De zon scheen voor de Bossentocht

Zondag 23 juni 2109 beloofde een zonnige en warme dag te worden. Op die dag organiseerde WIEGO de 56e Bossenwandeltocht. Vanwege de voorspelde warmte waren de verwachtingen voor het aantal deelnemers dan ook niet hooggespannen. Maar niet alleen scheen de zon die dag letterlijk aan de hemel, ook figuurlijk voor WIEGO. In totaal waren er dit jaar 225 deelnemers. Hoewel de temperatuur in de loop van de dag redelijk hoog werd, viel het voor de wandelaars allemaal mee door een lekker fris windje en veel schaduw van de bomen. Toch waren er drie uitvallers waarvan één te wijten was aan de warmte. En er was die dag slechts één pijl verdwenen maar daar had een vroege wandelaar een ludieke oplossing voor gevonden. Echter door het verschil in kleur werd dat niet door iedereen opgemerkt. Verder werden de deelnemers vooraf gewaarschuwd voor de aanwezigheid van teken en de eikenprocessierups. Maar voor zover bekend heeft niemand daar last van gehad.

Een groter ongemak deed zich echter twee weken voor de dag van organisatie voor. Door zakelijke omstandigheden bleek café- zaal Onze Toekomst plotseling voor onbepaalde tijd gesloten. Gelukkig werd op zeer korte termijn een oplossing gevonden in het nabijgelegen gebouw “De Ruimte” aan de Heuvelstraat bij de Sint Maartenstraat en de Laan van Mertersem. Dat had wel tot gevolg dat de uitgezette parkoersen aan het begin en einde aangepast moesten worden waardoor ook de af te leggen afstanden iets langer werden. Maar van de zijde van de deelnemers werd daarover geen enkele wanklank vernomen. Sterker nog: veel deelnemers waren na afloop niet alleen zeer tevreden over het parkoers, de organisatie, de duidelijke manier waarop de pijlen waren aangebracht en de medewerkers, maar ook over de startgelegenheid. Deze was – door zijn wat verscholen ligging – duidelijk gekenmerkt door de twee onlangs door WIEGO aangeschafte gele beachflags die daarmee hun nut meteen bewezen!

Het parkoers was verder gelijk aan dat van vorig jaar dat toen op een aantal punten was gewijzigd en aangepast.  Twee deelnemers (uit Breda) hadden vooraf gevraagd of zij een kortere afstand konden lopen daar zijn vanwege hun leeftijd geen 20 km meer konden lopen. Door een eenvoudige ingreep bleek een afstand van 12km mogelijk. Vanaf de Houtvijver bij de Kogelvanger werden zij via de Galderseweg teruggevoerd tot ter hoogte van de kantoorboederij van Staatsbosbeheer. Daar werd weer aangesloten op de bestaande route. Als rust konden zij dan na ca. 7 km kiezen uit café De Kogelbanger of De Zeven Heuveltjes. Beide heren waren zeer content met deze oplossing.

Voor de overige deelnemers was de eerste verzorgingspost bij ons lid Angeline Snoek aan de Chaamseweg. Daar konden de wandelaars naar het toilet terwijl de grote schuur ter beschikking was gesteld, waar de wandelaars koffie of thee konden nuttigen.. Daarvoor willen wij Angelien nogmaals heel hartelijk bedanken. De (eerste) caférust voor de 30 en 40 km-afstand was in Brasserie Schutterslust bij Molenschot. De daaropvolgende wagenrust was bij familie Loman aan de Broekdreef (vlakbij het fietstunneltje bij landgoed Anneville bij Ulvenhout) en de tweede en laatste caférust waar ook de deelnemers op de 20 km-afstand kwamen, was bij Taveerne Jeugdland bij Ulvenhout. De start en finish was dit keer (zoals al eerder vermeld) in gebouw “De Ruimte”. In de wijk Heuvel/Princenhage.

Na afloop (en soms al vooraf) was er voor de deelnemende leden van WIEGO nog een aardigheidje in de vorm van een bidon voor water (of eventueel wat sterkers).

Dit jaar waren er drie (3) deelnemers uit België. De deelnemende leden van de Belgische Wc. De Sint Jansstappers kwamen namelijk allemaal uit Nederland. Dat de opkomst uit België zo laag was, komt vermoedelijk omdat net over de grens in Meerle de Belgische wandelclub De Noorderkempen de Aardbeientocht organiseerde.