestad Antwerpen. Zij debuteerde in 1935 met een bundel novellen in het Frans, de taal waarin zij werd opgevoed, en die haar scheen voor te bestemmen voor een Franstalige schrijverscarrière. Na de 2e Wereldoorlog verscheen dan ook haar eerste roman Le Livre d’Arndt. Op aandringen en onder invloed van Filip de Pillecyn begon zij in het Nederlands te publiceren onder een aan haar grootmoeder ontleend pseudoniem Rose Gronon. Al schreef zij ook onder de naam Bella Wildert, een verwijzing naar het dorp Wildert waar zij gedurende 40 jaren verbleef en waar ze ook begraven is op haar verzoek. De omschakeling voltrok zich met de herwerking van haar romandebuut tot De Gyldelöve Saga.

 

WIEGO nam dit jaar deel aan deze tocht en de leden liepen resp. de afstanden 6, 12, 18, 25 en 34 km. Alle afstanden hadden hun start en finish in de parochiezaal van Wildert schuin tegenover de kerk. De route van de afstand 6 km voerde de deelnemers langs het kerkhof bij de kerk, waar de grafzerk van Rose Gronon te zien is. Een fietspad voerde tot aan de “Verbrande Hoeve” en van daaruit werd het Rose Grononpad gevolgd tot aan de Schaapsbaan en de “Kraaiendonk” waar Alfons Tireliren een optrekje had waar hij zijn vele werken schreef. De Schaapsbaan werd gevolgd tot in de Wildertse Duintjes, en daar maakte men we een lusje door het mooie, bosrijke natuurgebied. Daarna liep men terug richting Wildert en kwam men over een rustig fietspad na 5,6 km terug het startlokaal.

 

De afstand 12 km volgde de 6 km-wandelaars, maar splitste zich af vlak voor de Schaapsbaan, om zo langs de Rose Gronon gedenkplaten en –bank te gaan. Via smalle landbouwwegen, al of niet verhard; kwam men in de Essense wijk Heikant, waar een controle- en rustplaats was in de parochiezaal. Verder ging het over rustige landbouwwegen en wegjes en kwam men in de Wildertse Duintjes alwaar een flinke lus gemaakt werd om vervolgens aan te sluiten bij de 6 km die ook dit lusje nog liepen. De afstand 18 km volgde de 12 km-route tot controle Heikant. Van daaruit ging het via een rustieke kasseidreef, een kronkelend fietspad en rustige landbouwwegen en karsporen en langs het college, gelegen in de bossen, naar de “Rommenshoef”, waar we een volgende controle- en rustplaats was. Langs het college met het mooie beeld op de toren, gelegen te midden van de bossen kwam men in het gebied van de zomer- en weekendhuisjes, waar men kleine en nog kleinere weekendverblijven in het groen kon bewonderen. Even verderop sloot men aan op de route van de 12 km om deze te volgen tot het einde.

 

De afstand 25 km volgde de 18-km wandelaars tot na de controle van de Rommenshoef en verlieten hen net nadat deze bij de 12 km-lopers aansloten. Over onverharde wegjes ging de 25 km door wat bosgebied met buitenhuisjes en via zanderige weggetjes kwam men terug bij controle Heikant, waar de derde stop was. Van daaruit volgde men dan de 12 km-wandelaars door de Wildertse Duintjes om zodoende het eindpunt te bereiken. De afstand 34 km volgde de 12 km tot controle Heikant. Na deze rust ging men door een mooie dreef langs de Kiekenhoeve met het karrenmuseum richting “Klokhoeve”. Men liep tussen het sportpark en domein “De Belder”, dat alleen te bezoeken is op aanvraag en met gids. Langs de Quarantainestallen, zeker een bezoekje waard, kwam men op Nederlands grondgebied en liep men ook een stukje langs “De Zoom” (een oud turfvaartkanaal). Via Noordeneind kwam men weer in België bij café Bostella in Hoek voor een rust. Na een flinke lus over rustige al dan niet verharde landbouwweggetjes sloot men aan bij de 25 km-afstand die via Rommenshoef en Heikant verder gevolgd werd tot de startplaats.