60e Vierdaagse een massale happening in het Ginneken

Stelt u zich voor: 1650 kinderen, begeleid door een heleboel ouders, stromen allemaal samen rond de Vianden in 't Ginneken. Het zorgde maandagavond 15 mei enigszins voor een verkeerschaos. Maar het kwam allemaal goed, nadat burgemeester Peter van der Velden om 18.00 uur het startschot gegeven had. De wandelaars voor 5 of 10 kilometer zetten zich in beweging, en tien minuten later was de parkeerplaats, de straat en het plein helemaal leeg. De zestigste vierdaagse van 't Ginneken was daarmee van start gegaan.

Voorzitter Jan Verdaasdonk sprak toen Ulvolume stopte met spelen. Hij noemde het aantal van 1650 deelnemers een nieuw record. Nooit eerder namen zoveel kinderen deel aan de avondvierdaagse. Dankzij diverse sponsors krijgen alle deelnemers een attentie in de vorm van een mooie rugzak; elke dag zijn er traktaties onderweg. "Wij hebben er zin in om dit jubileum tot iets onvergetelijks te maken. Met jullie enthousiasme zal dat zeker lukken" aldus de voorzitter.

Burgemeester Van der Velden stak de vele vrijwilligers die aan dit spektakel meewerken een hart onder de riem en meldde verder: "Breda is trots dat we zoveel sportieve wandelaars hebben." Op deze stralende avond mocht hij het startsein geven, en dat deed hij al nog voordat het publiek van tien terug tot nul geteld had. Met een paar luide knallen, en een hoop gekleurde confetti, werd het startschot gegeven voor deze jubileum avondvierdaagse en onder de vrolijke tonen van Ulvolume zette de massa zich in beweging. De routes waren in verband met de goede gang van zaken al eerder die avond uitgedeeld. De meeste deelnemers hadden ook al van tevoren ingeschreven, hoewel dit ook nog kon aan het begin van de avond. In gemeenschapshuis Vianden zat daarvoor een heel team klaar.

Een jubileum nodigt uit tot een terugblik, en Hans van der Bruggen, secretaris van W.I.E.G.O. zocht in de analen naar wat historische achtergrondinformatie. In 1947 werd voor het eerst in Breda de avondvierdaagse gelopen. Jarenlang werd deze activiteit georganiseerd vanaf de voormalige Chassékazerne aan de Vierwindenstraat, door onderofficieren van de voormalige Sportvereniging Garnizoen, namens de Wandelkring Noord-Brabant van de KNBLO (Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding). Wijlen de heer Frans Hakkaart was een van de drijvende krachten. In die tijd liepen er veel dienstplichtige militairen in groepsverband mee, maar ook bijvoorbeeld een groep verpleegsters van het Diaconessenziekenhuis, in uniform. In 1968 werd de start verplaatst naar gemeenschapshuis De Vlieren in de wijk Heuvel. In 1970 werden de toenmalige Bredase wandelsportverenigingen benaderd om mee te helpen. Door de nieuwe organisatoren werd besloten om de startplaats te verplaatsen naar gemeenschapshuis Vianden in de wijk Ginneken, vanwege de ligging direct tegen het bosgebied. Bezielende kracht was daarbij de heer Jac Joosen van de voormalige wandelsportvereniging Baronia. De deelname groeide daarbij weer boven de 300 deelnemers uit. Door het opheffen van diverse wandelsportverenigingen en wisselingen bij de resterende verenigingen is jaren geleden besloten tot het instellen van een uitvoerend comité, waarin namens iedere mede organiserende vereniging één afgevaardigde zit. Het huidige comité bestaat uit de heer Jan Verdaasdonk namens Telstars (hij doet dit al 30 jaar en is de stuwende kracht en voorzitter van het comité), de heer Ben de Hoon namens Steeds Voorwaarts en mevrouw Christine Smit namens W.I.E.G.O. De deelname groeide in die jaren, in 1997 waren er 1300 deelnemers, in 2001 1198 en vorig jaar 1404.

Uit heel Breda Zuid komen wandelaars op deze avondvierdaagse af. Hele scholen doen mee en schrijven gezamenlijk in. De grote aantrekkingskracht zit hem in het parcours, in de omgeving. Wandelaars zijn al snel in het Mastbos of de Ulvenhoutse bossen en de wandelingen gaan elk jaar over een ander parcours. Per avond zijn zeker 30 vrijwilligers actief, inclusief EHBO. De heer Verdaasdonk bezet zelf vaak als vrijwilliger een post. Onderweg is er elke dag iets lekkers voor de deelnemers, een zakje Venco drop, Pringles, een drankje van Hero, snoepjes. Veel wordt gesponsord, onder andere door Albert Heijn Valkeniersplein en VAV Etten-Leur. Iedere deelnemer krijgt naast de traktaties een medaille en dit jaar vanwege het jubileum een mooie tas.

Donderdagavond, de laatste dag van de avondvierdaagse, werden de lopers verwelkomd onder een ereboog van blauwe en witte ballonnen. Al met al kijkt de organisatie terug op een heel geslaagde en feestelijke vierdaagse. "Het weer dat toch nog mooi was, hielp mee om het feestelijk te maken" zegt voorzitter Verdaasdonk. "Rijen mensen stonden donderdagavond op het Schoolakkerplein en bij Vianden, met een medaille en vaak een bosje bloemen gekregen van ouders of familieleden.Er was muziek van Concordia, één grote happening die zonder wanklank verlopen is." Men gaat snel evalueren en ook met de politie rond de tafel, want door de massaliteit raken straten verstopt en kan de veiligheid in het geding komen, en dat is iets wat de organisatie ten allen tijde wil voorkomen. "Je kunt ook aan je eigen succes ten onder gaan" weet de voorzitter. Hij hoopt dat er volgend jaar weer net zoveel kinderen zullen meedoen als dit jaar. "Volgend jaar is de vierdaagse van 7 t/m 10 mei" meldt hij al vast.

Bron: Weekblad Nieuw Ginneken d.d. 24 mei 2006

Wellicht heeft u nog een paar prenten geschoten die u graag met ons wil delen? Druk dan in het rechter menu op "foto-album" gevolgd door "foto uploaden" u kunt dan al uw prenten middels 1 zip bestand naar ons sturen. Wij plaatsen ze graag!