Harttest voor alle sporters

Alle Nederlandse topsporters worden verplicht zich om de twee jaar op hart-afwijkingen te laten onderzoeken. Sportartsen hopen daarmee het verschijnsel van de plotselinge hartdood terug te dringen. De voetbalbond KNVB zal zeer waarschijnlijk het initiatief nemen: komen seizoen zullen alle profspelers voor het eerst een test ondergaan. De koepel van sportorganisaties, NOC*NSF zal dit voorbeeld naar verwachting volgend jaar volgen. Ook de drie miljoen amateur-sporters wordt aangeraden zich te laten onderzoeken op hartproblemen. Weliswaar kunnen de amateur-sporters hiertoe nietworden verplicht, maar zij zouden er verstandig aan doen hier zonder morren mee in te stemmen.

 

De maatregel voor profs is het gevolg van een studie van de werkgroep Cardiobasculaire Screening onder leiding van KNVB-arts Han Inklaar. Een plotselinge hartdood doet zich elk jaar voor bij twee tot vier op de 100.000 sporters. Maar dat aantal neemt snel toe tot 60 per 100.000 bij sporters die ouder zijn dan 35 jaar. Han Inklaar zei in de media: “Die aantallen vertellen niet het hele verhaal. Als een sporter in een vol stadion dood neervalt, heeft dat een enorme impact. Het is een traumatische ervaring voor iedereen in de omgeving van het slachtoffer en het heeft een negatief effect op de wijze waarop de samenleving naar de sport kijkt” Cardioloog Jan Hoogsteen van het Máxima Medisch Centrum in Veldhoven deed eveneens onderzoek naar plotselinge hartdood bij sporters. Hij vermoedt dat onder amateurs het aantal slachtoffers nog veel hoger ligt dan de officiële getallen suggereren: “De meeste gevallen halen het nieuws niet”. Amateurs kunnen alleen op vrijwilliger basis worden getest. Han Inklaar: “We willen breedtesporters de mogelijkheid bieden via een vragenlijst op het Internet te achterhalen of ze een verhoogd risico lopen. Zo ja, dan kunnen ze contact opnemen met hun huisarts.
Hoe het komt dat Italiaanse sporters 25 procent minder risico lopen door een plotselinge hartdood te worden getroffen dan sporters in Nederland? Italië kent – overigens als enige land in Europa – een verplichte sportkeuring, compleet met een cardiogram voor wie tot de risicogroep blijkt te behoren.
Han Inklaar verwacht en hoopt dat andere grote sportbonden volgend jaar met de verplichte screening van hun toppers beginnen. Desondanks voorziet Han Inklaar geen verplichte keuring voor de ongeveer drie miljoen breedtesporters die Nederland telt. In het AD zei hij: “Die tijd is geweest, dat is te bevoogdend. In bijvoorbeeld het betaald voetbal hebben clubs er vanuit financieel-economisch oogpunt recht op te weten hoe het met de gezondheid van hun spelers staat; in de breedtesport ligt die verantwoordelijkheid volledig bij de sporters zelf”.
Maar niemand zal er ons inziens bezwaar tegen hebben als ‘van bovenaf’ wordt aangemoedigd om toch maar dat hartonderzoek(je) te doen……………
Het kan veel ellende voorkomen.