2018-05 WIEGO Nieuws – Mei 2018

MEDEWERKERS GEZOCHT VOOR AVONDVIERDAAGSE GINNEKEN 

Voor de 72e AVONDVIERDAAGSE, die van maandag 28 mei t/m donderdag 31 mei 2018 in de Bredase wijk Ginneken wordt georganiseerd door de Commissie Avondvierdaagse van WIEGO zijn medewerkers nodig om als verkeersregelaar op te treden. Dat houdt in dat u met één of meer persoenen op bepaalde punten in het parkoers er voor zorgt dat de deelnemers veilig kunnen oversteken. Voor de verkeersregelaars moet een korte cursus via internet worden gedaan. Daarom vragen wij onze leden om één (of eventueel meer) avonden te komen helpen. Hiermee steunt u ook meteen de kas van onze vereniging. Als u wilt en kunt helpen geef u dan zo snel mogelijk op bij onze secretaris, Hans v.d. Bruggen (tel. 076-5657357, b.g.g.. 06-36080869 of email wsvwiego@gmail.com. Vermeld ook welke avond(en) u kunt helpen. Wacht niet met aanmelden, maar doe het NU. De organisatie weet dan snel wie er helpen en kan een planning maken; ook vanwege de cursus voor de verkeersregelaars.


Inschrijven voor 102
ste Vierdaagse 

De inschrijving voor de 102e Vierdaagse van Nijmegen is inmiddels afgesloten en ook de loting heeft plaatsgevonden.. Er waren 52.669 aanmeldingen. Daarbij waren 1.539 dubbele aanmeldingen, zodat na deze correctie het juiste aantal aanmeldingen 51.130 bleek te zijn. Omdat er slechts 47.000 deelnemers toegalaten kunne worden, moest er onder 4.130 aanmeldingen geloot worden. Dit zijn kandidaat-deelnemers die voor de eerste maal mee willen doen. Na de loting bleek dat 1.744 inschrijvers alsnog heeft afgezegd of niet (op tijd) heeft betaald. Zodoende kon vanaf  maandag 16 april jl. vanaf 10.00 uur iedereen die was uitgeloot alsnog met een persoonlijke code via internet een startbewijs kopen. Voor het eerst in de geschiedenis van de Vierdaagse gebeurt dit.


OPROEP AAN DEELNEMERS VIERDAAGSE NIJMEGEN EN APELDOORN

Wij vragen alle leden die dit jaar deelnemen aan de Nijmeegse Vierdaagse en/of de Apeldoornse Vierdaagse om aan onze secretaris, Hans v.d. Bruggen, per telefoon of email door te geven welke Vierdaagse men loopt, welke afstand men loopt en voor de hoeveelste maal er wordt deelgenomen. In de loop van de maand juni wordt voor deze deelnemers weer een informatieavond gehouden..


DIABETES CHALLENGE

Na de informatieavond op 7 maart jl. in het Bredase Stadskantoor over de Diabetes Challenge van de Bas van der Goor Foundation, waar o.m. een aantal bestuursleden en leden van WIEGO (als enige sportvereniging) aanwezig waren, is er op 19 maart in Boeimeer een vervolgbijeenkomst geweest voor het opzetten en begeleiden van een wandelgroep. Daarbij waren een bestuurslid van WIEGO en twee leden aanwezig, die dit als wandelcoach willen begeleiden. Deze Challenge is namelijk niet alleen bedoeld voor diabetes maar ook voor mensen met andere beperkingen. Het doel is om in 20 weken het prestatieniveau door middel van wandelen omhoog te brengen, waarna er een afsluitend evenement plaats vindt. Inmiddels is er op 16 april jl. een tweede bijeenkomst geweest in Boeimeer waarbij een aantal “puntjes op de i” zijn gezet en gebleken is dat inmiddels al 17 personen zich voor deze Challenge hebben aangemeld. Verder was er op 17 april jl. bij Decathlon een bijeenkomst voor de wandel- en medische begeleiders waarin vanuit Diabetesvereniging Nederland uitleg en toelichting over diabetes werd gegeven. Ook hier waren drie (bestuurs)leden van WIEGO bij aanwezig.


PRIVACYWET

Per 25 mei 2018 treedt in Nederland (en de Europese Unie) de zogeheten  Privcaywet in werking. Ook sportverenigingen hebben daarmee te maken. Daarom organiseerde Breda-Actief met de Vrijwilligersacademie op 9 en 16 april 2018 twee cursusavonden waarop e.e.a. uitgelegd en toegelicht werd. Naar deze cursus zijn drie bestuursleden van WIEGO gegaan die daar heel wat hebben opgestoken. Ook hier gold het spreekwoord “de soep wordt nooit zo heet gegeten als die wordt opgediend”. Voor onze vereniging blijken de gevolgen nogal mee te vallen. Wel zal er door en in het bestuur een aantal afspraken( protocollen) in het leven moeten worden geroepen.

 

Fonds voor de Sport Breda

Het Fonds voor de Sport Breda is een (nieuwe) stichting die voort komt uit NOC*NSF en die zich richt op het werven van financiële middelen voor o.m. sportactiviteiten in Breda. Daarvoor werden een aantal informatieavonden voor de Bredase sportverenigingen belegd. Naar één van deze avonden zouden twee bestuursleden van WIEGO gaan om zich te laten informeren over de mogelijkheden voor WIEGO. Doordat een paar van deze avonden samen vielen met activiteiten van Breda-Actief en er daardoor ook wat verwarring onder de verenigingen is ontstaand, heeft dit fonds besloten de vastgestelde bijeenkomsten uit te stellen tot een latere datum.

 

REGIONALE KENNISDAG

Regio Brabant-Zeeland van KWBN organiseerde op zaterdag 14 april jl. te Breda voor de bestuursleden van de aangesloten organisaties van de regio een zogeheten Kennisdag. Naar deze dag zijn drie bestuursleden van WIEGO gegaan. Er werd informatie gegeven over (nieuwe) de lidorganisatie-administratie van de bond en over het online inschrijven bij wandeltochten. Ook waren er drie workshops over resp. het calamiteitenplan, sponsoring en social media. Onze bestuursleden hebben meegedaan aan de workshops Calamiteitenplan en Sponsoring.

 

VERZORGING DEELNEMERS VIERDAAGSE NIJMEGEN

 

Zoals u in onze vorige uitgave van de Koerier heeft kunnen lezen stopt de Bredase Wandelverzorging De Sprong met de verzorging onderweg tijdens de Nijmeegse Vierdaagse van de deelnemers uit Breda en omstreken. Dit is natuurlijk heel jammer en een paar leden hebben daarop aangeboden om de verzorgingsploeg te versterken. Helaas bleek de organisatie al een paar onomkeerbare stappen te hebben gedaan waardoor dit initiatief spijtig genoeg geen vervolg kon krijgen. Wij willen de mensen die zich beschikbaar hebben gesteld van harte bedanken voor hun aanbod. Ook willen wij de vrijwilligers van Drong die zich in het verleden hebben ingezet bij de verzorging vanaf deze plaats van harte bedanken voor wat zij hebben gedan voor de Nijmeegse Vierdaagse-lopers. De deelnemers van dit jaar zullen voorlopig zelf moeten zorgen voor hun verzorging onderweg. Wel is het bestuur bezig met het zoeken naar een eventuele oplossing. Zodra er meer bekend is, zullen wij de deelnemers informeren.