EHBO feiten

Naast een 9-tal leden, die in het bezit zijn van het diploma Eerste Hulp Bij Ongevallen (EHBO), zijn er drie leden die eind 2004 de cursus EHBSO (Eerste Hulp Bij Sportongevallen) Met goed gevolg hebben volbracht. Onlangs hebben deze drie leden de (jaarlijkse) herhalingscursus wederom met goed gevolg volbracht en ontvangen zij binnenkort hun getuigschrift. Vanaf deze plaats willen wij Marjan Wirken, Christine Smit en Willy Hermens van harte feliciteren met het resultaat.

Het is zo dat binnen een sportvereniging naast sporters, ook EHBO-ers (en EHBSO-ers) nodig zijn. Maar zonder materiaal kunnen deze mensen niets. Onze vereniging is sinds lang in het bezit van EHBO-tasjes. Maar regelmatig moet de inhoud aangevuld, dan wel vervangen worden. Dankzij de medewerking van onze leden Marjan Wirken en ChristineSmit worden wij instaad gesteld de nodige materialen aan te vullen.

Beide dames willen wij hiervoor van harte bedanken!