WIEGO Nieuws – Juli en Augustus 2016

DEELNEMERS VIERDAAGSE NIJMEGEN EN APELDOORN

Dit jaar nemen (voor zover bij ons bekend) 3 leden en één donateur deel aan de Vierdaagse van Apeldoorn en 56 leden en 3 donateurs aan de Nijmeegse Vierdaagse. Wij willen hen en alle andere bekenden vanaf deze plaats heel veel succes toewensen. Wij hopen dat iedereen weer zijn of haar Vierdaagse met succes volbrengt. Ook de medewerkers van de Bredase Wandelverzorging “De Sprong”, die zich belangeloos inzetten om de deelnemers uit Breda en omgeving aan de Nijmeegse Vierdaagse te steunen en te voorzien van koffie, soep en dies meer, wensen wij veel succes en sterkte toe.

 

ONTVANGST VIERDAAGSE DEELNEMERS – 23 juli 2016

Tevens willen wij deze deelnemers er op attent maken dat er voor hen op zaterdag 23 juli a.s. weer een ontvangst met huldiging door de burgemeester (of zijn plaatsvervanger) is. Dit is om 14.30 uur op het stadskantoor aan de Claudius Prinsenlaan te Breda (ingang aan de singelzijde. Het stadskantoor is open vanaf 14.15 uur.

 

HULP GEVRAAGD: ONDERHOUD WANDELNETWERK

Veel van onze leden kennen het wandelnetwerk van het RWB (voorheen SES). Dit zijn de knooppuntpalen die je kunt volgen middels de gele-groene strepen op bomen e.d. en de stickers met de gele pijl op groene achtergrond op palen en borden. In en rond Breda wordt dit wandelnetwerk onderhouden door leden van WIEGO. Voor het onderhoud van het deel van het netwerk in Breda-Centrum, Princenhage en omgeving zoeken wij nog iemand die dit (twee keer per jaar) met Anny van Lint samen wil doen. Voor contact en alle informatie kan je terecht bij onze coördinatrice: Anny van Lint, Argusvlinder 146 te Breda, (tel. 076-5420316).

 

VERSLAG LEDENVERGADERING REGIO BRABANT-ZEELAND KWBN

Op donderdag 19 mei 2016 vond de halfjaarlijkse ledenvergadering plaats van Regio Brabant-Zeeland van de KWBN (Kon. Wandel Bond Nederland). Deze werd gehouden in het clubgebouw van AVO ’81 te Oudenbosch. Naar deze vergadering zijn onze bestuursleden Johan van Rijen, Carla Spierings en Hans v.d. Bruggen geweest. Onder meer kwam het ledenraadslid van onze regio, Wil Botman, met zijn verslag en er bleek op bondsniveau nogal wat aan de hand te zijn (geweest). Zo had het eerste bestuur van KWBN in zijn geheel zijn ontslag genomen en was er een (tijdelijk) bestuur gekozen omdat volgend jaar weer een (volledig?) nieuw bestuur gaat aantreden. Bij het doornemen van de agenda van de komende halfjaarlijkse ledenvergadering van de wandelbond zelf kwam ook de contributieverhoging aan de orde, die dan vastgesteld gaat worden. Wil Botman gaf aan daar tegen te zullen stemmen omdat zijns inziens de verhoging niet was onderbouwd. Ook kwam nog aan de orde de Stertochten die de bond organiseert in verband met de komende 100ste Vierdaagse van Nijmegen.

 

VERSLAG BUITENGEWONE LEDENVERGADERING

 Op donderdag 9 juni jl. vond een buitengewone ledenvergadering plaats in verband met de aanpassingen van de statuten en het huishoudelijke reglement. Voor deze bijeenkomst was uitgenodigd mr. L. Haverman (oud-voorzitter van Regio Brabant-Zeeland van KNBLO-NL, thans KWBN) om een en ander toe te lichten en uit te leggen. De heer Haverman kreeg de nodige vragen op zich afgevuurd die hij met verve beantwoordde. Hierna werden de genoemde stukken zonder verdere op- en of aanmerkingen door de aanwezige leden goedgekeurd.

Tevens werd op voordracht van het bestuur de heer Ad v.d. Westen (de man van onze oud-voorzitter Bep v.d. Westen) door de aanwezige leden benoemd tot erelid van onze vereniging wegens zijn verdienste in de afgelopen jaren voor onze vereniging. Ad is nooit lid geweest en deed zijn werk stilzwijgend achter de schermen. Zo zette hij meer dan 25 jaar de koffie voor de verzorgingsposten bij onze eigen wandeltochten en bezorgde onder meer ook iedere maand trouw ons verenigingsblad Koerier in Dorst.