2018-07-10 – WIEGO Nieuws Juli en Augustus

DEELNEMERS VIERDAAGSE NIJMEGEN EN APELDOORN

Dit jaar nemen (voor zover bij ons bekend) 4 leden en één donateur deel aan de Vierdaagse van Apeldoorn. Daarvan loopt één lid mee voor de 1e keer. Eén lid loopt de afstand 30 km/dag en de andere drie leden en de donateur 20 km/dag.

Aan de Nijmeegse Vierdaagse doen 42 leden en 2 donateurs mee. Daarvan lopen 4 leden voor de eerste maal mee en zijn er 5 jubilarissen. Eén lid loopt voor de 40e keer, 1 lid voor de 10e maal, 2 leden voor de 5e maal en één donateur voor de 25e keer. Op de afstand 50 km lopen 8 leden, op de afstand 40 km doen 16 leden mee en op de afstand 30 km lopen 18 leden en 2 donateurs.

Wij willen hen en alle andere bekenden vanaf deze plaats heel veel succes toewensen. Wij hopen dat iedereen weer zijn of haar Vierdaagse met succes volbrengt. Verder vragen wij onze leden om (als het mogelijk is) tijdens de laatste dag van de Vierdaagse in het WIEGO-shirt te lopen. 

 

VERZORGING VIERDAAGSE NIJMEGEN

Omdat de Bredase Wandelverzorging “De Sprong” is gestopt met de verzorging onderweg tijdens de Nijmeegse Vierdaagse van de de wandelaars uit Breda en omstrekende regio is er door het bestuur van WIEGO gezocht naar een oplossing voor de deelnemende leden. Eerst is er contact geweest met wandelgroep Quo Vadis. Hiervoor hadden zich 26 leden aangemeld maar Quo Vadis durfde dit tocht niet aan. Gelukkig is er toch nog een andere oplossing gevonden. Van 17 t/m 20 juli 2018 kan tijdens de 102e Vierdaagse gebruikt gemaakt worden van de verzorging van St. Wandelsport Dordrecht (SWD). Op de afstand 30 km staan twee posten en op de afstanden 40 en 50 km staan drie posten. Daarvoor hebben zich uiteindelijk 27 leden/deelnemers aangemeld.

 

EERSTE HULP BIJ WANDELSPORT

In september a.s. organiseert de Regio Brabant-Zeeland van KWBN een ééndaagse cursus Eerste Hulp Bij Wandelsport. Deze cursus wordt op een viertal plaatsen in Noord-Brabant en Zeeland gegeven op resp. 1, 8, 22 en 29 september. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Een aantal leden heeft in het verleden al kenbaar gemakt zo’n ééndaagse cursus te willen volgen. Vanaf deze plaats vragen wij om deze leden en eventueel andere leden die interesse hebben zich (nogmaals) maar vóór 3 augustus a.s. aan te melden bij onze secretaris Hans van der Bruggen 

 

ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (PRIVACYWET)

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) willen wij u over het volgende informeren. Wij zijn als organisatie verplicht een protocol op te stellen, waarin beschreven is welke gegevens van u opslaan en wat wij er mee doen. Ten behoeve van de registratie van de ontvangen contributie, het verzenden van de Koerier en informatie over busreizen en wandeltochten, hebben wij de volgende gegevens van onze leden opgeslagen: naam, adres, woonplaats, bankrekeningnummer en indien door u opgegeven telefoonnummer en emailadres. Deze gegevens zijn alleen in te zien en te bewerken door de secretaris en de penningmeester; zij verwerken de mutaties, geven deze door aan de wandelbond KWBN en zorgen voor verzending van post, email en de Koerier. Zodra iemand aangeeft geen lid of donateur meer te willen/kunnen zijn, worden alle gegevens verwijderd. Bovengenoemde gegevens worden met geen enkele andere partij gedeeld en zijn opgeslagen in Dropbox en ten huize van de secretaris en de penningmeester, waar zij door antivirusprogramma’s op de computer worden beschermd. Mocht u bezwaar hebben tegen de registratie van bovengenoemde gegevens, dan kunt u dit melden aan onze secretaris Hans van der Bruggen via email (wsvwiego@gmail.com) of schriftelijk via de post (adres voorin deze Koerier). Aanpassen van deze gegevens kan consequenties hebben voor de toezending van de Koerier en het lidmaatschap.