2018-04 WIEGO Nieuws – April 2018

MEDEWERKERS GEZOCHT VOOR AVONDVIERDAAGSE GINNEKEN

Voor de 72e AVONDVIERDAAGSE, die van maandag 28 mei t/m donderdag 31 mei 2018 in de Bredase wijk Ginneken wordt georganiseerd door de Commissie Avondvierdaagse van WIEGO zijn medewerkers nodig om als verkeersregelaar op te treden. Dat houdt in dat u met één of meer persoenen op bepaalde punten in het parkoers er voor zorgt dat de deelnemers veilig kunnen oversteken. Voor de verkeersregelaars moet een korte cursus via internet worden gedaan. Daarom vragen wij onze leden om één (of eventueel meer) avonden te komen helpen. Hiermee steunt u ook meteen de kas van onze vereniging. Als u wilt en kunt helpen geef u dan zo snel mogelijk op bij onze secretaris, Hans v.d. Bruggen (tel. 076-5657357, b.g.g.. 06-36080869 of email wsvwiego@gmail.com. Vermeld ook welke avond(en) u kunt helpen. Wacht niet met aanmelden, maar doe het NU. De organisatie weet dan snel wie er helpen en kan een planning maken; ook vanwege de cursus voor de verkeersregelaars.

 

OPROEP AAN DEELNEMERS VIERDAAGSE NIJMEGEN EN APELDOORN

Wij vragen alle leden die dit jaar deelnemen aan de Nijmeegse Vierdaagse en/of de Apeldoornse Vierdaagse om aan onze secretaris, Hans v.d. Bruggen, per telefoon of email door te geven welke Vierdaagse men loopt, welke afstand men loopt en voor de hoeveelste maal er wordt deelgenomen. In de loop van de maand juni houden wij voor deze deelnemers weer een informatieavond.

 

BEWEEGPROGRAMMA

Eind vorig jaar heeft Breda-Actief in de wijk Heuvel/Princenhage een aantal weken voor 50-plussers een Beweegprogramma gevoerd. Daarbij konden de deelnemers kennis maken met diverse sporten en verenigingen. Ook WIEGO werd daarbij benaderd en heeft en kennismakingsdag gehouden. Op 20 januari 2018 was de afsluitdag. Leden van WIEGO hebben de deelnemers toen voorzien van de benodigde informatie over wat WIEGO is en doet. Er was voldoende inter4esse voor WIEGO bij de deelnemers. En nu is het afwachten op de resultaten. De actieve leden willen wij vanaf deze plaats nogmaals hartelijk danken voor hun tijd en inzet.

 

DIABETES CHALLENGE

Naar aanleiding van het Beweegprogramma in de wijk Heuvel/Prinenhage werd WIEG door Breda-Actief benaderd voor de Diabetes Challenge van de Bas van der Goor Foundation. Hiervoor werd op 7 maart jl. in het stadskantoor van Breda een informatieavond  gehouden waar diverse bestuursleden van WIEGO (als enige sportvereniging) bij aanwezig waren. Ook waren er veer aanwezigen uit de medische wereld. Na afloop werden er afspraken gemaakt. En inmiddels is er op 19 maart in Boeimeer al een bijeenkomst geweest voor een vervolg. Daarbij waren een bestuurslid van WIEGO en twee leden aanwezig die dit willen begeleiden. Deze Challenge is namelijk niet alleen bedoeld voor diabetes maar ook voor mensen met andere beperkingen. Het doel is om in 20 weken het prestatieniveau door middel van wandelen omhoog te brengen, waarna er een afsluitend evenement plaats vindt.

 

INFORMATIEAVOND AVONDVIERDAAGSE 

Onlangs organiseerde de Regio Brabant-Zeeland van KWBN diverse informatieavonden voor de komende Avondvierdaagsen. Op 19 maart was er zo’n avond in Oosterhout. Daar zijn de leden van onze commissie Avondvierdaagse naar toe geweest. Door de bestuursleden van de regio werd de nodige informatie over de veranderingen en ontwikkelingen uitgelegd en toegelicht, zoals de wijzigingen voor de verkeersregelaars, de nieuwe herinneringen voor de nummers 11 t/m 25 en dies meer.

 

PRIVACYWET

Binnenkort treed in Nederland de zogeheten Privaywet in werking. Met name sportverenigingen hebben daarmee te maken. Omdat er nogal wat onduidelijkheid en onbekendheid is bij de verenigingen organiseert de Vrijwilligers Academie Breda op 9 en 16 april 2018 twee cursusavonden waarop e.e.a. uit- en toegelicht gaat worden. Naar deze cursus gaan ook drie bestuursleden van WIEGO.

 

FONDS VOOR DE SPORT BREDA

Het Fonds voor de Sport Breda is een (nieuwe) stichting die zich richt op het werven van financiële middelen voor o.m. sportactiviteiten in Breda. Daarvoor beleggen zij een aantal informatieavonden. Naar één van deze avonden zullen een paar bestuursleden gaan om zich te laten informeren over de mogelijkheden voor WIEGO.

 

REGIONALE KENNISDAG

Regio Brabant-Zeeland van KWBN organiseert op zaterdag 14 april a.s. voor de bestuursleden van de aangesloten organisaties in Breda een zogeheten Kennisdag. Er zal dan informatie worden gegeven over de lidorganisatie-administratie en over het online inschrijven bij wandeltochten. Ook zijn er workshops over het calamiteitenplan, sponsoring en social media. Naar deze kennisdag gaan drie bestuursleden van WIEGO.