Nationale Sportweek 2007

In Nederland zijn er nog veel mensen die onvoldoende bewegen. In 2004 werd door NOC*NSF de Nationale Sportweek in het leven geroepen om mensen kennis te laten maken met sport en hen te overtuigen van het belang van bewegen. NOC*NSF is de bundeling van de georganiseerde sport, waarbij ook de KNBLO-NL is aangesloten. 

De Nationale Sportweek wordt van 13 t/m 21 april 2007 voor de 4e maal georganiseerd en wordt door het Ministerie van VWS toegejuicht. Door heel Nederland vinden honderden verschillende activiteiten plaats die het belang van sport en bewegen benadrukken. Elke dag heeft een bepaald thema; zo is zaterdag 21 april de dag van de loop- en wandelsport. Daarmee wordt iedereen gestimuleerd sportief in actie te komen. Inmiddels weten we eigenlijk allemaal wel dat sporten leuk en gezond is. En ook weten we dat het de integratie en de sociale contacten bevordert.

Voor meer informatie over de Nationale Sportweek: kijk op www.nationalesportweek.nl