2017-05-01 WIEGO Nieuws – Mei 2017

VERZORGING TIJDENS DE VIERDAAGSE VAN NIJMEGEN
Van 18 t/m 21 juli 2016 worden in Nijmegen de 101e Int. Vierdaagse Afstandsmarsen gehouden. Tijdens deze marsen richt de Bredase Wandelverzorging “De Sprong” voor de wandelaars uit Breda en de regio weer verzorgingsposten in langs het parkoers. Dat houdt in dat er dagelijks langs het parkoers minimaal 3 posten staan waar de deelnemers o.a. koffie, thee, soep, frisdrank, enz.. kunnen krijgen. De deelnamekosten zijn € 21,00). Meer informatie staat in het Informatie Bulletin dat per email is toegezonden wordt aan de deelnemers van het afgelopen jaar. Het aantal deelnemers is aan een maximum gebonden. Wilt u gebruik maken van deze verzorging, wacht dan niet te lang met aanmelden om teleurstelling te voor-komen. Na 31 mei wordt het deelnamebedrag verhoogd met €  2,50. Voor alle informatie kunt u terecht bij de heer Chiel Willegers, Molenstraat 45, 5126 DA  Gilze, tel. 0161-233789 of 06-44522827 of email wandelverzorgingdesprong@kpnmail.nl

OPROEP DEELNEMERS VIERDAAGSE NIJMEGEN EN APELDOORN
Wij vragen nogmaals alle leden (en donateurs) die dit jaar deelnemen aan de Nijmeegse Vierdaagse en/of de Apeldoornse Vierdaagse om aan onze secretaris, Hans v.d. Bruggen, per telefoon of email door te geven welke Vierdaagse men loopt, welke afstand men loopt en voor de hoeveelste maal er wordt deelgenomen. In de loop van de maand juni houden wij voor deze deelnemers (inclusief onze Via Vierdaagse deelnemers weer een informatieavond.

OPROEP EERSTE HULP
Als vereniging organiseren wij jaarlijks een aantal wandeltochten. Ook zijn er wekelijks diverse recreatieve tochten. Tijdens al deze activiteiten kan er onderweg iemand een ongeluk krijgen en een verwonding (of ergert) oplopen. Gelukkig zijn er binnen onze vereniging een aantal leden die een diploma/certificaat voor EHBO of BHV hebben. Maar deze leden zijn niet altijd aanwezig bij één van onze activiteiten. Daarom vragen wij of er leden zijn die interesse hebben in het volgen en behalen van het certificaat Eerste Hulp Bij Ongevallen (EHBO) of Eerste Hulp Bij Sport Ongevallen (EHBSO). Dit zijn korte cursussen van 2 of 3 maal een paar uur. U kunt daarna zelf aangeven wanneer wij bij welke activiteit een beroep op u kunnen doen. Voor informatie of aanmelding kunt u terecht bij onze secretaris Hans van der Bruggen.

EMAILADRES GEVRAAGD
Al een paar maal hebben wij in de Koerier een oproep geplaatst omdat wij van zo’n 40 leden geen dan wel een foutief emailadres hebben. Voor het bestuur is het gemakkelijk als er snel een bericht naar de leden moet uitgaan. Daarom vragen wij nogmaals of de leden waarvan wij geen of onjuist emailadres hebben om hun emailadres alsnog door te geven aan onze secretaris, Hans van der Bruggen via emailadres: wsvwiego@gmail.com. Hoe weet u of wij geen (correct) emailadres van u hebben? Als u eind november 2016 de papieren uitnodiging voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering van WIEGO in de bus heeft ontvangen, dan hebben wij uw emailadres niet.