2017-03-01 Wiego Nieuws – Maart 2017

OPROEP EERSTE HULP

Als vereniging organiseren wij jaarlijks een aantal wandeltochten. Ook zijn er wekelijks diverse recreatieve tochten. Tijdens al deze activiteiten kan er onderweg iemand een ongeluk krijgen en een verwonding (of ergert) oplopen. Gelukkig zijn er binnen onze vereniging een aantal leden die een diploma/certificaat voor EHBO of BHV hebben. Maar deze leden zijn niet altijd aanwezig bij één van onze activiteiten. Daarom vragen wij of er leden zijn die interesse hebben in het volgen en behalen van het certificaat Eerste Hulp Bij Ongevallen (EHBO) of Eerste Hulp Bij Sport Ongevallen (EHBSO). Dit zijn korte cursussen van 2 of 3 maal een paar uur. U kunt daarna zelf aangeven wanneer wij bij welke activiteit een beroep op u kunnen doen. Voor informatie of aanmelding kunt u terecht bij onze secretaris Hans van der Bruggen.

EMAILADRES GEVRAAGD

Van een groot aantal leden hebben wij in de administratie van onze vereniging het emailadres. Dat is voor het bestuur makkelijk als er snel een bericht naar de leden moet uitgaan. Alleen hebben wij niet van alle leden een emailadres dan wel een foutief c.q. verouderd emailadres. Wij vragen dan ook of de leden waarvan wij geen (correct) emailadres hebben om hun emailadr4es alsnog door te geven aan onze secretaris, Hans van der Bruggen. Dat kan uiteraard via zijn emailadres: wsvwiego@gmail.com. Hoe weet u nu of wij geen (correct) emailadres van u hebben? Heeft u eind november 2016 de papieren uitnodiging voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering van WIEGO in de bus ontvangen, dan hebben wij dat adres niet.

Uitslag enquête en wandelprogramma

In de Koerier van afgelopen december heeft een enquête gestaan i.v.m. het opstellen van het wandelprogramma voor 2017. Daarop zijn 19 formulieren binnengekomen waarvan 15 van leden van afd. Wandelsport en 4 van afd. Recreatief Wandelen. Over het algemeen bleek men tevreden te zijn met de programmering van het afgelopen jaar. Maar natuurlijk waren er wel wensen. Deze wensen heeft het bestuur van WIEGO getracht te realiseren in het programma voor de afd. Wandelsport van dit jaar. Daarbij kunnen wij het niet iedereen naar de zien maken. Het gezegde luidt niet voor niets: zoveel hoofden, zo veel zinnen. Wel bleek uit de enquête dat de meeste wensen kwamen van leden die niet zo vaak meegaan of vonden dat wij steeds dezelfde tochten bezoeken. Allereerst bezoeken wij jaarlijks een paar tochten waar veel leden naar vragen. Verder worden de zogeheten bustochten deels gefinancierd uit de opbrengst van de organisatie van de eigen tochten. Komen er dus verenigingen met veel leden naar een tocht van WIEGO, dan brengen wij die een tegenbezoek. Het bestuur hoopt dan ook dat de leden vaak zullen deelnemen aan de tochten in het nieuwe programma. Wij snappen ook wel dast er leden zijn die persoonlijke voorkeuren hebben. Bedenk dan alleen wel dat daardoor de opkomst bij onze eigen tochten in gevaar kan komen. Dat betekent dan minder inkomsten, wat weer tot gevolg kan hebben: minder busritten. En in dat geval vallen allereerst de meer attractieve tochten af omdat dat vaak tochten zijn waarvan geen tegenbezoek te verwachten valt.

Inschrijven voor 101ste Vierdaagse

De inschrijving voor de 101e Vierdaagse van Nijmegen is begonnen op maandag 30 januari 2017 en is verdeeld in twee perioden. De 1e periode duurde t/m vrijdag 24 februari en was bedoeld voor degene die vorig jaar de Vierdaagse hebben (uit)gelopen. Andere aspirant deelnemers kunnen zich inschrijven in de 2e periode van maan- dag 27 februari tot en met vrijdag 31 maart. Het inschrijfgeld bedraagt dit jaar € 64,00. Leden van KWBN (Kon. Wandel Bond Ned.) krijgen een reductie van € 5,00 mits zij hun bondsnummer vermelden bij de inschrijving. Deelnemers die de Vierdaagse eerder uitliepen en opnieuw willen meedoen, zijn verzekerd van een startbewijs. Zijn er na de afsluiting van de (2e) inschrijvingsperiode meer dan 47.000 aanmeldingen, dan vindt er loting plaats onder de wandelaars die voor de 1e maal mee zouden doen. Uitgezonderd van deze loting zijn degene die in 2005 zijn geboren, degene die bij de 98e en 99e Vierdaagse zijn uitgeloot, degene die bij de 99e en 100e Vierdaagse uitgeloot zijn, terwijl de deelnemers aan Via Vierdaagse eveneens verzekerd zijn van een startbewijs.

Laatste Nieuws Nijmeegse Vierdaagse

Dit jaar zijn er een aantal wijzigingen bij de Nijmeegse Vierdaagse ten opzichte van voorgaande jaren. Allereerst behoeft men bij het aanmelden op zondag of maandag niet meer naar een specifiek loket te gaan, maar kan men elk loket kiezen van zijn of haar afstand. Dus voor de 50 km bijv. kan elk loket van de afstand 50 km gekozen worden. Dat geld ook voor de dagelijkse afmelding na afloop. Men hoopt zo het soms langere wachten te bekoren dan wel te vermijden. Ook wordt om logistieke redenen vanwege de veiligheid het parkoers op de eerste dag (de dag van Elst) voor alle afstanden omgedraaid en voor de afstand 30 km wat gewijzigd. De route loopt die dag vanaf Nijmegen dus eerst via Oosterhout naar Elst en dan via Bemmel en Lent terug. De afstand 30 km wordt vanaf Elst via de route van de afstand militairen 40 km naar Bemmel gevoerd en dan gelijk met de andere afstanden via Lent naar Nijmegen. Omdat dit wat langer is vindt er voor de afstand 30 km in Oosterhout een verkorting van ca. 600 meter plaats. Uiteindelijk wordt de af te leggen afstand van de 30 km ca. 900 meter langer. Maar er vervallen daardoor wat smallere wegen en drukkere oversteekplaatsen. Terwijl verwacht wordt dat het deels samenvallen met de route van de 40 km militair wat attractiever is voor der deelnemers. Tenslotte wordt, vanwege de grotere deelname op de afstand 30 km, dit jaar ook voor die afstand (net als bij de afstand 40 km al een aantal jaren het geval is) een gespreide starttijd ingevoerd. De vroege starttijd voor de 30 km wordt van 6.45 tot 7.15 uur en de late start van 7.30 tot 8.00 uur.