Vrijwilligers – Weg er Mee

Bij allerlei activiteiten zijn vrijwilligers aanwezig. Zonder het vrijwilligerswerk zouden veel zaken
niet van de grond komen, niet doorgaan, of veel te duur worden. Vrijwilligers zien wij bezig bij commerciële activiteiten. Wie kent de vrijwilligers in de bejaardenzorg en in de ziekenhuizen niet. Maar ook veel evenementen steunen op vrijwilligers. Voor de wandelsporters is de Internationale Vierdaagse te Nijmegen daar het  grote voorbeeld van. Zouden dit allemaal betaalde krachten zijn, dan was het voor de doorsnee wandelaar niet meer te betalen. Maar ook op kleiner en lager niveau steunt onze samenleving op vrijwilligers. Kijk alleen maar naar onze eigen vereniging. Bij het ontbreken van vrijwilligers zou er geen sprake zijn van een bestuur, maar van een betaald kantoorteam. De contributie voor de leden zou schrikbarend stijgen. Maar ook het inschrijfgeld van wandeltochten zou kolossaal de pan uit rijzen.

Veel wandelaars staan daar niet bij stil (uiteraard is wandelen vooruitgaan) en denken daar ook vaak niet aan. Maar toch is het verstandig om er wel aan te denken. En dan niet door alleen maar waardering voor deze mensen te hebben, maar ook eens te bedenken wat men zelf als vrijwilliger kan betekenen. Veel sporters (en daaronder zijn ook de wandelsporters) vinden het normaal dat er iets wordt georganiseerd, maar realiseren zich niet dat dit allen mogelijk is door de inzet van vele vrijwilligers. Men gaat er vanuit dat anderen het we  doen. Maar als die anderen er nu eens net zo over zouden denken, dan gebeurt er niets en zijn er bijvoorbeeld ook geen wandeltochten. Wie bijvoorbeeld het financiële verslag van onze vereniging bekijkt ziet dan dat de organisatie van onze eigen tochten zo’n € 1.000,00 oplevert; dat de dverse acties zoals Collecte Jantje Beton, Grote Club Actie en avondvierdaagse ook ruim € 1.000,00 heeft binnengebracht. En dat alles door een kleine groep vrijwilligers. Maar er zijn ook bedragen die je niet zo ziet. De Wandelkoerier wordt bezorgd door een klein groepje vrijwilligers. Verzending er post zou jaarlijks circa € 2.500.00 kosten. Aan advertenties wordt (inclusief het propagandaboekje voor onze eigen tochten) ongeveer € 1.100 00 ontvangen. 

En zo kunnen wij nog wel even doorgaan. Ruwweg besparen vrijwilligers onze vereniging zo’n € 6.500,00. Dat is omgerekend een contributieverhoging van ijna € 3,00 per maand. Zet u als lid dus ook eens in als vrijwilliger en laat het niet altijd aan anderen over.                       

De redactie