2019-03- 09 Mooie afsluiting Winterserie

Op 9 maart 2019 werd door WIEGO de 4e en laatste Winterserietocht van dit seizoen georganiseerd. Dit keer kwamen er totaal 440 deelnemers. Dat is een mooi aantal en zorgde daarmee voor een mooie afsluiting van deze Winterserie!  Dit grote aantal wandelaars werd mede veroorzaakt door de deelname van diverse verenigingen waaronder totaal onverwacht wandelsportver. A.W.V. uit Aalsmeer (bekend van de Poel en Bostocht te Amstelveen) met 54 leden. Daardoor moesten er snel parkoersen van de afstand 5 km bijgemaakt worden. Al eerder waren er routebeschrijvingen van de afstand 25 km bijgemaakt omdat de deelname op die afstand groter was dan verwacht. Maar beter zo dan dat er gewacht moet worden tot er wandelaars zich komen inschrijven.

Ook de deelname door de verenigingen Prinses Marijke uit Geldermalsen, Nooit Gedacht uit Oud-Alblas, D.V.T. uit Vlissingen en W.I.K. uit Dordrecht met resp. zo’n 25, 19, 16 en 13 leden droegen bij aan de eerder genoemde grote opkomst. Ook de propaganda via onder meer facebook heeft mogelijk bijgedragen aan dit succes. Het weer zat ons deze dag (achteraf gezien) mee. Wel kwam in de loop van de middag de wind al flink opzetten maar daar bleken veel wandelaars weinig last van te hebben gehad (wie zondag ook nog ging wandelen, kon daarentegen ’s middag zijn lol op want toen begon het te stormen).

Ook het parcours werd door velen gewaardeerd waarbij meespeelde dat er – wat betreft de afstanden 20, 25, 30 en 40 km – een paar nieuwe stukken rond het gebied De Trippelenberg waren opgenomen doordat sinds kort een paar nieuwe recreatieve wandel- en fietspaden zijn opengesteld. Dit zorgde er tevens voor dat met name de route van de afstand 25 km kon worden verkort en meer de juiste afstand aangaf. Ook de beschrijving en de bepijling kreeg complimenten. Er was zelfs één wandelaar die aangaf meestal wel verkeerd te lopen en dit keer helemaal correct zijn afstand gelopen te hebben.

Ook de verzorging viel weer in de smaak. Vooral het feit dat bij de appelpost (tegen betaling) ook koffie, thee en zelfs bouillon konden worden verkregen. En natuurlijk de aanwezigheid van de dixi’s werd gewaardeerd. Natuurlijk waren er ook opmerkingen. Met name werd door sommige wandelaars de te lopen afstand in twijfels getrokken waarbij zij verwezen naar hub elektronische apparatuur. In het Mastbos is echter het bereik daarvan heel slecht en gebleken is dat het systeem dan zelf maar wat gaat berekenen en de wandelaars daarmee op het verkeerde been zet. Maar terugblikkend verliep de organisatie van deze wandeltocht vrijwel soepeltjes en kwamen er na afloop regelmatig complimenten aan de starttafel. Dat is dan zeker ook te danken aan de 22 medewerkers die wij daarvoor hulde kunnen brengen en dan ook nogmaals van harte bedanken.

De route voerde de wandelaars vanuit het Ginneken door het Mastbos naar Pannenkoekenrestaurant Dennenlucht, waar de afstanden 10, 15 en 40 km hun rust hadden. De 10 en 15 km gingen daarna via het Mastbos terug naar de finish, terwijl de 20 en 40 km bij de Overaseweweg samen kwamen met de 25 en 30 km-lopers en naar Effen liepen. Bij de kerk splitste de 20 km richting de Rithse Hoeve en de afstanden 25, 30 en 40 km naar de eerste verzorgingspost aan de Hilbergsedreef. Daarna voerden deze drie afstanden de wandelaars via het gebied de Rith en het Liesbos naar Prinsenbeek. Daar was de grote rust in café ’t Veehandelshuis.

Hierna ging het weer via het Liesbos richting de Rith. Maar eerst voerde de 30 en 40 km-route richting de Vloeiweide met een verzorgingspost aan de Hellegatweg. Na de Vloeiweide gingen de 25, 30 en 40 km via de Raamschoorseweg naar de laatste verzorgingspost aan de Den Dogdreef bij Effen. En hierna kwamen deze afstanden samen met de20 km om langs de Trippelenberg en de atletiekbaan van Sprint het Mastbos te bereiken. Daar sloten de afstanden 5, 10 en 15 km zich bij hen aan en via het Mastbos werd tenslotte de finish in gebouw Mariëndal bereikt.