2017-04-01 WIEGO Nieuws – April 2017

AVONDVIERDAAGSE BREDA
Voor de 71e AVONDVIERDAAGSE, die van maandag 15 mei t/m donderdag 18 mei 2017 in de Bredase wijk Ginneken wordt georganiseerd door de Commissie Avondvierdaagse van WIEGO zijn medewerkers nodig om versnaperingen uit te delen en als verkeersregelaar op te treden. Dat laatste houdt in dat u met één of meer persoenen op bepaalde punten in het parkoers er voor zorgt dat de deelnemers veilig kunnen oversteken. Voor de verkeersregelaars moet een korte cursus via internet worden gedaan. Daarom vragen wij onze leden om één (of eventueel meer) avonden te komen helpen. Hiermee steunt u ook meteen de kas van onze vereniging. Met name naar verkeersregelaars is de commissie op zoek. Als u wilt en kunt helpen geef dat dan zo snel mogelijk door aan onze secretaris, Hans v.d. Bruggen (tel. 076-5657357, b.g.g.. 06-36080869 of email wsvwiego@gmail.com). Vermeld ook welke avond(en) u kunt helpen en wat u bij voorkeur wilt doen. Wacht niet met aanmelden, maar doe het NU. De organisatie weet dan snel wie er helpen en een planning maken; ook wegens de “cursus” voor de verkeersregelaars.

VERZORGING TIJDENS DE VIERDAAGSE VAN NIJMEGEN
Van 18 t/m 21 juli 2016 worden in Nijmegen de 101e Int. Vierdaagse Afstandsmarsen gehouden. Tijdens deze marsen richt de Bredase Wandelverzorging “De Sprong” voor de wandelaars uit Breda en de regio weer verzorgingsposten in langs het parkoers. Dat houdt in dat er dagelijks langs het parkoers minimaal 3 posten staan waar de deelnemers o.a. koffie, thee, soep, frisdrank, enz.. kunnen krijgen. De deelnamekosten zijn op dit moment nog niet bekend (vorig jaar was dat € 21,00). Meer informatie staat in het Informatie Bulletin dat binnenkort per email toegezonden wordt aan de deelnemers van het afgelopen jaar. Het aantal deelnemers is aan een maximum gebonden. Wilt u gebruik maken van deze verzorging, wacht dus niet te lang met aanmelden om teleurstelling te voor-komen. Voor alle informatie kunt u terecht bij  de heer Chiel Willegers, Molenstraat 45, 5126 DA  Gilze, tel. 0161-233789 of 06-44522827 of email wandelverzorgingdesprong@kpnmail.nl

OPROEP DEELNEMERS VIERDAAGSE NIJMEGEN EN APELDOORN
Wij vragen alle leden die dit jaar deelnemen aan de Nijmeegse Vierdaagse en/of de Apeldoornse Vierdaagse om aan onze secretaris, Hans v.d. Bruggen, per telefoon of email door te geven welke Vierdaagse men loopt, welke afstand men loopt en voor de hoeveelste maal er wordt deelgenomen. In de loop van de maand juni houden wij voor deze deelnemers (inclusief onze Via Vierdaagse deelnemers) weer een informatieavond.

OPROEP EERSTE HULP
Als vereniging organiseren wij jaarlijks een aantal wandeltochten. Ook zijn er wekelijks diverse recreatieve tochten. Tijdens al deze activiteiten kan er onderweg iemand een ongeluk krijgen en een verwonding (of ergert) oplopen. Gelukkig zijn er binnen onze vereniging een aantal leden die een diploma/certificaat voor EHBO of BHV hebben. Maar deze leden zijn niet altijd aanwezig bij één van onze activiteiten. Daarom vragen wij of er leden zijn die interesse hebben in het volgen en behalen van het certificaat Eerste Hulp Bij Ongevallen (EHBO) of Eerste Hulp Bij Sport Ongevallen (EHBSO). Dit zijn korte cursussen van 2 of 3 maal een paar uur. U kunt daarna zelf aangeven wanneer wij bij welke activiteit een beroep op u kunnen doen. Voor informatie of aanmelding kunt u terecht bij onze secretaris Hans van der Bruggen.