2017-10 Wiego Nieuws – October 2017

OPROEP VOOR MEDEWERKERS

Binnenkort organiseert onze vereniging weer een aantal wandeltochten, te beginnen met de West-Brabantse Loopdag op zondag 15 oktober a.s.. Bij deze evenementen hebben wij hebben hulp nodig voor:

-inschrijving startbureau;

-verzorgingsposten onderweg (koffie/thee, bouillon, fruit;

-aanbrengen pijlen (eventueel een deel van het parkoers en/of samen met

anderen tijdens de voorgaande dag);

-afhalen pijlen tijdens de tocht.

Kunt u helpen of wilt u weten wat een functie inhoudt, nemen dan contact op met onze secretaris, Hans v.d. Bruggen, tel. no. 076-5657357 (b.g.g. 06-360808690 of email: wsvwiego@gmail.com 

NEEM ZELF CONTACT OP EN LAAT ONS ER NIET OM VRAGEN, LAAT UW VERENIGING NIET IN DE STEEK EN HELP.
 

CLUBHELDEN VAN DE AMATEURSPORT

BN De Stem is weer gestart met de Clubhelden van de AmateurSport 2017. Met deze actie zet je dé supervrijwilliger van jouw club in het zonnetje én maakt jouw club kans op 10.000 euro. Ken jij clubheld die enorm veel tijd steekt in de club? Stem dan nu en wie weet wint jouw club de hoofdprijs van 10.000 euro. Nomineren en stemmen kan vanaf nu t/m 31 oktober a.s. via www.clubheld2017.nl
 

JAARVERGADERING AVONDVIERDAAGSE

De jaarvergadering van de Commissie Avondvierdaagse van WIEGO vindt plaats op vrijdag 27 oktober a.s. in Gemeenschapscentrum Vianden, Viandenlaan 3, 4835 EG. Deze vergadering begint om 19.30 uur en is bedoeld voor het bestuur van WIEGO en alle medewerkers die in 2017 bij de organisatie van de Avondvierdaagse in de Bredase wijk Ginneken hebben geholpen. De commissie legt rekening en verantwoording af en de (aanwezige) medewerkers kunnen hun eventuele op en/of aanmerkingen kenbaar maken. Daarna is er nog een gezellig samenzijn  onder het genot van een drankje en een gebakje. Geef tijdig door aan onze secretaris, Hans v.d. Bruggen (tel. no. 076-5657357, b.g.g. 06-36080869, of email wsvwiego@gmail.com), of u wel of niet komt.

De agenda voor de vergadering is als volgt:

1. Opening door de voorzitter.

2. Mededelingen en ingekomen stukken.

3. Notulen algemene ledenvergadering 14 oktober 2016.

4. Verslag van de secretaris.

5. Financieel verslag van de penningmeester.

6. Verslag van de kascommissie;

7. Benoeming van de nieuwe kascommissie;

8. Rondvraag;

9. Sluiting.

 

JUBILARISSEN VIERDAAGSE

Op donderdag 26 oktober a.s. organiseert Regio BrabantZeeland van de wandelbond KWBN weer de jaarlijkse avond om de jubilarissen van de afgelopen Nijmeegse Vierdaagse en de Apeldoornse Vierdaagse extra in het zonnetje te zetten door ze te huldigen. Daarbij wordt iedereen, die dit jaar bij deze Vierdaagse de beloning voor de 5e, 10e, 25, 40e of 50e maal heeft gekregen, uitgenodigd om van de Regio een herinneringsspeld en een boeket bloemen te krijgen. Dit jaar zijn er binnen onze vereniging 8 jubilarissen:

-Theo Hoksbergen 10e maal (30 km Nijmegen);

-Arie de Bloeme 10e maal (20 km Apeldoorn);

-Sirpa v.d. Berg   5e maal (40 km Nijmegen);

-Wildri Dalsem   5e maal (40 km Nijmegen);

-Andrea Dalsem   5e maal (40 km Nijmegen);

-Liesbeth Camoenié   5e maal (30 km Nijmegen);

-Trees Hofmeester   5e maal (30 km Nijmegen);

-Liévine Peeters   5e maal (20 km Apeldoorn).

Als wij iemand over het hoofd hebben gezien, laat die zich dan zo snel mogelijk melden bij onze secretaris.
 

GROTE CLUBACTIE

Tot en met 12 december 2017 kunt u weer loten van de GROTE CLUBACTIE kopen en/of verkopen. De opbrengst komt ten goede aan onze vereniging. De afgelopen jaren leverde de deelname aan de GROTE CLUBACTIE onze vereniging steeds zo’n € 360,00 op. Wilt u loten kopen (of verkopen), geef dan uw bestelling door aan onze secretaris, tel. 076-5657357 (b.g.g. 06-36080869) of email: wsvwiego@gmail.com, bij wie u de loten ook eventueel kunt ophalen. Wie de meeste loten verkoopt/koopt aan niet leden, krijgt als beloning een kleine prijs. Als iedereen zich inzet kan misschien hetzelfde bedrag als vorig jaar (of meer) worden ontvangen. Van ieder verkocht lot ad. € 3,00 gaat namelijk € 2,40 naar onze vereniging, terwijl € 0,60 naar St. Grote Clubactie gaat. Maar ook de kopers van de loten kunnen prijzen winnen.