2015-12-11 Jaarvergadering WIEGO

ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN WIEGO

Op vrijdag 11 december 2015 vond de jaarlijkse ledenvergadering van WIEGO plaats in Clubgebouw Schuttershof. De reguliere punten vonden daarbij plaats, waaronder de bestuursverkiezing. Anny van Lint en Jopie Stevens traden af en stelden zich niet herkiesbaar, terwijl Hans v.d. Bruggen aftredend was en zich herkiesbaar had gesteld. Ine de Munk, Petra Kint en Tamin Dusseljee hadden zich kandidaat gesteld. Vanuit de vergadering kwam het voorstel om alle vier de kandidaten in het bestuur te kiezen en dit werd met algemene stemmen aanvaard. Wij willen Anny en Jopie vanaf deze plaats heel hartelijk bedanken voor het vele werk dat zij in hun bestuursperiode voor onze vereniging hebben gedaan. Tevens heten wij Ine, Petra en Tamin van harte welkom in het bestuur en feliciteren wij Hans met zijn herverkiezing.

Tevens werd in deze vergadering aan Ad Stevens nog drie oorkondes uitgereikt voor het feit dat hij inmiddels 25, 40 en 50 maal een Kennedymars heeft uitgelopen. Daarnaast werden de leden van de feestcommissie (vanwege het 50-jarig bestaan van WIEGO) letterlijk in de bloemen gezet en kregen zij naderhand nog een attentie mee naar huis. Ook de diverse aanwezige vrijwilligers kregen nog een kleine attentie voor hun hulp en medewerking bij de diverse activiteiten van onze vereniging.

Afscheid bestuurslid Anny van Lint en Jopie Stevens

Tijdens de algemene ledenvergadering van 11 december jl. hebben wij afscheid genomen van zowel Anny van Lint als Jopie Stevens als bestuurslid. Anny en Jopie blijven wel lid van onze vereniging en helpen zij voor en achter de schermen nog steeds mee. Anny van Lint werd in maart 2008 gekozen als bestuurslid en vervulde de functie van vicevoorzitter. Als snel werd Anny ook coördinator van het wandelnetwerk binnen de gemeente Breda. Later nam zij ook nog op zich het aanschaffen en verdelen onder de leden van de wandelkleding van WIEGO. Ondanks dat Anny geen bestuurslid meer is, doe zij tot op heden deze beide taken nog steeds. Wij willen Anny heel hartelijk bedanken voor alles wat zij in al die jaren voor onze vereniging heeft gedaan.

Jopie Stevens is in februari 2009 in het bestuur van WIEGO gekomen. Zij zat daarbij in de sponsorcommissie en naderhand ook in de kledingcommissie ter voorbereiding van de aanschaf van nieuwe wandelkleding voor de vereniging. De laatste paar jaar zat zij ook namens het bestuur als afgevaardigde in de jubileumcommissie. Ook Jopie willen wij heel hartelijk bedanken voor alles wat zij in al die jaren voor onze vereniging heeft gedaan.


Kennismaking Petra Kint

Beste leden en donateurs van WIEGO. Mijn naam is Petra Kint. Ik woon al ruim 40 jaar in Etten-Leur. Al vele jaren neem ik deel aan diverse wandeltochten waarvan de belangrijkste de Strand6daagse en Omteiland zijn. Bij toeval ben ik 2011, na ontdekking van WIEGO, na deelname aan een wandeltocht per bus naar een plaats buiten Breda direct lid geworden. Door deelname aan deze tochten hebben diverse leden me leren kennen. Ik neem ook elk jaar deel aan de wandeltochten in Breda. Alles wat er georganiseerd wordt bevalt me prima.

Breda heeft een mooi wandelgebied. Er is een grote variatie in de wandeltochten. Mijn favorieten zijn bossen, duinen en strand. Het is voor mij niet belangrijk waar we heen gaan. Ik ga steeds weer mee. Het is een vereniging waarin wandelen een gezonde ontspanning is. Je loopt je eigen tempo. Men neemt je zoals je bent. Daar kan menige andere club een voorbeeld aan nemen. Door een snelle vervanging in 2012 van een beschadigde heup kon ik via de club een goede gewenste doorstart maken.

WIEGO heeft voor mij na de ingreep erg veel betekend en er voor gezorgd dat ik alles weer kan zoals ik het graag wil. Mobiel zijn is erg belangrijk voor me. Het kan erg belangrijk zijn om als bestuurslid steeds actief deel te nemen aan de georganiseerde wandelingen en de busreizen naar wandeltochten. Bij diverse andere verenigen waar ik een rol in gespeeld heb, op landelijk niveau, was het belangrijk een luisterend oor te zijn en open te staan voor vragen van leden. Deze rol wil ik voor WIEGO ook waarmaken. Ik wil mijn bijdrage leveren om de vereniging te helpen. Op dit moment begeleid ik al enkele wandelaars tijdens de tochten en wil dit graag voort blijven zetten. WIEGO is een club waar ik me thuis voel. Als ik iets kan doen ga ik er voor. Men is er voor elkaar en kunt zo genieten van elke wandeling waar je aan deelneemt.

ALGEMENE LEDENVERGADE-RING VAN WIEGO

 

Op vrijdag 11 december jl. vond de jaarlijkse ledenvergadering van WIEGO plaats in Clubgebouw Schuttershof. De reguliere punten vonden daarbij plaats, waaronder de bestuursverkiezing. Anny van Lint en Jopie Stevens traden af en stelden zich niet herkiesbaar, terwijl Hans v.d. Bruggen aftredend was en zich herkiesbaar had gesteld. Ine de Munk, Petra Kint en Tamin Dusseljee hadden zich kandidaat gesteld. Vanuit de vergadering kwam het voorstel om alle vier de kandidaten in het bestuur te kiezen en dit werd met algemene stemmen aanvaard. Wij willen Anny en Jopie vanaf deze plaats heel hartelijk bedanken voor het vele werk dat zij in hun bestuursperiode voor onze vereniging hebben gedaan. Tevens heten wij Ine, Petra en Tamin van harte welkom in het bestuur en feliciteren wij Hans met zijn herverkiezing. Tevens werd in deze vergadering aan Ad Stevens nog drie oorkondes uitgereikt voor het feit dat hij inmiddels 25, 40 en 50 maal een Kennedymars heeft uitgelopen. Daarnaast werden de leden van de feestcommissie (vanwege het 50-jarig bestaan van WIEGO) letterlijk in de bloemen gezet en kregen zij naderhand nog een attentie mee naar huis. Ook de diverse aanwezige vrijwilligers kregen nog een kleine attentie voor hun hulp en medewerking bij de diverse activiteiten van onze vereniging.